Suomen Asiakastieto Oy (osa Enento Groupia)

75%

Työntekijöistä sanoo, että tämä on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Yrityksen esittely

Keräämme ja muunnamme tietoja ja tietoja analysoiduiksi tietomalleiksi ja oivalluksiksi, joita käytetään ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Palvelumme auttavat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisissä päätöksentekoprosesseissaan, kuten taloudellisissa prosesseissa sekä myynti- ja markkinointiprosesseissa.

Henkilöstö

184

Toimiala

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

Pääkonttori

Helsinki

Henkilöstö

Demografiset tiedot tässä osiossa (ikä ja työsuhteen kesto) ovat organisaation itse toimittamia.

Ikä

Työsuhteen kesto

Työntekijäkokemus

Trust Index™ -henkilöstötutkimuksella mitattu työntekijäkokemus verrattuna tyypilliseen suomalaiseen yritykseen.

Lue lisää

75% Asiakastiedon työntekijöistä sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 %.

Lähde: Suomalaisen työelämän tila -tutkimus 2022 & Great Place to Work Trust Index -henkilöstötutkimus 2021-2022.

99%

Tämä on fyysisesti turvallinen työpaikka.

94%

Pystyn järjestämään töistä vapaata tarpeen vaatiessa.

92%

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta syntyperästä.

91%

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolesta.

91%

Työpanokseni on tärkeä.

Työntekijöiden kommentteja

"Erittäin hyvä yhteishenki. Olemme kuin perhe, jossa arvostamme toinen toistamme ja eikä tarvitse esittää mitään. Kaikki istuvat samoissa tiloissa, eikä mistään pystyisi päättelemään henkilön asemaa, vaan kaikki ovat oikeasti samanarvoisia."

"Työnkekijöihin luotetaan ja heitä kuunnellaan. Hyvä yhteishenki. Toisten sanaan voi luottaa ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen tavoitteiden saavuttamiseksi."

Elämää Asiakastiedolla!