fbpx

Henkilöstötutkimus

Henkilöstötutkimuksia käytetään selvittämään työntekijöiden todellinen kokemus työpaikastaan. Henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella voit kehittää työntekijöiden tuloksellisuutta, ymmärtää mikä heitä motivoi, sitouttaa työntekijöitä paremmin ja  kehittää organisaation johdon toimintaa tehokkaammaksi. Great Place to Work®:in  Trust Index™ -henkilöstötutkimus perustuu yli 30 vuoden aikana kerättyyn dataan ja ymmärrykseen työntekijäkokemuksesta ja yrityskulttuurista.

Tutkimuksessa keskitytään viiteen hyvän työpaikan fokusalueeseen: uskottavuuteen, kunnioitukseen, oikeudenmukaisuuteen, ylpeyteen ja yhteishenkeen. Trust Index™ -tutkimus sisältää 60 väittämää, joiden avulla saavutetaan todella laaja ymmärrys työntekijäkokemuksesta.

Luottamukselliseen kyselyyn voi vastata yli 40 eri kielellä, millä tahansa laitteella. Tutkimustulokset ovat saatavilla heti tutkimuksen päätyttyä.
Henkilöstötutkimusalustamme ei ole mikään tavallinen henkilöstökyselyiden työkalu. Emprising™ on älykäs, nopea ja helppokäyttöinen alusta, jonka avulla saatte selville kaiken työntekijäkokemuksesta. Henkilöstötutkimuksen lisäksi Emprisingilla voi toteuttaa omia pulssikyselyitä, mikäli haluatte syventää ymmärrystänne jostain tietystä teemasta.

Parasta Emprisingissa ei kuitenkaan ole sen helppo käyttöliittymä, vaan se, millaista dataa se tarjoaa. Emprisingin hienous piilee monipuolisissa tulosnäkymissä ja korrelaatioiden löytämisessä. Emprising™ osoittaa vahvuuksienne ja kehityskohteidenne lisäksi myös syy-seuraussuhteita ja siten auttaa ratkaisemaan mahdollisia ongelmia työntekijäkokemuksessa.
Emprising tutkimusalusta on helppokäyttöinen - kaikilla laitteilla

Henkilöstökyselyn tulosnäkymät

Vertailu taustamuuttujiin

Väittämäkohtaiset tulokset

Vahvuudet ja kehityskohteet

Heatmapit eli lämpökartat

Vertailu Parhaisiin Työpaikkoihin

Avoimet kommentit

Video emprisingin eri tulosnäkymistä

Miten henkilöstötutkimuksen prosessi etenee?

Valitkaa teille sopiva kahden viikon jakso Trust Index™ -henkilöstökyselyn toteutukseen. Tutkimus toteutetaan helposti Emprising™-alustallamme ja kyselyyn voi vastata millä tahansa laitteella.

Tulosten läpikäynti

Henkilöstötutkimuksen jälkeen käymme yhdessä tuloksenne läpi: mitkä ovat vahvuuksianne ja mitkä taas kehitysalueitanne. Luomme yhdessä suunnitelman kulttuurin kehittämiseksi!

Jos kaikki kriteerit täyttyvät, myönnämme teille Great Place to Work -sertifioinnin™. Sertifioinnin avulla voitte helposti viestiä esim. potentiaalisille työntekijöille työpaikkanne ilmapiiristä!

UKK – Emprising™ -henkilöstötutkimusalusta

HR-johtajille, toimitusjohtajille ja muille avainhenkilöille, jotka tahtovat saada luotettavaa dataa työntekijäkokemuksesta. Erityisen suosittua Emprising™:n käyttö on säännöllisten kyselyiden toteuttamisessa, kun tavoitteena on kerätä vertailukelpoista dataa ja analyysiä liiketoiminnan kehittämisen tueksi.

Saat käyttöösi valmiit kyselypohjat, joiden avulla pääset aloittamaan tutkimuksen vaikka heti. Kokonaisuudessaan henkilöstö- ja pulssikyselyiden toteuttaminen vie tyypillisesti pari viikkoa. Lisäksi laajimmassa paketissa voit räätälöidä rajattomasti omia täydentäviä kyselytutkimuksia.

 

Tutkimusalusta päivittää kerätyn datan selkeään visuaaliseen dashboardiin heti, kun vastausaika on päättynyt. Tämän jälkeen voit tarkastella työntekijäkokemuksenne tilaa, verrata tuloksianne Suomen Parhaisiin Työpaikkoihin sekä laajimmalla paketilla sukeltaa halutessasi syvemmälle juurisyihin ja syy-seuraussuhteisiin.

 

Yrityskulttuurin asiantuntijamme, eli Culture Coachimme, ovat tukenasi matkan varrella. He käyvät tuloksenne läpi virtuaalisessa purkutilaisuudessa ja auttavat kehityssuunnitelman luomisessa, kun tavoitteenne on olla entistä parempi työpaikka!

Emprising™ on perinteisiä kyselytyökaluja kehittyneempi tutkimusalusta. Hienous piilee monipuolisesti analysoitavassa datassa ja siinä, että tulosten analysointi tapahtuu automaattisesti.

 

Selkeät ja monipuoliset tulosnäkymät auttavat priorisoimaan sekä tunnistamaan vahvuudet ja kehityskohteet. Lisäksi työkulttuurin asiantuntijamme, eli Culture Coachimme, ovat tarvittaessa apunasi, jotta saat kirkastettua kulttuurinne merkittävimmät vahvuudet ja kehityskohdat suurestakin datamäärästä.

 

Emprising™:n avulla voit vertailla erilaisia taustamuuttujia, tarkastella heatmappeja eli lämpökarttoja, sukeltaa väittämäkohtaisiin tuloksiin sekä vertailla työyhteisöänne Parhaisiin Työpaikkoihin. Emprising™:lla toteutettu henkilöstökyselytutkimus avaa myös mahdollisuuden saada arvostettu Great Place to Work® -sertifiointi sekä päästä mukaan Parhaat Työpaikat -listaukseen.

 

Emprising™ on saatavilla vain meidän, Great Place to Workin kautta, ja se on luotettu tutkimusalusta ympäri maailmaa. Voit toteuttaa kyselyt helposti yli 40 kielellä.

Metodologia perustuu tieteellisiin tutkimuksiin ja henkilöstökokemuksen, kulttuurin sekä johtamisen näkökulmasta kriittisimpiin osa-alueisiin. Kaiken pohjalla on työntekijäkokemus eli Trust Index™*, toisin sanoen luottamus.

 

Emprising™:lla keräät tietoa työntekijäkokemuksesta 27:lla eri fokusalueella, joita ovat mm. innovaatiot ja sitoutuminen sekä johtamisen vaikuttavuus, uskottavuus, kunnioitus ja oikeudenmukaisuus.

 

Laajimmalla tutkimuspaketilla voit halutessasi täydentää kyselypohjaa omilla kysymyksillä tai toteuttaa rinnalla säännöllisiä pulssikyselyitä rajattomasti.

 

*Trust Index™ -tutkimus sisältää 60 väittämää, joiden avulla saavutetaan laaja ymmärrys työntekijäkokemuksesta.

Asiantuntijamme auttaa sinua selvittämään, mikä paketeistamme vastaa parhaiten omaan tarpeeseenne. Vaihtoehtoina ovat Mittaa, Analysoi ja Kehitä -paketit, joista kaksi viimeisintä ovat laajuutensa vuoksi suosituimpia. Tiivistetysti toteutus etenee seuraavalla tavalla:

 

  1. Aloitus. Saat käyttöösi valmiin henkilöstökokemusta mittaavan Trust Index™ -kyselyn. Voit toteuttaa tutkimuksen itsenäisesti tai hyödyntää Customer Success –tiimimme apua. Laajimmissa paketeissa voit lisäksi räätälöidä omia kysymyksiä sekä toteuttaa pulssikyselyitä rajattomasti.
  2. Toteutus. Voit seurata vastausaktiivisuuden kehittymistä reaaliajassa. Tyypillisesti kokonaistulosten kerääminen vie kaksi viikkoa. Valmiiksi jäsennelty data on saatavillasi heti tutkimuksen päätyttyä.
  3. Tulokset. Kyselytutkimuksen toteuttamisen jälkeen pääset analysoimaan tuloksia, ja Culture Couchimme pitää teille tulosten esittelyn merkittävimmistä huomioista. Tämän jälkeen pääset hyödyntämään tuloksia kehitystoimenpiteiden määrittelemiseen.

Suosittelemme mielellämme sopivinta pakettia tarpeidesi ja tavoitteidesi pohjalta. Kysy lisää.

Jos osaat käyttää sähköpostia ja sosiaalista mediaa, osaat varmasti käyttää Emprising™:ia kyselytutkimusten toteuttamiseen. Työkalun nopeus ja helppous perustuu käyttäjää mielekkäästi ohjaavaan käyttöliittymään, valmiiseen kyselypohjaan sekä datan selkeään esitystapaan. Apunasi ovat myös ohjevideot, kirjalliset materiaalit sekä omat ammattilaisemme.

 

Jos haluat maksuttoman käyttöesittelyn, niin varaa oma demohetkesi tästä!

Kun valitset Emprising™ -kyselytyökalumme, et jää yksin toteutuksen tai suuren datamäärän kanssa.

 

Suppein Mittaa-pakettimme tarjoaa sinulle tiiviin yhteenvedon tärkeimmistä osa-alueista ja kertoo työpaikkanne Trust Index™:n. Analysoi-pakettimme sekä laajin Kehitä-pakettimme ovat suosituimpia. Niissä pääset sukeltamaan syvemmälle mm. taustamuuttujiin, hyödyntämään avoimia kysymyksiä tai keräämään vastauksia Suomen ulkopuolelta. Lisäksi Kehitä-paketissa voit toteuttaa rajattomasti omia pulssikyselyitä – käytännössä et tule tarvitsemaan mitään muita työkaluja työntekijäkokemuksen mittaamiseen.

 

Kaikissa paketeissamme Culture Coachimme tulosten esittely sisältyy palveluun, ja pääset myös vertaamaan tuloksianne Parhaisiin Työpaikkoihin. Jos pisteenne riittävät Great Place to Work -sertifiointiin™, niin olette myös mukana seuraavassa mittelössä Parhaiden Työpaikkojen -listasijoituksista!

 

Autamme mielellämme sopivan paketin valinnassa. Ota yhteyttä.>>

Emprising™:lla keräät tietoa tyypillisimmistä ja kriittisimmistä työyhteisöön, kulttuuriin ja johtamiseen liittyvistä teemoista. Näin ollen voit halutessasi tehdä johtopäätöksiä ja vertailua myös aiempiin vastaaviin tutkimuksiinne, mutta muilla järjestelmillä kerätyt tiedot eivät ole suoraan synkronoitavissa Emprising™:iin.

 

Saat eniten irti, kun toteutat kyselytutkimukset säännöllisesti Emprising™:lla. Mitä enemmän keräät dataa työkaluun, sitä enemmän saat kirkastettua todennettuja kehityssuuntia ja pidemmän ajan trendejä.

 

Jos Emprising™:iin siirtyminen mietityttää, niin jätä meillä kysymyksesi. Autamme mielellämme.

Voit valita itse vuosikelloonne parhaiten sopivan tutkimusajankohdan. Lisäksi saat meiltä apua kyselytutkimuksesta viestimiseen.

 

Yhteistyössä satojen asiakkaidemme kanssa olemme oppineet, mitkä asiat voivat tyypillisesti vaikuttaa vastausinnokkuuteen. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on työkalun vaivattomuus. Emprising™-kyselyyn vastaaminen on helppoa vaikka omalla älypuhelimella. Vastaajan on tärkeää tietää, paljonko osallistuminen vie häneltä aikaa (keskimäärin 10–15 minuuttia), mikä on määräaika sekä miksi hänen vastauksensa ovat tärkeitä.

 

Voit seurata vastausmäärien kertymistä tutkimuksen aikana sekä lähettää tarvittaessa muistutuksen tai pidentää vastausaikaa. Useimmiten kyselytutkimuksen toteuttaminen vie pari viikkoa. Aloittaminen on nopeaa valmiin pohjan ja selkeiden ohjeiden avulla.

Autamme mielellämme motivoivassa viestinnässä ennen kyselytutkimuksen toteuttamista, jotta saat kerättyä vastaukset henkilöstöltäsi mahdollisimman kattavasti.

 

Emprising™-käyttöliittymä kokoaa sinulle valmiiksi visuaalisen ja helposti tulkittavan datan, jonka avulla pystyt tekemään relevantteja johtopäätöksiä sekä määrittämään niiden pohjalta perusteltuja tavoitteita ja toimenpiteitä. Näin työ ei jää vain kerätyn datan tasolle, vaan pääset heti kiinni kehittämiseen.

 

Datan avulla voit osoittaa huomioita helposti henkilöstölle, esihenkilöille tai muulle johdolle. Lisäksi tukenasi ovat Great Place to Workin® Culture Coachimme, jotka auttavat sinua tarvittaessa tunnistamaan kaikkein tärkeimmät huomiot suurestakin datamäärästä.  

Hinta määräytyy organisaationne henkilöstömäärän ja tarvitsemiesi Emprising™-ominaisuuksien mukaan. Tärkeintä on selvittää, mitä tietoja ja millä tavoin haluat päästä tarkastelemaan datanäkymien valossa? Haluatpa vahvistaa työnantajabrändiänne tai saada syvempää näkemystä työntekijäkokemuksesta, asiantuntijamme auttavat sinua valitsemaan organisaatiollesi sopivan vaihtoehdon.

 

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä sopiva paketti! Yhteystiedot

Asiakkainamme on pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä kaikilta toimialoita. Osa työllistää alle 20 henkilöä kotimaassa, kun taas osalla on merkittävää kansainvälistä toimintaa ympäri maailmaa.

 

Asiakkaitamme ovat esimerkiksi Visma, JYSK, Savonia-ammattikorkeakoulu, Duunitori, Fiksuruoka.fi, Fonecta, Suomen Syöpäyhdistys, Vincit, Paytrail, DHL Express, SAKA Finland Oy sekä Lumo Energia Oyj. Voit tutustua suosittelijoihimme täällä sekä katsoa sertifioidut yritykset täältä.

 

Katso Parhaat Työpaikat>>

Lue lisää sertifioinnista>>

Henkilöstötutkimus avaa ovia tunnustuksille

Jos henkilöstötutkimuksenne tulokset täyttävät tietyt kriteerit, saatte automaattisesti Great Place to Work -sertifioinnin™. Sertifiointi myönnetään heti henkilöstötutkimuksen päätyttyä ja se on voimassa vuoden. Sertifiointimme on kansainvälisesti arvostettu tunnustus loistavasta työntekijäkokemuksesta, ja siksi siitä onkin hyötyä mm. rekrytoinneissa ja työnantajamielikuvan kehittämisessä.

Listaamme vuosittain Suomen Parhaat Työpaikat™. Kansallisesti laajan mediahuomion keräävän listan data kerätään tekemiemme henkilöstötutkimusten kautta. Suomen Parhaiden Työpaikkojen™ joukkoon voi päästä, mikäli organisaatio on Great Place to Work -sertifioitu™ listaa edeltävän vuoden aikana.

Teidän tarpeisiinne sopiva henkilöstökyselyn paketti

Selvitetään yhdessä teidän tarpeisiinne sopivin tutkimuspaketti. Henkilöstötutkimuksen toteutukseen tarjoamme kolme eri pakettia:

Mittaa

✦ Trust Index –tutkimus
✦ Mahdollisuus saada Great Place to Work® -sertifiointi
✦ Mahdollisuus päästä Parhaat Työpaikat -listasijoituksille
✦ Tulosten läpikäynti yhdessä
✦ Tulosten katselu organisaatiotasolla
✦ Tulosten vertailu Parhaisiin Työpaikkoihin

Analysoi

✦ Trust Index –tutkimus
✦ Mahdollisuus saada Great Place to Work® -sertifiointi
✦ Mahdollisuus päästä Parhaat Työpaikat -listasijoituksille
✦ Tulosten läpikäynti yhdessä
✦ Tulosten katselu organisaatiotasolla
✦ Tulosten vertailu Parhaisiin Työpaikkoihin
✦ Omat väittämät, taustamuuttujat ja avoimet kysymykset
✦ Tutkimustulosten tarkasteluyksityiskohtaisesti
✦ Suomen ulkopuolella olevien työntekijöiden tutkiminen rajatusti

Kehitä

✦ Trust Index –tutkimus
✦ Mahdollisuus saada Great Place to Work® -sertifiointi
✦ Mahdollisuus päästä Parhaat Työpaikat -listasijoituksille
✦ Tulosten läpikäynti yhdessä
✦ Tulosten katselu organisaatiotasolla
✦ Tulosten vertailu Parhaisiin Työpaikkoihin
✦ Omat väittämät, taustamuuttujat ja avoimet kysymykset
✦ Tutkimustulosten tarkasteluyksityiskohtaisesti
✦ Suomen ulkopuolella olevien työntekijöiden tutkiminen rajatusti
✦ Mahdollisuus ennalta määritettyihin taustamuuttujiin (EDF)
✦ Rajattomasti omia pulssikyselyitä

Mittaa

✓ ✓✓ ✓

Trust Index –henkilöstötutkimus
Mahdollisuus saada Great Place to Work® -sertifiointi
Mahdollisuus päästä Parhaat Työpaikat™ -listasijoituksille
Tulosten läpikäynti yhdessä
Tulosten katselu organisaatiotasolla
Tulosten vertailu Parhaisiin Työpaikkoihin

Analysoi

✓ ✓✓ ✓
Trust Index –henkilöstötutkimus
Mahdollisuus saada Great Place to Work® -sertifiointi
Mahdollisuus päästä Parhaat Työpaikat™ -listasijoituksille
Tulosten läpikäynti yhdessä
Tulosten katselu organisaatiotasolla
Tulosten vertailu Parhaisiin Työpaikkoihin
Omat väittämät, taustamuuttujat ja avoimet kysymykset
Tutkimustulosten tarkastelu yksityiskohtaisesti
Suomen ulkopuolella olevien työntekijöiden tutkiminen rajatusti

Kehitä

✓ ✓✓ ✓

Trust Index –henkilöstötutkimus
Mahdollisuus saada Great Place to Work® -sertifiointi
Mahdollisuus päästä Parhaat Työpaikat™ -listasijoituksille
Tulosten läpikäynti yhdessä
Tulosten katselu organisaatiotasolla
Tulosten vertailu Parhaisiin Työpaikkoihin
Omat väittämät,
taustamuuttujat ja avoimet
kysymykset
Tutkimustulosten tarkastelu yksityiskohtaisesti
Suomen ulkopuolella olevien työntekijöiden tutkiminen
Mahdollisuus ennalta määritettyihin taustamuuttujiin (EDF)
Rajattomasti omia pulssikyselyitä

Kiinnostunut tutkimaan työntekijäkokemusta?

Täytä viereinen yhteydenottolomake, niin olemme sinuun yhteydessä. Keskustellaan yhdessä henkilöstötutkimuksen toteuttamisesta ja valitaan yhdessä teille sopiva  paketti, sovitaan henkilöstökyselyn  aloitusajankohta ja pian voittekin olla jo Great Place to Work -sertifioitu™. Henkilöstötutkimus on yleensä auki kaksi viikkoa, jonka jälkeen tulokset käydään yhdessä läpi. Autamme teitä luomaan tulosten perusteella pitkäaikaisen kehityssuunnitelman yrityskulttuurillenne. Aloitetaanko?