Lataa maksuton raportti

Suomen Parhaat Työpaikat 2021 -raportti

Raportti Suomen Parhaista Työpaikoista 2021 ja siitä, miten koronapandemista huolimatta työntekijäkokemus kohosi Suomen Parhaissa Työpaikoissa edellisvuoteen nähden.

Raportti Suomen Parhaista Työpaikoista 2021

Tämä julkaisu pitää sisällään keskeisimpiä löydöksiä Suomen Parhaiden Työpaikkojen kuvaamista henkilöstön tukemisen tavoista poikkeustilanteessa vuonna 2020. Koronapandemian myötä työpaikan toimintatapoja ja samalla muuttuvaa kulttuuria on sopeutettu poikkeustilanteeseen niin, että ne tukisivat parhaalla mahdollisella tavalla työntekijää ja mahdollistaen liiketoiminnan toteuttamisen jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

Suomen Parhaat Työpaikat 2021 ovat pystyneet vahvistamaan työntekijäkokemusta ja kulttuuria myös koronapandemian aikana. Julkaisun sisältö on jaettu tarkempiin teemoihin, joiden avulla Parhaat työpaikat rakensivat onnistumisen edellytyksiä poikkeusaikana. Esiin nousivat teemat viestinnän ja johtamisen vahvistamisesta sekä työntekijöiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Se pitää sisällään myös piilevät mahdollisuudet, joiden avulla toimintaa pystytään kehittämään yhä paremmaksi.

Raportti sisältää myös dataa parhaista työpaikoista sekä hyväksi todettuja käytäntöjä, joita parhaat työpaikat ovat hyödyntäneet toiminnassaan.

"*" näyttää pakolliset kentät