Maailman Parhaat Työpaikat vahvistavat: Luottamuksen rakentaminen työntekijöiden kanssa on avainasemassa

Hyvän työntekijäkokemuksen peruselementit pysyvät samoina riippumatta siitä, missä päin maailmaa asut.

Työntekijät Latinalaisessa Amerikassa tarvitsevat esimiehiltään ja kollegoiltaan samoja asioita kuin työntekijät Euroopassa tai Aasiassa: luottamusta johtajiin, ylpeyttä työstään ja yhteyttä työtovereihin.

Great Place To Work® on valinnut 25 yritystä tämän vuoden Fortune Maailman Parhaat Työpaikat™ -listalle analysoimalla yli 6,2 miljoonaa kyselyvastausta, jotka edustavat 18 miljoonan työntekijän kokemuksia ympäri maailmaa.

Nämä yritykset päihittävät helposti tyypillisen globaalin työpaikkakokemuksen. Listan yrityksissä suurin osa (90 %) työntekijöistä vastasi, että heillä on hyvä työpaikka, kun vastaava luku useimmissa yrityksissä maailmalla on hieman yli puolet.

”Ei ole väliä, mitä maata tai maanosaa kutsut kodiksesi”, Great Place To Workin toimitusjohtaja Michael C. Bush sanoo. ”Tärkeintä on luottamus, jonka yritykset rakentavat työntekijöidensä kanssa. Korkean luottamuskulttuurin työpaikat kuuntelevat kaikkia työntekijöitään, innovoivat, sopeutuvat, mittaavat ja toistavat nämä aina uudelleen.”

Parhaimmillaan hyvä työpaikka muuttaa työntekijöiden elämää kaikkialla maailmassa.

”Meillä on dataa, joka osoittaa, että osassa hyvistä yrityksistä vähemmistöön kuuluvat ihmiset kokevat positiivisempia kokemuksia työpaikallaan, kun muualla asuinmaassaan”, Bush sanoo. ”Yritykset rakentavat mitatusti parempaa maailmaa luomalla työpaikkoja, joissa jokaisen on hyvä työskennellä ja olla.”

Maailman Parhaat Työpaikat -listalle pääsyn edellytyksenä on, että yrityksen on toimittava kolmessa tai useammassa maassa ja sillä tulee olla maailmanlaajuisesti vähintään 5 000 työntekijää, joista 40 % tai 5 000 työntekijää pääkonttorimaan ulkopuolella.

Tämän vuoden listasijoituksista oli kilpailua enemmän kuin koskaan aikaisemmin, sillä maailmanlaajuisen henkilöstötutkimuksen toteuttaneiden yritysten määrä kasvoi 28 prosenttia vuodesta 2022 ja saatujen vastausten määrä 40 prosenttia.

Listalle päässeissä yrityksissä suurempi prosenttiosuus työntekijöistä raportoi oikeudenmukaisesta palkasta (75 %), terveen työ- ja yksityiselämän tasapainon tukemisesta (84 %) ja vaikutusmahdollisuuksista heitä koskevissa päätöksissä (81 %) verrattuna tyypilliseen kansainväliseen työpaikkaan.

Parhaiden yritysten työntekijöistä 88 % suosittelisi työnantajaansa ystävilleen ja perheelleen, mikä on 34 prosenttiyksikköä enemmän kuin maailmanlaajuinen keskiarvo 54 %.

Miten Parhaat sen tekevät

Kokosimme muutaman käytännön, joilla maailman parhaat yritykset investoivat työntekijöihinsä ja luovat työntekijäkokemuksia, jotka johtavat parempiin liiketoimintatuloksiin:

1. Ota työntekijät mukaan heitä koskevia päätöksiä tehtäessä.

Tämän vuoden listaykkönen hotelliketju Hilton varmistaa, että työntekijöitä kuullaan heitä koskevien päätösten tekemisessä.

Yritys käynnisti Keski- ja Latinalaisessa Amerikassa kahdeksan viikkoa kestäneen ”My Voice Matters” (Suom. Ääneni merkitsee) -kampanjan, jossa yli 5 000 tiimin jäsentä saivat antaa palautetta johtohenkilöille. Sitoutuminen kuuntelemiseen on syy siihen, miksi 84 % Hiltonin työntekijöistä kokee, että johto ottaa heidät mukaan tehdessään työntekijöihin vaikuttavia päätöksiä. Prosenttiosuus on 3 % enemmän kuin kaikkien listalla olevien yritysten keskiarvo.

2. Varmista, että jokaisella työntekijällä on oikeudenmukainen ja sitoutunut esimies.

Maailman Parhaiden Työpaikkojen työntekijöistä 79 % vastasi, että ei koe esimiehensä suosivan ketään. Listan 9. sijalla olevan ohjelmistoyritys Cadencen vastaava luku on 86 %. Cadencen työntekijöiden korkea tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kokemus on tulosta yrityksen panostuksista esimiesten koulutukseen ympäri maailmaa.

Cadencen keskittyminen esimiestensä kehittämiseen näkyy sen mentorointiohjelmassa, joka syntyi työntekijöiden resurssiryhmien (Employee Resources Groups, ERG) kanssa. Ryhmät edistävät työntekijöiden osallistumista ja yhteyksiä monimuotoisten ryhmien välillä. Nämä työntekijöiden johtamat ryhmät tarjoavat mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen. Tukemalla sekä mentoreita että aktoreita, yritys pystyy rakentamaan syvää luottamusta työntekijöiden ja johdon välille.

3. Kannusta jokaista työntekijää löytämään terve työn ja yksityiselämän tasapaino.

Listan 16. sijalla olevan ohjelmistoyritys Atlassianin työntekijöistä 94 % sanoo, että heitä kannustetaan tasapainottamaan työ- ja yksityiselämänsä, mikä on 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin listan muilla työpaikoilla keskimäärin.

Yksi Atlassianin erityisistä käytänteistä on hajautettu työympäristö. Työntekijöiden ei tarvitse työskennellä toimistolla, ja he voivat viettää 90 päivää vuodessa työskentelemällä jossakin muualla kuin vakituisessa työskentelypaikassaan. Tiimit on järjestetty aikavyöhykkeiden mukaan, ja tiimin jäsenet työskentelevät päivittäin vähintään neljä tuntia saman aikaisesti yhteistyön tukemiseksi.

Etätyö ei ole ihmelääke työntekijäkokemuksen parantamiseen, mutta Atlassian mahdollistama tapa etätyöskentelyyn tarjoaa joustavuutta, jota työntekijät syvästi arvostavat.

4. Varmista merkityksellinen työ jokaiselle.

Ihmiset etsivät nykyään työltään syvempää merkitystä, ja maailmanlaajuiset kriisit ja uhat kannustavat niin yksilöitä kuin yrityksiä ja yhteiskuntia toimimaan vastuullisemmin.

Sijalle 2. sijoittuneen kuriiri- ja kuljetusyritys DHL Expressin työntekijöistä suurin osa (90 %) ilmoittaa kokevansa työnsä enemmän kuin ”vain työnä”.

Syy henkilöstön vahvaan kokemukseen työnsä merkityksellisyydestä johtuu osittain yrityksen toimista ihmisten ja yhteisöjen tukemiseen maissa, joissa se operoi. DHL Express käyttää tukitoimintaan vuosittain 1 % nettotuloksestaan. Yritys operoi yli 220 maassa, ja se on esimerkiksi jo vuosia aktiivisesti auttanut pakolaisia työllistämällä ja tarjoamalla muuta apua.

DHL:lle on tärkeää, että työntekijöillä on samanlainen päämäärä ja samanlaiset arvot, joita se itse haluaa edistää. Yritys jakaa aktiivisesti tietoa missiostaan ja osallistaa työntekijöitä ympäri maailmaa aiheen äärelle. Esimerkiksi Amerikassa työntekijöitä pyydetään jakamaan oma henkilökohtainen tarkoituksensa (purpose), jotta jokaisen työntekijän ja organisaation tavoitteet ja yhteiskunnallinen tarkoitus saadaan nivottua yhteen.

DHL Expressin työntekijöitä juhlimassa
DHL Expressin työntekijöitä juhlimassa Pridea.

Oletko kiinnostunut osallistumaan mukaan tutkimukseen ja olla mukana kehittämässä parempaa työelämää? Katso Top10 Maailman Parasta Työpaikkaa sivuiltamme ja lue lisää siitä, miten yrityksesi voi olla yksi Parhaista Työpaikosta™ tulevaisuudessa.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät