Replico Oy

100%

Työntekijöistä sanoo, että tämä on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Yrityksen esittely

Olemme tarkastus- ja materiaalitekniikkaan erikoistunut puolueeton asiantuntijatalo. Meidät tunnetaan palveluasenteestamme ja huippuasiantuntijuudestamme. Teemme tuotanto-omaisuuden kunnossapidon tarkastukset kokonaisvaltaisesti aina suunnittelusta lähtien. Investointiprojekteissa olemme asiakkaidemme apuna vaativissa valvontatehtävissä. Asiantuntijuutemme ei ole yksilösuoritus, vaan yhdistelmä dataa, yhteistyötä ja erityisosaamista.

Henkilöstö

13

Toimiala

Tekniikan ala

Pääkonttori

Vantaa

Henkilöstö

Demografiset tiedot tässä osiossa (ikä ja työsuhteen kesto) ovat organisaation itse toimittamia.

Ikä

Työsuhteen kesto

Työntekijäkokemus

Trust Index™ -henkilöstötutkimuksella mitattu työntekijäkokemus verrattuna tyypilliseen suomalaiseen yritykseen.

Lue lisää

100 % Replicon työntekijöistä sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 %.

Lähde: Suomalaisen työelämän tila -tutkimus 2022 & Great Place to Work Trust Index -henkilöstötutkimus 2021-2022.

100%

Tämä on henkisesti terve työyhteisö.

100%

Meillä on erityisiä ja ainutlaatuisia etuja.

100%

Asiakkaamme kokevat organisaatiomme palvelut erinomaisina.

100%

Uskon, että johto irtisanoo henkilöstöä vasta viimeisenä vaihtoehtona.

100%

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta syntyperästä.

Työntekijöiden kommentteja

"Kaikkien työntekijöiden työpanosta arvostetaan roolista riippumatta. Onnistumisia ja palautetta asiakkailta muistetaan antaa henkilöstötilaisuuksissa. Myös vaikeista asioista osataan puhua ja mitään ei lakaista maton alle. Kaikille annetaan tasavertainen mahdollisuus kehittää omaa asiantuntijuuttaan ja työntekijöitä tuetaan kehittämään oman näköistä urapolkuaan. Ylin johto viestii ja näyttää omalla esimerkillään arvojen mukaista toimintaa. Henkilöstöä ja asiakkaita kuunnellaan herkällä korvalla ja otetaan mukaan strategiatyöhön. Henkilöstöllä on täysi johdon luottamus ja tuki. Kunnianhimoisesta kasvutavoitteesta huolimatta se tehdään yrityskulttuuri ja laatu edellä, siten että kaikkia päteviä hakijoita ei voida rekrytoida jos he eivät jaa yrityksen arvoja ja toimintatapaa."

"Erittäin hyvä yhteishenki ja työn laatuun panostaminen."

Elämää Replicolla!