4 tapaa tukea trans- ja muunsukupuolisia ihmisiä työpaikalla

Yksinkertaiset teot voivat merkittävästi parantaa työntekijöiden arvostuksen tunnetta ja motivaatiota työpaikalla. Lopulta inklusiiviset toimenpiteet hyödyttävät koko yritystä, kun jokaisen työntekijän täysi potentiaali saadaan käyttöön. Lue tapoja, jotka voit helposti toteuttaa! 👇

Transihmiset kohtaavat usein erityisiä haasteita työpaikoilla, jotka liittyvät muun muassa syrjintään ja ennakkoluuloihin. Tämän takia monet transihmiset kamppailevat identiteettinsä esiin tuomisen kanssa työyhteisössä, eivätkä uskalla olla avoimesti omia itsejään työpaikalla.

Tässä tekstissä termiä ”transihminen” käytetään kattoterminä sekä transsukupuolisille että muunsukupuolisille henkilöille.

Työnantajien tulee edistää yhdenvertaisempaa työelämää tarjoamalla ympäristöjä, joissa jokainen voi olla oma itsensä ilman pelkoa syrjinnästä.

Trans- ja muunsukupuolisten työntekijöiden tukemisen ei tarvitse olla kallista tai monimutkaista.

Näiden neljän yksinkertaisen toimenpiteen avulla voit varmistaa, että transihmiset tuntevat olonsa tervetulleiksi ja arvostetuiksi työpaikalla:

1. Uudista organisaatiosi työnhakuprosessi

Syrjintä transihmisiä kohtaan voi alkaa jo hakuprosessin aikana. Anonyymi rekrytointi auttaa vähentämään tietoisia ja tiedostamattomia ennakkoluuloja, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoon hakijoiden valinnassa.

Anonyymi rekrytointi on prosessi, jossa hakijan henkilötiedot, kuten nimi, sukupuoli, ikä, siviilisääty, etninen tausta ja muut tunnistettavat tiedot, poistetaan hakemuksesta. Tämä tapahtuu yleensä hakemuksen alkuvaiheessa, kuten ansioluetteloissa ja hakemuskirjeissä, jotta rekrytoijat voivat keskittyä pelkästään hakijan pätevyyksiin ja taitoihin.

Anonyymi rekrytointi auttaa yrityksiä palkkaamaan oikeudenmukaisemmin ja monimuotoisemmin. Se keskittyy hakijan taitoihin ja kokemukseen, vähentää syrjintää ja parantaa yrityksen mainetta tasa-arvoisena työnantajana.

Ensimmäinen haastattelukierros kannattaa toteuttaa puhelimitse, sillä video- ja kasvokkain tapahtuvissa haastatteluissa on enemmän tilaa tietoisille ja tiedostamattomille ennakkoluuloille.

2. Käytä neutraaleja termejä ja englanninkielisiä pronominejä

Käytä inklusiivista kieltä kaikessa viestinnässä ja varmista, että yrityksen käytännöt ja dokumentit ovat sukupuolineutraaleja. Tämä luo ympäristön, jossa kaikki tuntevat itsensä arvostetuiksi ja huomioiduiksi.

Työntekijöiden on tärkeää tuntea työpaikkansa psykologisesti turvalliseksi ennen kuin he voivat olla avoimesti omia itsejään. Monille transihmisille väärin sukupuolittaminen eli puhutteleminen aiemman sukupuolensa mukaisella nimellä tai muulla termillä on jatkuva haaste, joka voi aiheuttaa ulkopuolisuuden ja vieraantumisen tunteita.

Käsitteiden ”mies” ja ”nainen” sijasta voi käyttää neutraalia sanaa ”henkilö”, ja etunimen sijasta henkilöä voi kutsua sukunimellä. Englannin kielessä on mahdollista käyttää sanojen ”she” ja ”he” sijasta neutraaleja ilmauksia ”they”, ”this” tai ”one”.

Oikean pronominin ja puhuttelun valinnassa ei ole kyse mahdollisimman neutraalin vaihtoehdon löytämisestä vaan toista ihmistä kunnioittavasta tavasta puhutella häntä.  

Kannusta kaikkia työntekijöitä lisäämään englanninkieliset pronominit sähköpostin allekirjoituksiin ja keskustelualustoille. Tämä auttaa trans-työntekijöitä olemaan avoimesti omia itsejään, ja näin myös tiedätte puhutella jokaista oikeilla sanoilla.

💡Lue myös: Näin pääset alkuun diversiteetti- ja inklusiivisuusstrategian kanssa

3. Lisää esihenkilöiden ja HR-tiimien koulutusta ja tietoisuutta

Esihenkilöt ja HR-työntekijät ovat avainasemassa kulttuurin luomisessa ja inklusiivisuuden varmistamisessa. He tarvitsevat riittävästi koulutusta ja resursseja, jotta pystyvät kohtelemaan työntekijöitä tasa-arvoisesti ja johtamaan tiimiä sukupuolivähemmistöön kuuluvien työntekijöiden tukemisessa.

Esimerkiksi Seta tarjoaa erilaisia koulutuksia sukupuolen moninaisuudesta, sukupuoli-identiteetin kehittymisestä, sukupuolen korjaamisesta Suomessa sekä itsemäärittelyoikeudesta ja yhdenvertaisuudesta.

Tietoisuuden lisääminen voi vähentää ennakkoluuloja ja luoda hyväksyvämmän työilmapiirin. Sukupuolitietoinen koulutus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat asioita, jotka edistävät kaikkien ihmisten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista.

Maailman parhaaksi työpaikaksi valittu DHL Express tekee jatkuvaa työtä yhteenkuuluvuuden ja tasa-arvon lisäämiseksi ja esiin tuomiseksi. Jo vuodesta 2008 lähtien yrityksessä on toiminut sisäinen RainbowNet-verkosto, joka tarjoaa LGBTQIA+-työntekijöille yhteisen alustan, jossa he voivat jakaa kokemuksiaan. Verkostolla on jäseniä ympäri maailmaa, ja sitä kautta työntekijät ja johtajat saavat tukea kaikissa työssä selviytymiseen liittyvissä asioissa.

4. Järjestä sukupuolineutraali tila

Ihmiset, joiden kokemus omasta sukupuolestaan ei ole sama kuin syntymässä määritelty sukupuoli sekä ihmiset, joiden fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti vain naisen tai miehen saattavat kokevat ahdistusta käyttäessään julkisia pukuhuoneita ja wc-tiloja.

Sukupuolineutraalit tilat auttavat luomaan turvallisen ja mukavan ympäristön kaikille työntekijöille. Helppo ratkaisu on aloittaa varmistamalla, että työpaikalta löytyy ainakin yksi wc-tila, jota voi käyttää jokainen sukupuoleen katsomatta.

DHL Expressin työntekijöitä juhlimassa Pridea
DHL Expressillä on maailmanlaajuinen RainbowNet-verkosto, jossa LGBTQIA+-työntekijät voivat jakaa kokemuksiaan ja saada tukea.

Kuten huomaat, inklusiivisuuden edistäminen työntekijöiden keskuudessa ei tarvitse olla monimutkaista. Lopulta inklusiiviset toimenpiteet hyödyttävät koko yritystä, kun jokaisen työntekijän täysi potentiaali saadaan käyttöön.

Kun työntekijät eivät joudu piilottamaan osaa itsestään, heidän energiansa ja keskittymisensä voivat suuntautua tehokkaammin työhön. Tämä parantaa heidän sitoutumistaan yritykseen​. Monimuotoinen ja inklusiivinen työympäristö, jossa jokainen voi olla oma itsensä, edistää luovuutta ja innovaatioita.

💡 Lukuvinkki: 4 asiaa, joilla luot innovaatiokulttuurin monimuotoisuutta hyödyntäen

Kuunteleminen on ensimmäinen askel

Toimet transihmisten tukemiseksi työpaikalla ovat tehokkaita vain, jos niitä vahvistetaan vastuullisuudella, arvoilla ja kulttuurilla, joka tukee ihmisiä yksilöinä. Työntekijöiltä tulee pyytää palautetta, jotta voidaan ymmärtää, toimivatko toimenpiteet ja tehdä tarvittavat muutokset sen perusteella.

Henkilöstötutkimuksellamme mittaat työntekijöiden kokemusta inklusiivisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta. Ota meihin yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää! 👇

*Artikkeli on kirjoitettu tämän jutun pohjalta.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät