fbpx
Valmennus, data-analyysi, johtaminen datalla

Yrityskulttuurin valmennukset

Tarjoamme yrityskulttuurin valmennuksia, konsultaatiota ja puheenvuoroja henkilöstötutkimusten ja tunnustustemme lisäksi.

Suositeltu valmennuskokonaisuus yrityskulttuurin kehittämiseksi

Ei pakollinen, mutta suositeltu vaihe. Yrityskulttuurin valmennuksissa yksityiskohtaisesta datasta on hyötyä, sillä voimme ohjata teitä juuri teidän organisaatiollenne haastavimmissa teemoissa. Voimme kuitenkin ohjata teitä oikeaan suuntaan vaikkei henkilöstötutkimusta voitaisikaan toteuttaa organisaatiossanne juuri tällä hetkellä.

2. Tulosten läpikäynti

Henkilöstötutkimukseen kuuluu mukaan aina automaattisesti lyhyt tulosten läpikäynti, jossa käymme tuloksia yhdessä läpi kanssanne, ja osoitamme teille vahvuutenne ja kehityskohteenne. Culture Coaching™ -nimellä kulkevan tapaamisen aikana ei kuitenkaan ehditä syvemmin workshoppailemaan, vaan vastuu kehittämistyöstä jää kuitenkin yritykselle itselleen.
Kuva valmennuksen dialogista

3. Valmennus ja yrityskulttuurin kehityssuunnitelma

Yrityskulttuurin valmennukset räätälöidään organisaatiollenne sopivaksi ja niissä voidaan käsitellä juuri niitä aiheita kuin toivotte. Voimme myös pysyä yleisellä tasolla ja pitää puheenvuoron yrityskulttuurista tai toivomastanne teemasta sen alla. Mikäli haluatte laajempaa tai yksityiskohtaisempaa valmennusta kulttuurin kehittämiseen, ja aiotte toteuttaa henkilöstötutkimuksen, hyvä aika valmennukselle on yleensä tulosten läpikäynnin jälkeen. Tällöin voimme hyödyntää tutkimusdataa valmennuksissa ja suunnitella kanssanne juuri teidän työpaikallenne parhaan reitin kohti kehittyneempaa yrityskulttuuria.

Valmennuspaketit

Yrityskulttuuri kilpailuetuna

Jokaisella organisaatiolla on oma yrityskulttuuri eikä sitä voi kopioida. Yrityskulttuurin onnistunut sitominen liiketoimintaan vaikuttaa positiivisesti mm. liikevaihdon kehitykseen, asiakastyön laatuun, työntekijöiden tehokkuuteen ja sitoutumiseen, sairauspoissaoloihin sekä innovaatioiden määrään.

Valmennuksen tavoite on ensiksi innostaa ja lisätä ymmärrystä, mitä yrityskulttuurilla tarkoitetaan ja miten sitä voidaan johtaa. Toiseksi valmennuksen tavoitteena on määritellä nyky- sekä tavoitekulttuuria ja reittiä, jolla tavoitekulttuuriin päästään. Osallistujat pääsevät konkreettisesti rakentamaan omaa yrityskulttuuripolkuaan niin lyhyellä kuin pidemmälläkin aikajanalla.

Valmennuksen kesto on tarpeenne mukaan 2-4 tuntia.

Yrityskulttuuridialogi

Yrityskulttuuridialogi on vahvasti vuorovaikutteinen tilaisuus, jossa pureudutaan kolmeen yrityskulttuurin osa-alueeseen. Great Place to Workin asiantuntijat sparraavat ja haastavat osallistujia pohtimaan yrityskulttuuriaan, johtamiskäytäntöjä ja henkilöstökokemusta suhteessa liiketoimintatavoitteisiin.

Valmennuksen lopputuloksena asiakas saa selville konkreettisia ja priorisoituja kehittymismahdollisuuksia valittujen osa-alueiden johtamiskäytäntöihin, jotka vahvistavat yrityskulttuuria sekä henkilöstökokemusta, ja sitä kautta liiketoimintaa.

Valmennuksen kesto on 3-4 tuntia.

Kehitysmatkan startti

Johdon sitoutuminen luo perustan hyvän työpaikan kehittämisen onnistumiselle. Workshop keskittyy hyvän työpaikan ominaisuuksiin, johdon sitoutumiseen ja johdon rooliin kehittämisprosessissa.

Workshopin tavoitteena on luoda selkeä kuva organisaation nykytilasta, tavoitetilasta sekä valita tärkeimmät kehityskohteet.

Workshop järjestetään yleensä ennen ensimmäistä Trust Index © -henkilöstutkimusta. 3-4 tuntia kestävä tilaisuus soveltuu johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille.Johdon yksilövalmennukset

Oletko törmännyt ajatukseen, että kaipaat ajoittain ulkopuolisen apua omien ajatusten ja haasteiden selvittämiseen? Jokainen johtaja tarvitsee välillä ulkopuolisen apua selkeyttämään omaa ajattelua ja tapaa johtaa. Great Place to Workin asiantuntijat auttavat sinua pohtimaan ajankohtaisia johtamisen haasteita eri näkökulmista. Huolehtimalla säännöllisesti omasta resilienssistäsi, ylläpidät myös omaa osaamistasi. Hyvinvoiva johtaja ja esihenkilö kohtaa toiset ihmiset yksilöinä, luottamusta rakentaen.

Yksi valmennuskerta kestää 50 minuuttia. Valmennus sopii kaikille johtavassa asemassa oleville.Esihenkilöiden valmennukset

Esihenkilövalmennukset räätälöidään tarpeidenne mukaan. Valmennukset sidotaan henkilöstötutkimuksen tuloksiinne, strategiaanne ja tavoitteisiinne. Valmennuksien tyypillisimmät kestot ovat 2-4 tuntia ja ne voidaan toteuttaa etäyhteydellä.
Esimerkki: Esimiesvalmennus – tulokset ja toimenpidesuunnitelma
Esimerkki: Luottamus ja vuorovaikutus – johtajuuden rakennuspalikat

Esihenkilövalmennus konkretisoi Trust Index © -henkilöstötutkimuksen tulosten vahvuudet ja kehittämismahdollisuudet sekä ohjaa esihenkilöitä rakentamaan yhteiset kehittämistavoitteet tiimilleen. Esihenkilöt saavat syvemmän ymmärryksen tuloksista ja tuloksiin vaikuttavista tekijöistä. Esihenkilöt myös valmennetaan osallistamaan koko työyhteisö kehitystyöhön. Valmennuksen aikana valitaan ja priorisoidaan kehittämiskohteet sekä valmistellaan kehittämissuunnitelma.

Valmennuksen tavoitteena on rakentaa yhteinen ymmärrys ja tavoite kulttuurista, sekä luoda toimintasuunnitelma tulevaisuutta varten.

Johtamisen kulmakivet ovat avoin viestintä, luottamus, ja sekä työntekijöiden kuuntelu.

Valmennuksen tavoitteena on tuoda uusia näkökulmia johtajuuteen avaamalla mitä luottamus oikeastaan on sekä pureutumalla viestinnän kompastuskiviin. Valmennus antaa loistavat valmiudet reflektoinnille sekä itsensä kehittämiselle esihenkilötyössä. Valmennuksessa voidaan ottaa huomioon myös etäjohtamisen tuomat haasteet.

Valmennuksen kesto 3-4 tuntia. Valmennus soveltuu esihenkilöille ja ylimmälle johdolle.

Esimerkki: Esimiesvalmennus – tulokset ja toimenpidesuunnitelma

Esihenkilövalmennus konkretisoi Trust Index © -henkilöstötutkimuksen tulosten vahvuudet ja kehittämismahdollisuudet sekä ohjaa esihenkilöitä rakentamaan yhteiset kehittämistavoitteet tiimilleen. Esihenkilöt saavat syvemmän ymmärryksen tuloksista ja tuloksiin vaikuttavista tekijöistä. Esihenkilöt myös valmennetaan osallistamaan koko työyhteisö kehitystyöhön. Valmennuksen aikana valitaan ja priorisoidaan kehittämiskohteet sekä valmistellaan kehittämissuunnitelma.

Valmennuksen tavoitteena on rakentaa yhteinen ymmärrys ja tavoite kulttuurista, sekä luoda toimintasuunnitelma tulevaisuutta varten.
Esimerkki: Luottamus ja vuorovaikutus – johtajuuden rakennuspalikat

Johtamisen kulmakivet ovat avoin viestintä, luottamus, ja sekä työntekijöiden kuuntelu.

Valmennuksen tavoitteena on tuoda uusia näkökulmia johtajuuteen avaamalla mitä luottamus oikeastaan on sekä pureutumalla viestinnän kompastuskiviin. Valmennus antaa loistavat valmiudet reflektoinnille sekä itsensä kehittämiselle esihenkilötyössä. Valmennuksessa voidaan ottaa huomioon myös etäjohtamisen tuomat haasteet.

Valmennuksen kesto 3-4 tuntia. Valmennus soveltuu esihenkilöille ja ylimmälle johdolle.

Etkö löytänyt sopivaa valmennusta? Suunnitellaan teille räätälöity kokonaisuus yhdessä!

Täytä alla oleva yhteydenottolomake, niin otamme sinuun yhteyttä kysyäksemme lisätietoa toiveistanne!