Näin maailman parhaat työpaikat edistävät naisten asemaa työelämässä

Kansainvälisen naistenpäivän 8.3. kunniaksi haluamme antaa huomiota tasa-arvon ja naisten oikeuksien toteutumiseen maailman parhaissa työpaikoissa.

Maailman Parhaissa Työpaikoissa™ rakennetaan määrätietoisesti johdonmukaista työpaikkakokemusta jokaiselle työntekijälle riippumatta sukupuolesta, roolista tai etnisestä taustasta.

Maailman parhaat organisaatiot edistävät naisten asemaa työpaikoilla tarjoamalla kehittymismahdollisuuksia, kaventamalla sukupuolten rooli- ja palkkaeroja ja tukemalla työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista seuraavilla tavoilla:

1. Mahdollisuus mentorointiin

Monet parhaiden työpaikkojen ylimmän johdon tehtävissä olevat naiset mainitsevat mentoroinnin olevan avaintekijä uralla menestymiselleen.

DHL Expressin (sija 2. Maailman Parhaat Työpaikat 2023 -listalla) ”Shift Up a Gear” -ohjelman tavoitteena on tarjota naispuolisille työntekijöille ohjausta ja verkostoitumis- ja urakehitysmahdollisuuksia. Ohjelman kautta naispuoliset työntekijät voivat olla yhteydessä sekä sisäisiin että ulkoisiin ylemmän tason johtajiin ja saada mentorointia ja erilaisia näkökulmia urapolkuunsa.

Cadence (sija 9. Maailman Parhaat Työpaikat 2023 -listalla) tarjoaa mentorointia alustan kautta, joka yhdistää aktorin (eli mentoroitavan) sellaisen mentorin kanssa yhteen, jolla on sopivat taidot, kokemus ja näkemys aktorin ammatillista kasvua varten. Cadencen mukaan tarkoin valitut mentorointiparit ovat olleet todella menestyksekkäitä ja mentorointialusta on todettu kustannustehokkaammaksi kuin kalliimmat johtajuuskoulutukset.

Cisco (sija 3.  Maailman Parhaat Työpaikat 2023 -listalla) pyörittää ohjelmaa nimeltä ”Jump” auttaakseen naisjohtajia kasvamaan uusiin rooleihin ja edistääkseen tasa-arvon toteutumista johtotehtävissä. Ohjelmaan osallistuvilla on korkeampi todennäköisyys ylennyksen saamiseen kuin ei-osallistuvilla.

2. Osaajien houkuttelu harjoittelupaikoilla

Hyvät työpaikat eivät ainoastaan pyri parantamaan naisten kokemusta yrityksessä, vaan etsivät myös keinoja, joilla parantaa eri alojen edustusta ja työhönottoa.

NVIDIA (sija 19. Maailman Parhaat Työpaikat -listalla) näki tarpeen tuoda lisää naisinsinöörejä alalle ja lanseerasi harjoitteluohjelman nimeltä #FindingHopper, joka viittaa tietojenkäsittelytieteilijään ja uranuurtajaan Grace Hopperiin.

Harjoittelu mahdollistaa yhteyksien luomisen, ammattitaidon kehittämisen ja oppimisen NVIDIAn parhailta osaajilta. Monet harjoittelijat työllistyvät yritykseen harjoittelunsa päätteeksi.

Jos tavoitteesi on saada uusia osaajia organisaatioosi, varmista ettet karsi ihmisiä vahingossa pois tarpeettomilla koulutus- tai työkokemusvaatimuksilla.

3. Johdon tasapuolinen sukupuolijakauma

Maailman Parhaat Työpaikat asettavat jatkuvasti uusia tavoitteita tasa-arvon, monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi.

Accenturella naiset muodostavat 48 % koko sen työvoimasta, ja lisäksi 30 % Accenturen ylimmistä johtajista on naisia yrityksen asettaman tavoitteen mukaisesti.

DHL Group asetti tavoitteekseen, että sen johtotehtävissä työskentelee 30 % naisia vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2023 organisaation johtotehtävissä oli naisia 26,6 %, mikä on iso harppaus vuoden 2020 lukuun 16.9 % verrattuna.

4. Tukea työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi

Kansainvälisistä tutkimuksista korostuu miesten ja naisten hoitovastuun epätasainen jakautuminen. Maailmanlaajuisesti katsottuna naiset ovat miehiä todennäköisemmin vastuussa hoitovelvollisuuksista.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa naiset ovat neljä kertaa miehiä todennäköisemmin poissa töistä lastenhoitoon liittyvien ongelmien vuoksi. Lisäksi yksi kolmesta ihmisestä ympäri maailmaa uskoo, että lastenhoitovastuut vahingoittavat naisen uraa enemmän kuin miesten. Naiset ovat myös todennäköisemmin vastuussa vanhempiensa hoitamisesta.

Maailman parhaista työpaikoista esimerkiksi Cadence ja DHL Express tarjoavat “paluukoulutus” -ohjelman, jolla tuetaan työntekijöiden töihin paluuta perhesyistä poissaolon jälkeen.

Myös suomalaisista yrityksistä löytyisi monia esimerkkejä nostettavaksi, olemmehan tasa-arvon kärkimaita maailmassa. Kuitenkin erityisesti työelämän segregaatiossa, palkkatasa-arvossa ja hoivavastuussa tarvitaan lisää konkreettisia toimenpiteitä — työpaikkojen kulttuurilla on tässä iso merkitys.

Onko tavoitteenasi kulttuurin kehittäminen?

Voimme auttaa tavoitteessanne. Yli 30 vuoden kokemuksella tiedämme, miten Suomen ja maailman parhaat työpaikat johtavat työntekijöitään.

Ota meihin yhteyttä & rakennetaan juuri teille sopiva matka parhaaksi työpaikaksi, kaipaattepa apua sitten strategisessa yrityskulttuurin kehittämistyössä tai ulospäin näkyvässä työnantajabrändäyksessä.

Liity myös sisäpiirimme ja vastaanota työkulttuuriin liittyvää uusinta tutkimustietoa, vinkkejä ja artikkeleita. 

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät