Avara Oy

90%

Työntekijöistä sanoo, että tämä on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Yrityksen esittely

Avara on Suomen johtava asumiseen erikoistunut sijoittamisen, varainhoidon ja kiinteistöjohtamisen kumppani. Vastaamme noin 1,2 miljardin euron arvoisen asuinkiinteistövarallisuuden johtamisesta, kehittämisestä ja arvon kasvattamisesta. Asiakkaitamme ovat Avara-vuokrakotien asukkaat sekä ammattimaiset suomalaiset ja kansainväliset kiinteistösijoittajat. Palvelumallimme on Suomessa ainutlaatuinen. Se kattaa koko asuinkiinteistösijoittamisen arvoketjun kiinteistösijoittamisesta kiinteistöjohtamiseen. Tavoittelemme alan korkeinta asiakastyytyväisyyttä joka päivä. Päämäärämme on olla halutuin asuinkiinteistösijoittamisen ja varainhoidon kumppani sekä vuokra-asumisen tarjoaja. Avaralaiset ovat omien alojensa parhaita ja motivoituneita osaajia, joiden rooli erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamisessa on keskeinen. Toimintamallimme ja -tapamme ovat alan kärkitasoa ja tuottavat erinomaista asiakaskokemusta ja hyötyä asumisen ja kiinteistösijoittamisen asiakkaillemme.

Henkilöstö

26

Toimiala

Rakennus ja kiinteistöt

Pääkonttori

Helsinki

Henkilöstö

Demografiset tiedot tässä osiossa (ikä ja työsuhteen kesto) ovat organisaation itse toimittamia.

Ikä

Työsuhteen kesto

Työntekijäkokemus

Trust Index™ -henkilöstötutkimuksella mitattu työntekijäkokemus verrattuna tyypilliseen suomalaiseen yritykseen.

Lue lisää

90 % Avaran työntekijöistä sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 %.

Lähde: Suomalaisen työelämän tila -tutkimus 2022 & Great Place to Work Trust Index -henkilöstötutkimus 2021-2022.

100 %

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolesta.

100 %

Täällä ihmiset juhlistavat erityistapahtumia.

100 %

Täällä voin olla oma itseni.

100 %

Täällä ihmiset välittävät toisistaan.

100 %

Johto on helposti lähestyttävissä ja heille on helppo puhua.

Työntekijöiden kommentteja

"Johto on helposti lähestyttävä, eikä ole sellaista asiaa, josta en voisi keskustella oman esihenkilöni tai muun johtoryhmään kuuluvan kanssa. Minulle annetaan hyvin tilaan kokeilla ja kehittää uusia toimintatapoja. Saan apua sitä tarvittaessa."

"Tiivis perhemäinen työyhteisö, jossa aidosti välitetään kanssaihmisistä."

Elämää Avaralla!