Otaverkko Oy

95%

Työntekijöistä sanoo, että tämä on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Yrityksen esittely

Olemme IT-palvelutalo, joka on erikoistunut IT-ulkoistuspalveluihin ja sovelluskehitysympäristöihin. Me Otaverkossa teemme IT:stä yksinkertaista ja teemme aina töitä ihmiseltä ihmiselle. Palvelutarjoomaamme kuuluvat perustietotekniikan kokonaisulkoistukset ja sovelluskehitysalustat.

Henkilöstö

22

Toimiala

Informaatioteknologia

Pääkonttori

Espoo

Henkilöstö

Demografiset tiedot tässä osiossa (ikä ja työsuhteen kesto) ovat organisaation itse toimittamia.

Ikä

Työsuhteen kesto

Työntekijäkokemus

Trust Index™ -henkilöstötutkimuksella mitattu työntekijäkokemus verrattuna tyypilliseen suomalaiseen yritykseen.

Lue lisää

95 % Otaverkon työntekijöistä sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 %.

Lähde: Suomalaisen työelämän tila -tutkimus 2022 & Great Place to Work Trust Index -henkilöstötutkimus 2021-2022.

100%

Minua kohdellaan työyhteisön tasavertaisena jäsenenä riippumatta asemastani.

100%

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolesta.

100%

Täällä ihmiset välittävät toisistaan.

100%

Ihmisiä rohkaistaan tasapainottamaan työ ja muut elämänalueensa.

100%

Jokaisella on mahdollisuus saada erityistä tunnustusta.

Työntekijöiden kommentteja

"Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus oikeasti vaikuttaa asioihin, ja kaikkia kuunnellaan. Joskus tuntuu, kuin harrastuksesta maksettaisiin."

"Asiantuntijoille annetaan hyviä kehittymismahdollisuuksia ja niin halutessaan kehittää ammatillista osaamista laaja-alaisesti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että asiantuntijoiden tulee kantaa vastuuta laajemmin."

Elämää Otaverkolla!