5 vinkkiä kriisin aikana toteutettuun henkilöstötutkimukseen

Kirjoitimme aikaisemmin, että kriisiaika on yksi otollisimmista hetkistä todellisen työntekijäkokemuksen tutkimiseen, sillä henkilöstötutkimus luo pohjan avoimelle ja läpinäkyvälle keskustelulle, tuo esille piilossa olevat huolet ja tarpeet sekä vahvistaa työntekijöiden arvostuksen kokemusta ja sitoutumista yritykseen.

Henkilöstötutkimuksen toteuttaminen kriisin aikaan voi vaatia kuitenkin erityistä herkkyyttä, huolellisuutta ja yksityiskohtien huomioimista. Kaikki lähtee viestinnästä. Lue alta viisi vinkkiämme, joiden avulla onnistut henkilöstötutkimuksen toteuttamisessa myös kriisin aikana.

Lue myös: Henkilöstötutkimuksen toteuttaminen kriisin aikana

1. Alleviivaa luottamuksellisuutta

Korkean vastausprosentin varmistamiseksi on tärkeää, että jokainen työntekijä tietää voivansa vastata luottamuksellisesti niin, että mikään vastaus ei käänny häntä itseään vastaan. Kun vastaaja kokee psykologista turvallisuutta, saat suodattamattomia rehellisiä vastauksia, jotka avaavat työntekijöiden todellisia mietteitä.

2. Kerro mikä merkitys palautteella on

Henkilöstö on liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta sen tärkein voimavara. Haastavan tilanteen keskellä ylimmän johdon tulee viestiä, miksi jokaisen työntekijän vilpitön palaute ja kokemukset kriisistä ovat niin tärkeitä. Näin myös aito välittäminen ja huolenpito henkilöstön hyvinvoinnista välittyy.

3. Kannusta henkilöstöä osallistumaan

Haastavina aikoina työntekijöiden motivaatio kyselyiden täyttämiselle ei välttämättä ole korkeimmillaan, etenkin jos he uskovat, että vastaukset päätyvät pöytälaatikkoon. Korostamalla, että tutkimus ei ole vain muodollisuus ja että tulokset otetaan huomioon toimenpiteitä ja viestintää suunnitellessa, voit motivoida henkilöstöä kertomaan enemmän.

Kaikkein tärkeintä on, mitä tapahtuu tutkimuksen jälkeen. Suurin epäonnistuminen tapahtuu vain silloin, jos tutkimuksen jälkeen työntekijöille ei viestitä siitä enää mitään.

Kun asiat viedään käytäntöön asti kehittämistoimenpiteiksi, työntekijöiden arvostus ja sitoutuminen voivat kasvaa, vaikka tulokset olisivatkin olleet totuttua heikommat.

Lue myös: Työpaikan pitovoima – Mikä saa työntekijän sitoutumaan?

4. Kysy korkeintaan kolme avointa kysymystä

Avoimet kysymykset tarjoavat työntekijöille mahdollisuuden avata ajatuksiaan, toiveitaan ja tarpeitaan omin sanoin. Älä kuitenkaan esitä liikaa avoimia kysymyksiä, jotta vastauskynnys ei nouse turhan korkeaksi. Kyselyn on oltava täytettävissä noin 15 minuutissa.

Kriisin aikana toteutettu kysely voi sisältää nimenomaan kyseiseen ajankohtaan sidottuja avoimia kysymyksiä, kuten:

  • Mikä on tällä hetkellä suurin huolenaiheesi – töissä tai kotona?
  • Miten työpaikkana voisimme tukea sinua?
  • Millaiset viestinnän koet kaikkein arvokkaimmaksi juuri nyt?
  • Millaisia ehdotuksia sinulla on työpaikkamme tulevaisuutta ajatellen?

Vastausten avulla voit saada arvokkaita ideoita voittavien toimintasuunnitelmien luomiseksi, joissa huomioit työntekijöiden tarpeet ja toiveet.

5. Tue esihenkilöitä

Great Place To Work®:n henkilöstötutkimuksella saat arvokasta palautetta siitä, kuinka työntekijät arvioivat johtamisen suoriutumista kriittisessä tilanteessa. Tutkimuksen kysymyspatteristoon kuuluu kiinteästi muun muassa seuraavia väittämiä, joihin työntekijät antavat oman arvionsa:

  • ”Johto pitää minut hyvin ajan tasalla tärkeistä asioista ja muutoksista”
  • ”Johto ottaa työntekijät mukaan heidän työtään ja työympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”
  • ”Johto kohtelee minua yksilönä, ei vain työntekijänä.”

Kriisin aikana kannattaa muistaa, että esihenkilöt voivat saada osakseen tavallista enemmän kritiikkiä, huolia ja kysymyksiä. He saattavat myös ottaa esimerkiksi tiiminsä heikentyneet tulokset henkilökohtaisesti. Siksi vaikeina aikoina työntekijöiden kuulemisen lisäksi on muistettava antaa tarpeeksi tukea esihenkilöille.

Lukuvinkki: HR:n ja johtamisen kulmakivet hyvinvoivaan työyhteisöön

Onko yrityksesi haasteen edessä? Anna meidän auttaa!

Kriisin aikana avointa keskustelua voi mahdollistaa eri tavoin, mutta henkilöstötutkimus on yksi tehokkaimmista keinoista, jolla varmistat tasa-arvoisen osallisuuden kaikille työntekijöille ja saat laadukasta dataa päätöksenteon tueksi.

Ne organisaatiot, jotka panostavat systemaattisesti henkilöstöönsä, nousevat nopeimmin jaloilleen haastavien aikojen jälkeen. Haluatko kirkastaa tehokkaat toimenpiteet, joilla pääset kriisistä eteenpäin?

Great Place To Work®:lla olemme tutkineet asiakkaidemme kanssa henkilöstön kokemuksia yli 30 vuoden ajan, niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Autamme mielellämme suunnittelemaan ja toteuttamaan kyselytutkimuksen yrityksesi tilanteen ja tarpeen mukaan.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät