Referenssit

Tavoitteena pitkäaikainen kumppanuus ja tuki

Great Place To Work® on auttanut suomalaisia organisaatioita rakentamaan parempia työpaikkoja jo 20 vuoden ajan. Osa asiakkaistamme on kulkenut matkassamme jo yli 10 vuotta. Tutkimme vuosittain yli 40 000 työntekijän kokemuksen työpaikastaan Suomessa ja autamme yrityksiä kehittämään työntekijäkokemusta analyyttisesti dataan pohjautuen.

Alta löydät asiakastarinoita ja voit lukea mitä asiakkaamme kertovat meistä. 🌟

Yhteydenottopyyntö Varaa Teams-tapaaminen

Asiakkaamme ovat useista eri kokoluokista, lähes kaikilta mahdollisilta aloilta:

Markus Laurio
Paytrail Oyj, toimitusjohtaja
Olemme olleet vuosia Great Place To Workin tyytyväisiä asiakkaita. Yhteistyön tavoitteena on ollut jatkuva työyhteisön kehittäminen ja houkuttelevan työnantajamielikuvan rakentaminen tukemaan rekrytointia. Omasta mielestämme olemme saavuttaneet tavoitteet erinomaisesti yhdessä Great Place To Workin kanssa.
Jari Cavernelis
Kehitysjohtaja, Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Osallistumalla Great Place To Workin tutkimukseen haluamme osoittaa henkilöstölle, että olemme tosissamme hyvän työpaikan rakentamisen suhteen. Tavoitteenamme on olla yksi Suomen parhaista työpaikoista. On hienoa, että löysimme yhteistyökumppaniksi juuri Great Place To Workin. Yhteistyö on “tukevoittanut” hienolla tavalla systemaattista kehitysmatkaamme. OAJ haluaa toimia osaltaan suunnannäyttäjänä suomalaiselle työelämälle määrittelemässä, miltä tulevaisuuden yhteiskunta ja työelämä näyttää. Tässä yhteistyö Great Place To Workin kanssa on myös merkittävää.
Katriina Lahti
People Manager, Quuppa
Olemme aloittaneet Quupalla työntekijäkokemuksen mittaamisen Great Place To Workin Emprising-alustan avulla ja saaneet läpinäkyvyyttä eri aihealueisiin ja siten kasvattaneet ymmärrystämme siitä mitä teemme oikein ja missä meillä on vielä kehittymisen varaa. Great Place To Work tarjoaa hyvän työkalun henkilöstökokemuksen kehittämiselle ja se antaa myös valtakunnallisen benchmarkin oman yrityksen tekemiselle peilattuna muihin saman kokoisiin yrityksiin. Yhteistyö Great Place To Workin asiantuntijoiden kanssa on myös ollut hyvin mutkatonta ja asiantuntevaa.
Riikka Säkkinen
Henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Hoivatilat
Yhteistyö Great Place To Work -väen kanssa on ollut antoisaa ja tutkimuksesta saadut vastaukset ovat auttaneet suuresti sekä työntekijäkokemuksen, että työnantajamielikuvan kehittämisessä. Voin lämpimästi suositella tutkimusyhteistyötä!

Asiakastarinoita

Hoivatilat

Hoivatilat Oyj: ”Menestyäksemme työntekijöidemme on voitava erinomaisesti” – Tutustu sertifioidun yrityksen kehitysmatkaan

Hoivatiloilla on käytetty jo usean vuoden ajan Great Place To Workin henkilöstötutkimusta. Erinomainen työntekijöiden palaute on tuonut yritykselle Great Place To Work -sertifiointeja ja Suomen Parhaat Työpaikat -listasijoituksia, mikä heijastuu positiivisesti niin tunnettuuteen kuin työnantajakuvaankin. Hoivatiloilla uskotaan vakaasti siihen, että asiantuntijayritys on juuri niin hyvä, kuin siellä toimivat työntekijät ovat. Jos työntekijäkokemusta ei mitattaisi, olisi kaikki kehittäminen hankalampaa. – Laadukas henkilöstötutkimus auttaa kirkastamaan, miten toimenpiteitä kannattaa kohdistaa, Hoivatilojen lakiasiainjohtaja Anna Saarinen sanoo.

Lue juttu
Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonian työntekijäkokemus on parantunut 24 prosenttiyksikköä neljässä vuodessa

Savonia aloitti paremman työpaikan rakentamisen yhdessä Great Place To Work®:n kanssa vuonna 2017. Kehitystyö tuotti tulosta, sillä Savonian henkilöstötutkimuksen tulokset nousivat erinomaiselle tasolle ja mahdollistivat Great Place To Work -sertifioinnin™. Savonian kehitys on ollut niin huimaa, että organisaatio on palkittu vuonna 2020 Suomen Parhaat Työpaikat -listan sijalla 7. ja vuosina 2021 ja 2022 sijalla 4. suurten yritysten kategoriassa.

Lue lisää
Suomen Digimarkkinointi

SDM haluaa olla yksi Euroopan Parhaista Työpaikoista vuoteen 2030 mennessä

Suomen Digimarkkinointi Oy on yksi Suomen Parhaista Työpaikoista. SDM:llä uskotaan aidosti siihen, että onnelliset ihmiset tekevät parempaa työtä, jolloin myös korkealle kurottavia tavoitteita voidaan asettaa. SDM ei halua olla vain hyvä työpaikka, vaan tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi, työllistää enemmän asiantuntijoita ja voittaa Euroopan Paras Työpaikka -titteli.

Lue juttu
Koti Puhtaaksi

1251 % enemmän työhakemuksia

Kotisiivousyritys Koti Puhtaaksi on kulkenut vuodesta 2018 yhteistä tietä Great Place To Work®:n kanssa. Yhteistyö GPTW:n kanssa on ollut tuki sekä työntekijäkokemuksen kehittämisessä että työnantajamielikuvan rakentamisessa. Suomen Parhaat Työpaikat 2019 ykkössijan myötä yrityksen saamien työhakemusten määrä kasvoi vuodessa 1251 %.

Lue lisää
Sadex

Sadex Oy: Kulttuuri on aitoutta ja arjen tekoja – tuoreen työntekijän näkökulma

Great Place To Workin tutkimus auttoi johtoa löytämään konkreettisia työkaluja yrityskulttuurin kehittämiseen, ja kehitystoimet alkoivat heti tulosten tultua. Henkilöstöltä tulleen palautteen pohjalta Saxilla pystyttiin keskittymään juuri oikeisiin kehityskohteisiin. Sadex sai tutkimuksessa henkilöstöltä eniten kiitosta siitä, että jokaisen työpanos koetaan tärkeäksi, työstä koetaan ylpeyttä ja johdon toiminta koetaan oikeudenmukaiseksi.

Lue juttu
Seurana

Mirka Saarinen: ”Merkityksellistä työtä onnellisen vanhuuden eteen”

Vanhusystäväpalveluita tarjoavan Seuranan toimitusjohtaja Mirka Saarinen kirjoittaa Seuranan työntekijöiden korkeasta keski-iästä sekä heidän loistavasta työntekijäkokemuksesta. Hoiva-alan kauhuskenaariot eivät Seuranalla todellakaan toteudu, sillä Seurana on tutkitusti hyvä työpaikka.

Lue juttu
Varova

Varovan työntekijätyytyväisyys korreloi kannattavuuden kanssa

Varova on kehittänyt yrityskulttuuriaan ja työntekijäkokemustaan systemaattisin ja tuloksellisin askelin. Henkilöstötutkimuksessamme työntekijäkokemusta mittaava Trust Index -arvo nousi kahdessa vuodessa 70 prosentista 81 prosenttiin, ja samassa ajassa kannattavuus parantui arviolta noin 1.2 miljoonan euron tasolle liikevoitossa mitattuna.

Lue lisää
Hilti

Hiltin työntekijäkokemus hyvästä työpaikasta parantui koronakeväästä huolimatta

Avoin viestintä valittiin kriisiaikana Hiltillä yhdeksi prioriteetiksi, ja se näkyi henkilöstötutkimuksen tuloksissa. Hilti nosti henkilöstön kokemusta mittaavan Trust Index© -tutkimuksen tulosta neljällä prosenttiyksiköllä korona-ajan haasteista huolimatta. Trust Index© -tutkimuksessa nousi esiin erityisesti johdon onnistunut sisäinen viestintä sekä palautteenanto. Esimerkiksi tutkimuksen väittämä ”Johto pitää minut hyvin ajan tasalla tärkeistä asioista ja muutoksista” nousi vuodesta 2019 yhdeksällätoista prosenttiyksiköllä, ja väittämä ”Johto tavoittelee työntekijöiden ehdotuksia ja ideoita sekä antaa niistä palautetta” nousi neljällätoista prosenttiyksiköllä.

Lue lisää
Alfame

Teknologiayritys Alfame on Parhaat Työpaikat 2020 -listan keskisuurten organisaatioiden ykkönen. Työmarkkinoilla kilpailu alan asiantuntijoista on kova. Alfame haluaa olla työntekijöilleen paras mahdollinen työpaikka antamalla heille tilaa kehittyä ja toteuttaa itseään. Yhteistyössä Great Place To Work®:n kanssa on onnistuttu luomaan systemaattinen kehitysmalli hyvän työpaikan rakentamisen ympärille.

Lue juttu
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala

Pilottihankkeen tulos; loistava henkilöstökokemus

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 tulosten perusteella kaksi osastoa sai Great Place To Work® -sertifioinnin, Pohjoisen aikuissosiaalityö – asumisneuvonnan yksikkö sekä Suursuon sairaalan osasto 21. ”Heidän upeiden tulostensa takaa nousee esiin vahva osallistamisen sekä välittämisen kulttuuri. Esihenkilöt ovat onnistuneet esimerkillisesti viestinnässä, työn koordinoinnissa ja luottamuksen rakentamisessa. Lisäksi näiden osastojen työntekijöillä on erityisen vahva ylpeyden kokemus työstään”.

Lue juttu
Aava & Bang

Innostunut ja työhönsä sitoutunut työntekijä luo timanttisen asiakaskokemuksen

Kasvumarkkinointitoimisto Aava & Bangin tavoitteena on tehdä suomalaisista maailman paras markkinointikansa. ”Tällaista itseohjautuvaa työtä kun tehdään, niin Great Place To Workin avulla saat tukea siihen kehittymiseen ja ongelmien ratkomiseen. Samalla on myös olemassa taho, joka auttaa sinua tunnistamaan vahvuuksiasi ja miettii, miten pääsisit työskentelemään niiden kautta mahdollisimman paljon”.

Lue juttu
Mandatum Life

Mandatum Life on toteuttanut Great Place To Workin tutkimuksen jo useita vuosia. Tuloksista näkee, että henkilökunnan on hyvä työskennellä organisaatiossa. ”Tämä on vähän tällainen kana ja muna -ilmiö. En tiedä kumpi tulee ensin, taloudellinen menestys vai henkilöstön hyvinvointi. Tuntuu kuitenkin siltä, että taloudellinen menestymisemme vahvistaa työntekijöidemme hyvinvointia ja työssä viihtymistä.

Lue juttu
Linnanmäki

Avaimet työelämään: Case Linnanmäki

Linnanmäki nousi vuonna 2019 Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon. Se työllistää noin puolen vuoden pituisen huvipuistokauden aikana 650 kausityöntekijää, joista osa on ensi kertaa työelämään astuvia nuoria. Tämän vuoksi rekrytoinnilla ja johtamisella on erityisen tärkeä rooli.

Lue juttu
DNA

Kuuntele henkilöstöä: Case DNA

DNA on tehnyt viisi vuotta systemaattista kehitystyötä yhdessä Great Place To Workin kanssa. Vuonna 2019 pitkäjänteinen yhteistyö palkittiin, kun DNA oli suurten organisaatioiden sarjan Suomen Paras Työpaikka.  ”Päädyimme yhteistyöhön Great Place To Workin kanssa, koska heidän erilaisten työkalujen avulla pystyimme mittaamaan onnistumistamme ja kehityskohteitamme myös yli toimialarajojen. Tämä työ on tuottanut selkeää ja arjessa näkyvää tulosta”, kertoo DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.

Lue lisää
Nitor

Digitaalinen insinööritoimisto Nitor on tehnyt yhteistyötä Great Place To Workin kanssa nyt viiden vuoden ajan. Great Place To Work tuo yrityksen tekemisen ja yrityskulttuurin näkyviin ja auttaa tunnistamaan kehityskohtia. Ohjelmistoyritys on sijoittunut Suomen ja Euroopan parhaiden työpaikkojen joukkoon jokaisella kerralla.

Lue juttu
Ota yhteyttä

Kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme?

Täytä alla oleva yhteydenottolomake, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä. Keskustellaan tarpeistanne ja toiveistanne ja mietitään yhdessä yrityksellenne sopivin palvelumme.

"*" näyttää pakolliset kentät