Lataa maksuton raportti

Suomalaisen työelämän tila 2022 -raportti

Suomalaisen työelämän tila -tutkimus perustuu 2042 suomalaisen arvioon omasta työpaikastaan, sen kulttuurista ja johtamisesta. Suomalaisten keskimääräisiä kokemuksia verrataan myös Suomen Parhaiden Työpaikkojen™ tuloksiin vastaavissa teemoissa. Mikä erottaa parhaat työpaikat suomalaisesta työelämästä?

Mikä on suomalaisen työelämän tila 2022?

Tuoreen tutkimuksen mukaan vain alle puolet suomalaisista kokee työpaikkaansa hyväksi. Erityisen heikolla tolalla ovat Suomalaisen työelämän tila -tutkimuksen vastaajien kokemukset oikeudenmukaisuudesta ja kunnioitetuksi tulemisesta. Vain 34 prosenttia vastaajista koki näiden toteutuvan työpaikallaan. Kokonaistulos eroaa radikaalisti Great Place to Workin vuosittain selvittämistä Parhaista Työpaikoista.

Suomalaisen työelämän tila 2022 -tutkimus toteutettiin yhteistyössä Duunitorin kanssa ja tarkoituksenamme oli selvittää suomalaisten kokemuksia työpaikoistaan. Vastaukset kerättiin marraskuussa 2021 ja tutkimukseen otti osaa 2042 ihmistä. Tutkimus toteutettiin Great Place to Workin Emprising™ -tutkimusalustalla, joka mahdollistaa monipuoliset tulosnäkymät sekä tarjoaa mahdollisuuden analysoida dataa monipuolisesti.

Lataa raportti, jossa Suomalaisen työelämän tila 2022 -tutkimuksen tuloksia avataan tarkemmin.

"*" näyttää pakolliset kentät