Euroopan Parhaat Työpaikat 2022 – mikä saa työntekijät sitoutumaan?

Euroopan Parhaat Työpaikat 2022 on julkaistu. Löydät tiiviin listan sekä linkin kaikkiin sijoituksiin blogin lopusta. Työntekijän kuuleminen on merkittävä voimavara, mutta mitä muuta voit oppia Euroopan Parhailta Työpaikoilta? Lue blogista tärkeimmät huomiot!

Viimeisen parin vuoden aikana työmarkkinoilla on käynnistynyt muuttoliike, jonka taustalla on uusia syitä. Työntekijät odottavat työltään merkityksellisyyttä, kunnioitusta ja arvostusta sekä hyvää tasapainoa työelämän ja muun elämän välillä. Jos nämä tekijät eivät ole kunnossa, työpaikkaa ollaan entistä valmiimpia vaihtamaan. Parhaat Työpaikat onnistuvat sitouttamaan työntekijöitään juuri näihin asioihin panostamalla.

Tasapainoinen elämä, joustavuus ja vapaus

Työelämätaitojen ja työssä jaksamisen sijaan fokus on siirtynyt monessa työyhteisössä kokonaisvaltaisempaan elämän ja arjen hallintaan sekä voimavaroihin.

Etenkin pitkä pandemia-aika on korostanut tätä muutosta. Monella työskentelypaikka on siirtynyt kokonaan tai osittain kotiin. Työskentelytunnit eivät sijoitu tiettyyn vuorokauden- tai kellonaikaan, vaan yhä useammalla on vapaus valita sekä rytmittää työtään joustavasti.

Yli kolmasosa eurooppalaisista työntekijöistä kieltäytyisi työpaikasta, jossa ei ole joustavaa työaikaa. Yli kaksikolmasosaa laskisi ennemmin palkkaansa, jos vastineena on joustava työaika (lähde: BBC).

Työntekijän kuuleminen ja merkityksellisyyden ruokkiminen

Palkankorotukset ja bonukset eivät yksinään ole merkityksellisyyden kaipuuseen vastaavia motivaattoreita. Moni Euroopan Paras Työpaikka pyrkii sitouttamaan työntekijöitään kauaskantoisemmilla keinoilla. Työntekijän kuuleminen on strateginen toimenpide ja henkilöstöä otetaan mukaan jopa yrityksen päätöksentekoon.

Esimerkiksi Wavestone kokosi yhteen 3000 työntekijää 10:ltä eri toimipisteeltä ympäri maailmaa keskustelemaan yrityksen tavoitteista ja tulevaisuuden näkymistä. Yhteinen strategia luotiin nimenomaan yhdessä. Tämä lisää merkityksellisyyden tunnetta ja lisää sitoutuneisuutta.

Wavestonen sijoittui yhdeksi Euroopan Parhaista Työpaikoista vuonna 2022 (Best Workplaces in Europe).

Wavestone
Kuva: Wavestone

Kunnioitus ja oikeudenmukaisuus työpaikalla pidentävät työsuhteen kestoa

Euroopassa työntekijöiden sitoutuminen työpaikkaansa on maailman alhaisin, vain 14 %. Tämä on 7 % vähemmän kuin globaali keskiarvo, joka on 21 % (lähde: 2022 State of the Global Workplace). Heikko sitoutuminen ilmenee matalampana kynnyksenä työpaikan vaihtamiselle.

Euroopan Parhaissa Työpaikoissa tilanne on kuitenkin toinen: niissä 87 % työntekijöistä sanoo, että he tahtovat työskennellä työpaikassaan pitkään.

Great Place to Work® -tutkimustemme mukaan työntekijöiden kokema kunnioitus esihenkilöidensä ja organisaationsa johdon suunnalta saa työntekijät sitoutumaan pitkäksi aikaa. Muita tärkeitä tekijöitä ovat työntekijöiden kokemukset siitä, että innovatiivisuuteen kannustetaan ja että työpaikka tarjoaa mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen. Työntekijän kuuleminen toteutuu niin lähiesihenkilön kuin muun johdon tasolta.

Tasapuolisuus palkkauksessa ja mahdollisuuksien tarjoamisessa

Parhaissa Työpaikoissa korostuu kokemus reiluudesta. Työntekijät kokevat, että palkat, palkankorotukset ja uusien mahdollisuuksien tarjoaminen ovat tasapuolisia.

Kärkeen sijoittuvissa Euroopan Parhaissa Työpaikoissa kokemus reiluudesta ja tasapuolisuudesta on jopa 87 %, mikä on 9 % korkeampi kuin kansallisilla Parhaat Työpaikat -voittajilla keskimäärin. Osassa Euroopan Parhaista Työpaikoista on panostettu tiettyihin tasapuolisuutta lisääviin toimenpiteisiin, kuten sukupuolten välisten palkkaerojen pienentämiseen.

Lisäksi esimerkiksi suomalainen Vincit rohkaisee työntekijöitään palkka-avoimuuteen. Jokainen voi halutessaan julkistaa palkkansa koko työyhteisölle sekä kannattaa palkankorotuksen antamista vaikka kollegalleen. Näin ollen työntekijän kuuleminen toteutuu myös palkkaukseen liittyvissä päätöksissä.

Vincit sijoittui Euroopan Parhaat Työpaikat 2022 -listalla sijalle 17 (Best Workplaces in Europe).

Vincit
Kuva: Vincit

Työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen

Kokonaisuudessaan työntekijöiden hyvinvointi ei näytä parantuneen, vaikka pahin pandemia-aika on tällä hetkellä ohi. Eurooppalaisissa työpaikoissa kipuillaan hyvinvoinnin kanssa, eikä tasapainoinen elämä ole vielä totta.

Euroopan Parhaat Työpaikat erottuvat kuitenkin myös tällä saralla edukseen. Niissä panostetaan tavoitteellisesti ja systemaattisesti työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen. Yksi suosituimmista keinoista on työn ja vapaa-ajan joustavuus. Monessa työpaikassa puhutaankin ennemmin elämän tasapainoisuudesta, kuin vain työn ja vapaa-ajan välisesti tasapainosta. Samalla palauttavan oman ajan ottamiseen kannustetaan ja sille luodaan myös rakenteita.

Esimerkiksi italialainen Bending Spoons tarjoaa käytännössä rajattomat vapaat ja samalla vaatii, että työntekijät pitävät ainakin 20 vapaapäivää vuodessa. Ruotsalainen Tyréns taas sulkee toimistonsa kokonaan kolmeksi viikoksi joka kesä sekä joulun ja uudenvuoden välissä. Näin työntekijöille varmistetaan vuosittain palauttavaa omaa aikaa.

Hyvinvointiin vaikuttaa suoraan myös se, miten ja missä työntekijät tekevät työtään. Työntekijän kuuleminen ja tasapainoinen elämä ovat tavoitteina johtaneet siihen, että monet eurooppalaisista yrityksistä panostavat hybridityön mahdollisuuksiin. Useimmat Parhaat Työpaikat antavat työntekijöilleen vapauden valita, mistä ja milloin he työskentelevät.

Kun strategia lähtee ihmisistä, myös menestys on todennäköisempää

Euroopan Parhaat Työpaikat 2022 – listaus ilmentää vahvasti sitä, mitä työntekijät tänä päivänä odottavat työpaikalta. Työntekijät haluavat kokea olevansa merkityksellisiä, tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä kokea arvostusta. He tahtovat olla mukana päätöksenteossa ja tuoda ideoitaan esille. Kun he kokevat aitoa osallisuutta, he myös sitoutuvat työpaikkaansa.

Parhaissa Työpaikoissa näiden tekijöiden merkitys yrityksen koko menestykselle on tunnistettu. Kun työntekijöillä on positiivinen kokemus työpaikastaan, se voi olla ratkaiseva tekijä, joka siivittää yrityksen kilpailijoidensa ohi, kestävällä tavalla.

Korkea taso kunnioituksen, tasapuolisuuden ja hyvinvoinnin kokemuksessa auttaa luomaan hyvää työkulttuuria, jossa vallitsee vahva luottamus.

90 % Euroopan Parhaiden Työpaikkojen työntekijöistä suosittelisi työpaikkansa perheenjäsenilleen ja ystävilleen. Yhtä moni uskoo myös, että työpaikan työntekijät ovat valmiita ja halukkaita näkemään tarvittaessa ekstravaivaa, jotta työt saadaan tehtyä.

Työntekijöiden priorisoiminen auttaa Parhaita Työpaikkoja kohtamaan uusia haasteita. Se myös mahdollistaa työnteon kehittämisen samassa tahdissa toimintaympäristöjen ja työntekijöiden tarpeiden kanssa.

Euroopan Parhaat Työpaikat 2022

Euroopan Parhaat Työpaikat listataan vuosittain neljässä eri kategoriassa: pienet, keskisuuret, suuret ja monikansalliset organisaatiot.

Listalla sijoittuminen pohjautuu Great Place to Work®-henkilöstötutkimukseemme, joka mittaa muun muassa työntekijöiden kokemuksia luottamuksesta, työpaikan arvoista sekä johtamisesta.

Euroopan Parhaat Työpaikat -listalle pääseminen edellyttää sijoittumista ensin kansallisessa Parhaat Työpaikat -listauksessa.

Vuonna 2022 suurimmat erottumistekijät Euroopan Parhaissa Työpaikoissa olivat työntekijöiden kokemus kunnioituksesta ja arvostuksesta työpaikalla. Arjessa ratkaisevimpia tekijöitä ovat työntekijän kuuleminen ja tasapainoinen elämä, ilman mustavalkoista rajanvetoa työn ja muun elämän välillä.

Pienet top 3

 1. Global
 2. Latro Kimya
 3. NetSteps

Keskisuuret top 3

 1. UMB AG
 2. XM
 3. Easi

Suuret top 3

 1. Turkcell Global Bilgi
 2. Sii Polska
 3. Vebego AG

Monikansalliset top 3

 1. DHL Express
 2. AbbVie
 3. Hilton

Katso koko listaus kansainvälisen organisaatiomme sivuilta: Best Workplaces in Europe

Tiedotteen ja listauksen suomalaisten yritysten sijoituksista löydät tästä: Euroopan Parhaat Työpaikat 2022

Lähteet:

 1. BBC:n tutkimus
Hilton
Kuva: Hilton

Onko teillä hyvä työpaikka?

Uskotko, että oma työpaikkanne voisi olla yksi Suomen parhaista? Tai vaikka näin ei vielä olisikaan, niin onko työyhteisönne tavoitteena kehittyä koko ajan paremmaksi?

Mikäli vastasit edes orastavan kyllä, voi henkilöstötutkimuksemme
ja Great Place to Work -sertifiointimme™ olla juuri sinun työpaikkaasi varten. Lataa 6 vinkkiä sähköpostiin, niin voit arvioida itse, miten hyvä työpaikka teillä jo on.

Lue lisää ja ja lataa vinkit!

Mitkä 5 tekijää yhdistävät yrityksiä, joilla on tyytyväisimmät työntekijät?

Ja löytyvätkö nämä valtit jo omasta työyhteisöstänne?

Tilaa 3 viestin sähköpostisarjamme, niin saat kootut opit sopivina lukupaketteina viikon välein. Samalla liityt Great Place to Workin -uutiskirjelistallemme. Halutessasi voit poistua listalta milloin vain, tai esimerkiksi sähköpostisarjan päätyttyä.

Sähköpostisarjassa:

  • 5 tärkeää vinkkiä tiivistettynä n. 900 sanaan – lue mielekkäästi kolmessa osassa viikon välein
  • blogisuosituksia
  • 2 ladattavaa materiaalia, jotka saat maksutta talteen

Tilaa sähköpostisarja

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät