Diversiteetti ja inkluusio työpaikalla — Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Aidosti monimuotoisessa ja inklusiivisessa työpaikassa on monenlaisia työntekijöitä, jotka ovat myös osallisena yrityksen kehityksessä ja vahvistamisessa, ja joihin yritys luottaa. Lue alta, mitä tarkoitetaan diversiteetin ja inkluusion toteutumisella työyhteisössä.

Yritysten diversiteetti ja inkluusio ovat olleet jo jonkin aikaa yksi työelämän tärkeimmistä keskustelunaiheista, ja sanat ovat lähes vakiintuneet suomen kieleen. Diversiteetti tulee englanninkielisestä sanasta diversity, joka  tarkoittaa monimuotoisuutta. Inkluusio on suomenkielinen vastine inclusion termille, joka tarkoittaa sisällyttämistä, osallistamista ja mukaan ottamista. Itse sanoja tärkeämpää on kuitenkin niiden sisältämä merkitys ja sen ymmärtäminen.

Miten diversiteetti ja inkluusio eroavat toisistaan?

Diversiteetti ja inkluusio ovat kaksi toisiinsa läheisesti liittyvää käsitettä, mutta niillä molemmilla on oma merkityksensä. Diversiteetillä eli monimuotoisuudella tarkoitetaan erilaisten ihmisten muodostamaa kokonaisuutta. Inkluusio tarkoittaa sitä, kuinka hyvin eri ihmisryhmien työpanosta, läsnäoloa ja näkökulmia arvostetaan ja integroidaan ympäristöön.

Esimerkiksi ympäristö, jossa on monia eri ikäluokkia, sukupuolia, kansallisuuksia sekä seksuaalisia suuntautumisia ja identiteettejä voi olla monimuotoinen, mutta se ei ole inklusiivinen, mikäli vain tiettyjen ryhmien tai vaikutusvaltaisten henkilöiden näkökulmat ovat arvostettuja.

Diversiteetin ja inklusiivisuuden toteutuminen työpaikalla

Monimuotoinen ja inklusiivinen työpaikka saa jokaisen, riippumatta siitä, kuka hän on tai mikä rooli hänellä on yrityksessä, tuntemaan tasapuolista osallisuutta ja saavansa tukea kaikilla työpaikan osa-alueilla.

On siis hyvä tarkastella, toteutuuko diversiteetti kaikissa yrityksen rakenteissa ja käytännöissä: rekrytoinneissa, sisäisessä urakehityksessä, talenttien tunnistamisessa ja johtajuudessa joka tiimissä, osastolla ja yksikössä? Vai onko yrityksen työntekijöistä 50 % naisia, mutta 0 % naisia johtajina? Työskenteleekö eri taustaisia työntekijöitä tasaisesti eri osastoilla? Näiden kysymysten vastaukset kertovat todellisen diversiteetin ja inklusiivisuuden toteutumisen työpaikalla.

Millainen on inklusiivinen työpaikka?

Inklusiivinen työpaikka ei tarkoita ainoastaan sitä, että yrityksessä on edustettuina monenlaisia ihmisiä. Inklusiivisessa ja aidosti monimuotoisessa työpaikassa on monenlaisia työntekijöitä, jotka ovat myös osallisena yrityksen kehityksessä ja vahvistamisessa ja joihin yritys luottaa.

Tasa-arvoisessa työyhteisössä jokaisen työntekijän yksilölliset tarpeet, näkökulmat ja potentiaali otetaan huomioon. Tämä luo yritykselle myös kilpailuetua, sillä organisaatioissa, joissa monimuotoisuus ja inkluusio toteutuvat, vallitsee työntekijöiden syvempi luottamus ja sitoutuminen.

Mitä eroa on diversiteetin, inkluusion ja yhteenkuuluvuuden välillä?

Ero monimuotoisuuden, inkluusion ja yhteenkuuluvuuden välillä on siinä, että monimuotoisuus on eri ihmisten edustusta organisaatiossa ja inkluusio on sen varmistamista, että jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa jokaisella työpaikan osalla ja tasolla. Yhteenkuuluvuus on sen varmistamista, että jokaisella on turvallinen tunne työpaikalla, jossa he voivat olla täysin omia itsejään.

Inklusiivisuus yrityksen kilpailuetuna

Työntekijät antavat parhaan panoksensa työhön, kun he voivat olla vapaasti omia itsejään, heillä on valtaa vaikuttaa yrityksen käytäntöihin ja he ovat arvostettuja. Inklusiivinen työkulttuuri ei ainoastaan houkuttele monenlaisia osaajia yritykseen, vaan se myös auttaa pitämään ja sitouttamaan olemassa olevia työntekijöitä.

Mittaa ja paranna diversiteettiä ja inklusiivisuutta työpaikallasi

Trust Index -henkilöstötutkimuksemme antaa syvällistä ja monipuolista tietoa nykytilanteestanne. Se kertoo eroavaisuudet ja auttaa toimenpiteiden kohdistamisessa oikeisiin asioihin. Ota yhteyttä meihin, kun haluat apua diversiteetin ja inklusiivisuuden kehittämiseen.

Toteutuuko diversiteetti ja inkluusio jo työpaikallasi?

Uskotko, että omalla työpaikallasi diversiteetti ja inkluusio otetaan jo hyvin huomioon? Tai vaikka näin ei vielä täysin olisikaan, onko työyhteisönne tavoitteena kehittyä koko ajan paremmaksi työpaikaksi jokaiselle?

Mikäli vastasit edes orastavan kyllä, voi henkilöstötutkimuksemme
ja Great Place To Work -sertifiointimme™ olla juuri sinun työpaikkaasi varten. Tilaa 6 kohdan vinkkilistamme hyvän työpaikan arvioimiseen, niin voit itse arvioida, kuinka hyvä työpaikka teillä jo on!

Lue lisää ja ja lataa vinkit!

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät