360 Security Solutions Oy

70%

Työntekijöistä sanoo, että tämä on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Yrityksen esittely

360 Security Solutions Oy on suomalaisessa omistuksessa oleva kokonaisvaltaisia turvallisuusratkaisuja tuottava yritys. Meille tärkeitä arvoja ovat asiakkaille annettujen palvelulupausten täyttäminen, sekä sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Suunnittelemme ja toteutamme asiakaskohtaiset ratkaisut asiakkaan turvallisuustarpeiden ja -haasteiden mukaan. Yhteiskuntavastuu, hyvä hallintotapa ja ympäristöystävällisyys näkyy kaikessa toiminnassamme. Huolehdimme sidosryhmiemme kuten asiakkaidemme, henkilöstömme, alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaniemme tarpeiden täyttämisestä.

Henkilöstö

68

Toimiala

Asiantuntijapalvelut

Pääkonttori

Pori

Henkilöstö

Demografiset tiedot tässä osiossa (ikä ja työsuhteen kesto) ovat organisaation itse toimittamia.

Ikä

Työsuhteen kesto

Työntekijäkokemus

Trust Index™ -henkilöstötutkimuksella mitattu työntekijäkokemus verrattuna tyypilliseen suomalaiseen yritykseen.

Lue lisää

70 % 360 Security Solutions:n työntekijöistä sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 %.

Lähde: Suomalaisen työelämän tila -tutkimus 2022 & Great Place to Work Trust Index -henkilöstötutkimus 2021-2022.

96 %

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta syntyperästä.

96 %

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta seksuaalisesta suuntautuneisuudesta.

87 %

Johto on pätevä johtamaan organisaation (liike)toimintaa.

84 %

Täällä työntekijöille annetaan paljon vastuuta.

82 %

Johto on helposti lähestyttävissä ja heille on helppo puhua.

Työntekijöiden kommentteja

"Johto on nyt täysin täällä. Heillä täysi valta päättää asioista eikä täydy mennä ison organisaation mukaan."

"Itselläni hyvä kokemus siitä että työpanokseni on huomioitu ja olen edennyt urallani sen johdosta."

Elämää 360 Security Solutionsilla!