4 asiaa, joilla luot innovaatiokulttuurin monimuotoisuutta hyödyntäen

Olemme aikaisemmin tuoneet esiin, että monimuotoiset ja inklusiiviset tiimit tuottavat enemmän innovaatioita. Innovaatiot ovat lähtöisin ihmisistä – työyhteisön monimuotoisuus on siis yritykselle vahvuus ja voimavara. Mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä sinulle ja organisaatiollesi? Seuraavat neljä asiaa voit tehdä heti luodaksesi yritykseesi innovaatiokulttuurin:

1. Etsi useita näkökulmia

Innovaatio edellyttää monien ideoiden luomista ja niistä parhaiden valitsemista. Ota mukaan ja osallista kokouksiin monenlaisia ihmisiä, joilla on erilaisia näkemyksiä, ja voit saada täysin uudenlaisia näkökulmia, joita et olisi tullut itse ajatelleeksi. Tasa-arvoisessa työyhteisössä jokaisen työntekijän yksilölliset tarpeet, näkökulmat ja potentiaali otetaan huomioon. 

Toimialasta riippumatta, ne organisaatiot, joissa työskentelee eri ikäisiä, sukupuolisia, etnistä alkuperää olevia, seksuaalisesti suuntautuneita, eri koulutuksen saaneita, erilaisen työkokemuksen omaavia ja eri tavoin ajattelevia työntekijöitä tuottavat enemmän innovaatioita.

>>>Lue lisää työpaikan diversiteetistä ja inkluusiosta.

2. Ole varovainen ”asiantuntijuus” -sanan kanssa

Muista, että asiantuntijat eivät aina ole niitä, joilla on oikeat tai parhaat vastaukset. Itse asiassa ”asiantuntijuus” vanhenee tänä päivänä nopeasti. Ole avoin sille mahdollisuudelle, että kuka tahansa, mistä tahansa, voi keksiä yrityksesi seuraavan suuren idean.

Tällaisen ajattelutavan omaksuminen antaa tasapuolisesti valtaa kaikille työntekijöille ja luo ympäristön, jossa innovatiivinen ajattelu vahvistaa osallisuuden kokemusta.

”Vaikka olen uusi ja nuori työntekijä, tunnen, että minulla on vaikutusvaltaa ja työpanokseni arvioidaan yhtä arvokkaaksi kuin kollegojeni, jotka ovat olleet täällä vuosia.”

Työntekijän avoin kommentti henkilöstötutkimuksessamme

3. Kannusta työntekijöitä olemaan oma itsensä töissä

Jokaisella meistä on runsaasti kokemuksia, kiinnostuksen kohteita ja intohimoja hyödynnettäväksi. Luo yrityskulttuuri, joka aidosti juhlii ja hyödyntää niitä. Useat erilaiset mielipiteet ja oivallukset voivat aikaansaada työyhteisössä jotakin todella odottamatonta!

>>>Työelämäkeskustelun ajankohtaisin aihe on neurodiversiteetti työyhteisössä. Mitä se tarkoittaa ja miten voit edistää sitä työyhteisössäsi?

4. Edistä psykologista turvallisuutta

Kun olet onnistunut luomaan monimuotoisen ja inklusiivisen työympäristön, vapautat ideoiden syntymisen. Ei kuitenkaan riitä, että ainoastaan rekrytoit eri taustaisia ihmisiä. Jokaisen työntekijän tulee asemastaan riippumatta aidosti tuntea, että työpaikalla on psykologisesti turvallista tuoda esiin oma näkökulmansa.

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa työympäristön luomista, jossa työntekijät kokevat olonsa turvalliseksi ottaa riskejä, tuoda esiin mielipiteensä ja myöntää virheensä, ilman että tarvitsee pelätä rangaistusta tai nolaamista.

Kun ihmiset tuntevat olonsa psykologisesti turvallisiksi, he todennäköisemmin jakavat ideoita ja näkökulmia, jotka voivat herättää innovaatioita. Se myös varmistaa sen, että yrityksessäsi monimuotoiset ihmiset eivät ole vain läsnä, vaan heitä kuullaan ja arvostetaan. Tämä luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiri on olennaista monimuotoisuuden tehokkaalle innovaatiota edistävälle vaikutukselle.

Älä siis anna titteleiden tai vuosien kokemuksen rajoittaa ideoiden virtaa organisaatiossasi. Nykypäivän dynaaminen ja nopeasti kehittyvä liiketoimintaympäristö vaatii tuoreita näkökulmia, ja joskus mullistavimmat ideat tulevat odottamattomimmista lähteistä.

>>>Haluatko oppia lisää psykologisesta turvallisuudesta? Lue artikkelimme: Mitä psykologinen turvallisuus oikeastaan on?

Case DHL Express

Monimuotoinen työyhteisö on globaalin organisaation DHL Expressin toiminnan keskeinen vahvuus ja menestystekijä. Yritys on sitoutunut edistämään osallistavaa, yhteistyöhön perustuvaa ympäristöä, joka antaa yksilöille mahdollisuuden saavuttaa uratavoitteensa seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään riippumatta.

Yhtiössä vietetään vuosittain erityistä DEIB-viikkoa (Diversity, Equity, Inclusion & Belonging = Diversiteetti, osallisuus, inkluusio & yhteenkuuluvuus), jolloin lisätään tietoisuutta teemasta ja käydään läpi vuoden edistysaskeleita ja tuloksia sekä järjestetään tapahtumia ja juhlatilaisuuksia. Vuoden 2022 DEIB-viikon teemana oli ”Yhteenkuuluvuuden kulttuuri”. Tapahtumien tavoitteena oli oppia ja ymmärtää paremmin sitä, mitä jokainen työntekijä tarvitsee, tunteakseen itsensä osalliseksi ja arvostetuksi sekä voidakseen kokea yhteenkuuluvaisuutta. Työntekijät ympäri maailmaa jakoivat omia kokemuksiaan siitä, mitä yhteenkuuluvuus heille heidän taustastaan käsin merkitsee.

DHL Express:illä ymmärretään myös, ettei yksi viikko tai tapahtuma riitä, vaan yhtiössä tehdään jatkuvaa työtä DEIB-tietoisuuden lisäämiseksi ja sen esillä pitämiseksi. Jo vuodesta 2008 lähtien yrityksessä on toiminut sisäinen RainbowNet-verkosto, joka tarjoaa LGBTQIA+-työntekijöille alustan, jossa he voivat jakaa kokemuksiaan. Verkostolla on jäseniä ympäri maailmaa, ja se tukee työntekijöitä ja johtajia kaikissa työssä selviytymiseen liittyvissä asioissa.

DHL Express valittiin vuonna 2022 Maailman Parhaaksi Työpaikaksi™. Erinomainen työntekijäkokemus toteutuu organisaatiossa ympäri maailmaa: Suomessa toimiva DHL Express sijoittui Suomen Parhaat Työpaikat™ 2023 -listalla sijalle 2. Lue lisää Suomen Parhaista Työpaikoista.

Monimuotoisuus työpaikalla edistää innovointia

Oletko valmis aloittamaan monimuotoisuuden potentiaalin hyödyntämisen ja innovaatioiden edistämisen organisaatiossasi jo tänään? Trust Index -henkilöstötutkimuksemme on suunniteltu arvioimaan ja nostamaan esiin inklusiivisuutta ja innovatiivisia käytäntöjä työpaikallasi.

Tämä ei ole vain tämän päivän asia. Kyse on valmistautumisesta menestyksekkääseen tulevaisuuteen, joka perustuu tiimisi rikkaaseen monimuotoisuuteen. Liity Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon aloittamalla henkilöstötutkimuksemme tänään. Aika inklusiiviselle innovaatiolle on nyt.

Tutustu henkilöstötutkimukseemme.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät