Loiste Oy

90%

Työntekijöistä sanoo, että tämä on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Yrityksen esittely

Olemme vastuullisena energiainfrayhtiönä läsnä kainuulaisten arjessa ja mahdollistamme alueen kehittymisen. Meillä on pitkä historia ja olemme ylpeitä siitä, että tunnemme alueen monimuotoisuuden ja mahdollisuudet. Loiste-yhtiöihin kuuluvan Kajaven tehtävänä on toimittaa sähköä tasapuolisesti ja turvallisesti kaikille alueemme asiakkaille ja huolehtia sähköverkkopalveluista eli sähkön toimituksesta, verkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Loiste Lämpö on puhtaasti kajaanilaista lämpöä läheltä. Tuotamme ja jakelemme kaukolämmön Kajaanissa.

Henkilöstö

32

Toimiala

Energia

Pääkonttori

Kajaani

Henkilöstö

Demografiset tiedot tässä osiossa (ikä ja työsuhteen kesto) ovat organisaation itse toimittamia.

Ikä

Työsuhteen kesto

Työntekijäkokemus

Trust Index™ -henkilöstötutkimuksella mitattu työntekijäkokemus verrattuna tyypilliseen suomalaiseen yritykseen.

Lue lisää

90 % Loisteen työntekijöistä sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 %

Lähde: Suomalaisen työelämän tila -tutkimus 2022 & Great Place to Work Trust Index -henkilöstötutkimus 2021-2022.

100 %

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolesta.

97 %

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta iästä.

96 %

Organisaatioon tullessaan uudet työntekijät tuntevat itsensä tervetulleeksi.

93 %

Täällä saa oikeudenmukaisen korvauksen tekemästään työstä.

90 %

Tänne on mieluisaa tulla töihin.

Työntekijöiden kommentteja

"On helppo työskennellä, kun johtajien ja esihenkilöiden asettamat pitkän tähtäimen tavoitteet ovat selkeät. Ei tarvitse miettiä erikseen, mihin käyttää aikaansa ja työtehtävien priorisointi on helpompaa. Lähimmät työkaverit ovat sellaisia, joilta saa tukea omaan työhön silloin kun sitä tarvitsee, tämä luo halun myös itse olla tukemassa muita.

"Monipuolinen työ, jossa pystyy kehittymään usealle alueelle. Kohtuullisen hyvät edut ja korvaus tehdystä työstä."

Loisteen elämää!