Väittelyn, keskustelun ja vuoropuhelun ero

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, onko kuulemasi keskustelua, vuoropuhelua vai väittelyä? Näiden viestintätyylien välillä on eroja ja jokaisella niistä on paikkansa ja arvonsa myös työpaikalla. Tunnistatko niiden erot? Tässä blogissa pureudumme paremmin eri viestintätyyleihin, sekä niiden vaikutukseen yrityskulttuurissa.

Vuoropuhelu eli dialogi osaksi työpaikan keskustelukulttuuria

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, onko kuulemasi keskustelua, vuoropuhelua vai väittelyä? Näiden viestintätyylien välillä on eroja ja jokaisella niistä on paikkansa ja arvonsa myös työpaikalla. Tunnistatko niiden erot? Tunnistaisitko vuoropuhelun, jos kuulet sen työpaikallasi? Pureudutaan paremmin esitettyyn kysymykseen ja erotellaan ensin vuoropuhelu muista tavallisista viestintämuodoista – keskustelusta ja väittelystä.

Väittelyssä osapuolilla on omat näkemyksensä keskustelun aiheesta, ja pyrkimyksenä on voittaa omalla näkökulmalla. Keskustelussa taasen tahtotila on aina positiivinen, eikä voittamisella ole merkitystä. Väittelyssä oman näkemyksen paremmuus tuodaan vahvasti esille argumentoiden oman näkökulman puolesta sekä haastetaan vastapuolen esille nostamia näkemyksiä ja ajattelua aiheesta.

Vuoropuhelussa puolestaan pyritään löytämään yhteinen näkemys. Vuoropuhelussa ei tavoitella voittamista tai häviämistä; pikemminkin sen avulla pyritään kuuntelemaan syvällisemmin eri näkökulmia, ymmärtämään enemmän aiheesta ja rakentamaan yhteinen näkemys. Kun persoonallisuuksien ja mielipiteiden monimuotoisuus synnyttää konfliktien ja jännitteiden hetkiä, vuoropuhelun avulla kyetään palauttamaan yhteyden tunne.

Vuoropuhelu ja yrityskulttuuri

Parhaissa työpaikoissa edistetään vuoropuhelua ja kannustetaan monipuolisten näkemysten esille tuomiseen. Loppujen lopuksi nämä ovat juuri niitä tekijöitä, jotka johtavat kasvuun ja innovaatioihin. Toisin sanoen vuoropuhelu ja monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja ihmisten osallistaminen työpaikoilla ovat yhteydessä vahvasti toisiinsa.

Mutta liian usein vuoropuhelu ei saa tarpeeksi tilaa organisaatioissa. Vuoropuhelun merkitystä ei ymmärretä, koska yksinkertaisesti emme luo vuoropuhelulle mahdollisuuksia, emmekä pysty näkemään sen positiivisia vaikutuksia.

Lue lisää yrityskulttuurin määritelmästä!

Neljä periaatetta tukemaan vuoropuhelua työpaikalla

Perehdytään muutamaan periaatteeseen, jotka tekevät vuoropuhelusta työpaikalla arvokasta. Kun työntekijä tai johtaja käy vuoropuhelua, sen toimivuuteen on neljä avainta:

  1. Älä tuomitse
  2. Kuuntele
  3. Ole utelias / kysy
  4. Ota selville olettamukset

Kun roolimme on kuunnella, on oleellista hiljentää omat ajatuksemme ja tuomitseva asenteemme, vain näin pystymme olemaan tilanteessa läsnä. Olemalla utelias kuulemaan muiden ajattelun taustalla olevaan kokemusta, luomme parempaa ymmärrystä työyhteisöstämme ja opimme itse laajentamaan omaa ajatteluamme. Kun tutkimme olettamuksia, kohtaamme ideoita, joita emme ole haastaneet, ennakkoluuloja, joita emme ole varmistaneet ja ajattelumalleja, jotka vaikuttavat työntekijän sitoutumisen kokemukseen. Vuoropuhelu on kuitenkin myös erittäin haastavaa. Henkilökohtaisista oletuksista tietoiseksi tuleminen tekee siitä haasteellisen tehtävän. Tämä myös antaa mahdollisuuden mitata sanojen ja tekojen välistä johdonmukaisuutta ja ymmärtää, että niiden arjen toteutuminen ei välttämättä ole yhtä lineaarista kuin uskomme. Väistämättä on selvää, että vuoropuhelu auttaa meitä laajentamaan omaa ymmärrystämme ja osoittaa, että oma mielipiteemme ei aina ole oikea ja kuuntelemalla muita pääsemme paljon parempaan lopputulokseen.

Pysähdy tänään miettimään: Miten teidän työpaikalla viestitään? Onko vuoropuhelu teillä jo vahvassa roolissa?

Jos haluat tietää lisää dialogin, väittelyn ja keskustelun määritelmistä, historiasta ja eroista, kurkkaa Sitran artikkeli täältä!

Great Place to Workin henkilöstötutkimuksessa selvitetään myös viestinnän vaikutusta työntekijäkokemukseen.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät