Kuuntele henkilöstöä: Case DNA

DNA on tehnyt viisi vuotta systemaattista kehitystyötä yhdessä Great Place to Work®:n kanssa. Vuonna 2019 pitkäjänteinen yhteistyö palkittiin, kun DNA oli suurten organisaatioiden sarjan paras työpaikka.

DNA on tehnyt viisi vuotta systemaattista kehitystyötä yhdessä Great Place to Work®:n kanssa. Vuonna 2019 pitkäjänteinen yhteistyö palkittiin, kun DNA oli suurten organisaatioiden sarjan paras työpaikka. Nyt DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen kertoo, miten yhteistyö on vaikuttanut yhtiön arkeen.

”Päädyimme yhteistyöhön Great Place to Workin kanssa, koska heidän erilaisten työkalujen avulla pystyimme mittaamaan onnistumistamme ja kehityskohteitamme myös yli toimialarajojen. Tämä työ on tuottanut selkeää ja arjessa näkyvää tulosta”, kertoo Rissanen.

Työtyytyväisyys, asiakastyytyväisyys ja yhtiön tulos ovat parantuneet vuosittain

DNA:lla ollaan havaittu hyvän työpaikan rakentamisen vaikuttavan konkreettisesti asiakastyytyväisyyteen ja yhtiön menestykseen.

”Kun katsomme taaksepäin näitä viittä vuotta, niin on helppo summata, että valintamme oli oikea. Tutkimus on tukenut strategista tavoitettamme olla erinomainen työpaikka. Joka vuosi niin henkilöstön työtyytyväisyys, asiakastyytyväisyys kuin yhtiön tulos ovat parantuneet”, Rissanen summaa.

Henkilöstön osallistaminen lisää työhyvinvointia

Great Place to Work®:n tutkimuksessa on korostunut DNA:n tiimien keskinäinen yhteishenki ja sitoutuminen työhön. Kehittämiskohteiksi tutkimuksessa tunnistettiin lähiesimiestyö, työympäristö ja työhyvinvointi. Lisäksi havaittiin tarve tuoda johtoa lähemmäksi työntekijää ja lisätä työyhteisön vastavuoroista viestintää.

”Tuloksien perusteella käynnistimme Paras duuni -hankkeen. Syntyi noin 7 kiloa henkilöstömme ehdotuksia siitä, mikä tekee meistä entistä vahvemman voittajatiimin”, Rissanen avaa.

Paras duuni -hankkeen myötä DNA:lla syntyi esimerkiksi Urpoton viikko: ”Urpoton viikko -idea lähti henkilöstömme toiveesta lopettaa turhasta valittaminen ja urputtaminen. Urpoton viikkoa vietetään vuosittain ja vietämme sitä valitun työyhteisöön liittyvän keskeisen teeman äärellä.”

DNA:lla kehitettiin lähiesimiestyötä perustamalla DNA Cafe, joka tukee niitä tiimejä, joiden toiminnoissa on eniten kehitettävää. Tämä toiminta lähti myös henkilöstön tarpeesta, sillä tiimin kanssa vietetty aika koettiin tärkeäksi. Kun ajatuksia herätellään ohjatusti, lopputuloksena on isoja ja pieniä oivalluksia sekä yksilötasolla että tiimin kesken.

Rissasen mukaan DNA:lla on havaittu selkeästi työhyvinvoinnin kasvavan henkilöstön aidon osallistamisen myötä. DNA:lla tunnistetaan henkilöstön tietämyksen ja osaamisen merkitys muutosta rakentaessa.

Perheystävällisyys ja mutkattomuus lisänneet houkuttavuutta työnantajana

Rissanen nostaa erityisesti perheystävällisyyden ja työn joustavuuden asioina, joita DNA:laiset arvostavat. DNA tarjoaa esimerkiksi viikon isovanhempainvapaan ja kannustaa isiä pitämään vanhempainvapaata työelämän tasa-arvoisuuden lisäämiseksi.

DNA:lla on tunnistettu ruuhkavuosia elävien vanhempien tarpeet: ”Vuodesta 2012 saakka olemme hyödyntäneet ja kehittäneet mutkattoman työn mallia. Se edistää työn tekemisen joustavuutta. Malli innostaa valitsemaan kuhunkin työhön mahdollisimman hyvän työympäristön. Mutkaton työ on siirtänyt painopistettä tunneista tuloksiin, sillä jokaisella on vastuu omasta työskentelystä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Malli on saanut kiitosta erityisesti ruuhkavuosiaan eläviltä pienten lasten vanhemmilta ja ikääntyviä vanhempiaan arjessa auttavilta työntekijöiltämme.”

Mutkattoman työn malli ja perheystävällisyys ovat kasvattaneet kiinnostusta merkittävästi DNA:sta työnantajana.

Lue myös miksi DNA, Nitor ja Koti Puhtaaksi ovat parhaita työpaikkoja?

Lisää tehokkuutta ja jaksamista kysymällä, mitä henkilöstö tarvitsee

DNA on kehittänyt henkilöstön kokemusta mahdollistamalla joustavat työskentelytavat, viihtyisän työympäristön ja vuorovaikutteisen yhteistyön koko organisaation välillä. Kun nämä peruselementit on huomioitu, hyvän johtamisen ja ketterien toimintatapojen rakentaminen on helpompaa. Näiden toimintojen avulla vaikutetaan positiivisesti henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyteen.

Rissasen mukaan DNA:n menestyksen taustalla on vahvan yhteishengen omaava yhteisö: ”Henkilökuntamme on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä työkulttuuriamme. Lopputuloksena meillä vallitsee kulttuuri, jossa annamme henkilökunnallemme paljon vapautta ja vastuuta.”

DNA:lla uskotaan kokeilukulttuuriin, ja Rissanen kehottaakin kysymään suoraan henkilöstöltä heidän tarpeitaan. Menestyksekkäät kokeilut otetaan käytännöiksi, joita tarpeen tullen kehitetään.

”Olemme DNA:lla vahvasti myös lukujen tukemana sitä mieltä, että hyvä työhyvinvointi näkyy menestyksessämme ja tuloksessamme. Mitä tyytyväisempiä me DNA:laiset olemme, sitä tyytyväisempiä ovat asiakkaat ja sitä parempi meidän menestyksemme on”, Rissanen tiivistää.

Lue myös DNA:n onnistuneesta matkasta.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät