fbpx

Henkilöstötutkimus

Henkilöstötutkimuksia käytetään selvittämään työntekijöiden todellinen kokemus työpaikastaan. Henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella voit kehittää työntekijöiden tuloksellisuutta, ymmärtää mikä heitä motivoi, sitouttaa työntekijöitä paremmin ja  kehittää organisaation johdon toimintaa tehokkaammaksi. Great Place to Work®:in  Trust Index™ -henkilöstötutkimus perustuu yli 30 vuoden aikana kerättyyn dataan ja ymmärrykseen työntekijäkokemuksesta ja yrityskulttuurista.

Tutkimuksessa keskitytään viiteen hyvän työpaikan fokusalueeseen: uskottavuuteen, kunnioitukseen, oikeudenmukaisuuteen, ylpeyteen ja yhteishenkeen. Trust Index™ -tutkimus sisältää 60 väittämää, joiden avulla saavutetaan todella laaja ymmärrys työntekijäkokemuksesta.

Luottamukselliseen kyselyyn voi vastata yli 40 eri kielellä, millä tahansa laitteella. Tutkimustulokset ovat saatavilla heti tutkimuksen päätyttyä.
Henkilöstötutkimusalustamme ei ole mikään tavallinen henkilöstökyselyiden työkalu. Emprising™ on älykäs, nopea ja helppokäyttöinen alusta, jonka avulla saatte selville kaiken työntekijäkokemuksesta. Henkilöstötutkimuksen lisäksi Emprisingilla voi toteuttaa omia pulssikyselyitä, mikäli haluatte syventää ymmärrystänne jostain tietystä teemasta.

Parasta Emprisingissa ei kuitenkaan ole sen helppo käyttöliittymä, vaan se, millaista dataa se tarjoaa. Emprisingin hienous piilee monipuolisissa tulosnäkymissä ja korrelaatioiden löytämisessä. Emprising™ osoittaa vahvuuksienne ja kehityskohteidenne lisäksi myös syy-seuraussuhteita ja siten auttaa ratkaisemaan mahdollisia ongelmia työntekijäkokemuksessa.
Emprising tutkimusalusta on helppokäyttöinen - kaikilla laitteilla

Monipuoliset tulosnäkymät

Vertailu taustamuuttujiin

Väittämäkohtaiset tulokset

Vahvuudet ja kehityskohteet

Heatmapit eli lämpökartat

Vertailu Parhaisiin Työpaikkoihin

Avoimet kommentit

Video emprisingin eri tulosnäkymistä

Miten henkilöstötutkimuksen prosessi etenee?

Valitkaa teille sopiva kahden viikon jakso Trust Index™ -henkilöstökyselyn toteutukseen. Tutkimus toteutetaan helposti Emprising™-alustallamme ja kyselyyn voi vastata millä tahansa laitteella.

Tulosten läpikäynti

Henkilöstötutkimuksen jälkeen käymme yhdessä tuloksenne läpi: mitkä ovat vahvuuksianne ja mitkä taas kehitysalueitanne. Luomme yhdessä suunnitelman kulttuurin kehittämiseksi!

Jos kaikki kriteerit täyttyvät, myönnämme teille Great Place to Work -sertifioinnin™. Sertifioinnin avulla voitte helposti viestiä esim. potentiaalisille työntekijöille työpaikkanne ilmapiiristä!

Henkilöstötutkimus avaa ovia tunnustuksille

Jos henkilöstötutkimuksenne tulokset täyttävät tietyt kriteerit, saatte automaattisesti Great Place to Work -sertifioinnin™. Sertifiointi myönnetään heti henkilöstötutkimuksen päätyttyä ja se on voimassa vuoden. Sertifiointimme on kansainvälisesti arvostettu tunnustus loistavasta työntekijäkokemuksesta, ja siksi siitä onkin hyötyä mm. rekrytoinneissa ja työnantajamielikuvan kehittämisessä.

Listaamme vuosittain Suomen Parhaat Työpaikat™. Kansallisesti laajan mediahuomion keräävän listan data kerätään tekemiemme henkilöstötutkimusten kautta. Suomen Parhaiden Työpaikkojen™ joukkoon voi päästä, mikäli organisaatio on Great Place to Work -sertifioitu™ listaa edeltävän vuoden aikana.

Teidän tarpeisiinne sopiva tutkimuspaketti

Selvitetään yhdessä teidän tarpeisiinne sopivin tutkimuspaketti. Henkilöstötutkimuksen toteutukseen tarjoamme kolme eri pakettia:

Mittaa

✦ Trust Index –tutkimus
✦ Mahdollisuus saada Great Place to Work® -sertifiointi
✦ Mahdollisuus päästä Parhaat Työpaikat -listasijoituksille
✦ Tulosten läpikäynti yhdessä
✦ Tulosten katselu organisaatiotasolla
✦ Tulosten vertailu Parhaisiin Työpaikkoihin

Analysoi

✦ Trust Index –tutkimus
✦ Mahdollisuus saada Great Place to Work® -sertifiointi
✦ Mahdollisuus päästä Parhaat Työpaikat -listasijoituksille
✦ Tulosten läpikäynti yhdessä
✦ Tulosten katselu organisaatiotasolla
✦ Tulosten vertailu Parhaisiin Työpaikkoihin
✦ Omat väittämät, taustamuuttujat ja avoimet kysymykset
✦ Tutkimustulosten tarkasteluyksityiskohtaisesti
✦ Suomen ulkopuolella olevien työntekijöiden tutkiminen rajatusti

Kehitä

✦ Trust Index –tutkimus
✦ Mahdollisuus saada Great Place to Work® -sertifiointi
✦ Mahdollisuus päästä Parhaat Työpaikat -listasijoituksille
✦ Tulosten läpikäynti yhdessä
✦ Tulosten katselu organisaatiotasolla
✦ Tulosten vertailu Parhaisiin Työpaikkoihin
✦ Omat väittämät, taustamuuttujat ja avoimet kysymykset
✦ Tutkimustulosten tarkasteluyksityiskohtaisesti
✦ Suomen ulkopuolella olevien työntekijöiden tutkiminen rajatusti
✦ Mahdollisuus ennalta määritettyihin taustamuuttujiin (EDF)
✦ Rajattomasti omia pulssikyselyitä

Mittaa

✓ ✓✓ ✓

Trust Index –henkilöstötutkimus
Mahdollisuus saada Great Place to Work® -sertifiointi
Mahdollisuus päästä Parhaat Työpaikat™ -listasijoituksille
Tulosten läpikäynti yhdessä
Tulosten katselu organisaatiotasolla
Tulosten vertailu Parhaisiin Työpaikkoihin

Analysoi

✓ ✓✓ ✓
Trust Index –henkilöstötutkimus
Mahdollisuus saada Great Place to Work® -sertifiointi
Mahdollisuus päästä Parhaat Työpaikat™ -listasijoituksille
Tulosten läpikäynti yhdessä
Tulosten katselu organisaatiotasolla
Tulosten vertailu Parhaisiin Työpaikkoihin
Omat väittämät, taustamuuttujat ja avoimet kysymykset
Tutkimustulosten tarkastelu yksityiskohtaisesti
Suomen ulkopuolella olevien työntekijöiden tutkiminen rajatusti

Kehitä

✓ ✓✓ ✓

Trust Index –henkilöstötutkimus
Mahdollisuus saada Great Place to Work® -sertifiointi
Mahdollisuus päästä Parhaat Työpaikat™ -listasijoituksille
Tulosten läpikäynti yhdessä
Tulosten katselu organisaatiotasolla
Tulosten vertailu Parhaisiin Työpaikkoihin
Omat väittämät,
taustamuuttujat ja avoimet
kysymykset
Tutkimustulosten tarkastelu yksityiskohtaisesti
Suomen ulkopuolella olevien työntekijöiden tutkiminen
Mahdollisuus ennalta määritettyihin taustamuuttujiin (EDF)
Rajattomasti omia pulssikyselyitä

Kiinnostunut tutkimaan työntekijäkokemusta?

Täytä viereinen yhteydenottolomake, niin olemme sinuun yhteydessä. Keskustellaan yhdessä henkilöstötutkimuksen toteuttamisesta ja valitaan yhdessä teille sopiva  paketti, sovitaan henkilöstökyselyn  aloitusajankohta ja pian voittekin olla jo Great Place to Work -sertifioitu™. Henkilöstötutkimus on yleensä auki kaksi viikkoa, jonka jälkeen tulokset käydään yhdessä läpi. Autamme teitä luomaan tulosten perusteella pitkäaikaisen kehityssuunnitelman yrityskulttuurillenne. Aloitetaanko?