Loiste

88%

Työntekijöistä sanoo, että tämä on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Yrityksen esittely

Loiste on suomalainen energiayhtiö, jonka juuret ulottuvat Kainuussa yli sadan vuoden päähän. Olemme innovatiivinen ja kasvuhakuinen energiayhtiö, jolle vastuullisuus ja henkilöstön hyvinvointi ovat erittäin tärkeitä. Vuoden 2022 liikevaihtomme oli noin 122 miljoonaa euroa. Ydinliiketoimintojamme ovat sähkön siirtoliiketoiminta, lämpöliiketoiminta sekä sähköntuotanto. Tehtävänämme on toimittaa sähköä tasapuolisesti kaikille alueemme asiakkaille ja huolehtia sähköverkkopalveluista eli sähkön toimituksesta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen hankinnoista ja kumppanuuksista. Vastaamme lämpötoiminnasta ja -palveluista sekä lämmön tuotannosta Kajaanissa. Mahdollistamme osaltamme hiilineutraalia siirtymää investoimalla vihreään sähköntuotantoon.

Henkilöstö

33

Toimiala

Energia

Pääkonttori

Kajaani

Henkilöstö

Demografiset tiedot tässä osiossa (ikä ja työsuhteen kesto) ovat organisaation itse toimittamia.

Ikä

Työsuhteen kesto

Työntekijäkokemus

Trust Index™ -henkilöstötutkimuksella mitattu työntekijäkokemus verrattuna tyypilliseen suomalaiseen yritykseen.

Lue lisää

88 % Loisteen työntekijöistä sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 %

Lähde: Suomalaisen työelämän tila -tutkimus 2022 & Great Place to Work Trust Index -henkilöstötutkimus 2021-2022.

100 %

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta syntyperästä.

100 %

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta seksuaalisesta suuntautuneisuudesta.

100 %

Tämä on fyysisesti turvallinen työpaikka.

100 %

Täällä ihmiset välittävät toisistaan.

97 %

Täällä työntekijöille annetaan paljon vastuuta.

Työntekijöiden kommentteja

"Pidän tämän työpaikan rennosta ja kannustavasta työilmapiiristä. Arvostan myös mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa asioihin. Täällä kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja rohkaistaan puhumaan kehittämisideoista tai huolenaiheista. On mukavaa saada kuulua tiimiin, jossa arvostamme ja luotamme toisiimme."

"Mukavat ja asiantuntevat työkaverit. Hyvin toimiva tiimiyhteisö. Joustavat työkäytänteet etä- ja lähityössä. Avoin ilmapiiri."

Loisteen elämää!