Savonia: Arvolupaus on olla Suomen paras korkeakoulutyöyhteisö 2024

Savonia aloitti paremman työpaikan rakentamisen yhdessä Great Place to Workin kanssa vuonna 2017. Kova kehitystyö on tuottanut tulosta, sillä Savonian Trust Index on noussut 56 prosentista 80 prosenttiin, mahdollistaen Great Place to Work -sertifioinnin. Työntekijöiden kokemus on kasvanut 24 prosenttiyksiköllä. Savonian kehitys on ollut niin huima, että organisaatio palkittiin Suomen Parhaat Työpaikat 2020 -listan sijalla 7 suurten yritysten kategoriassa.

Aktiivinen ja analyyttinen ote työntekijäkokemuksen mittaamiseen

Vuoden 2021-2024 strategiassa Savonian arvolupaus on olla Suomen paras korkeakoulutyöyhteisö 2024. Kehitysmatkamme kohti tätä tavoitetta alkoi vuonna 2017 Great Place to Work -yhteistyön käynnistymisellä. Seuraamme tarkkaan henkilöstötyytyväisyyttä useilla indikaattoreilla ja olemmekin joka vuosi osallistuneet Great Place to Work –tutkimukseen.

Ennen Great Place to Workin yhteistyön alkamista olimme Savoniassa toteuttaneet lähes koko ammattikorkeakoulutoiminnan ajan omaa toimivuuskyselyn nimellä tehtyä työyhteisökyselyä. Työntekijäkokemuksen selvittäminen onkin ollut meille tärkeä työyhteisön kehittämisen ja johtamisen työkalu aina. Johtamistyötämme kuvaa mielestäni hyvin, nykyään jo klassikoksi muodostunut, lausahdus ”Numeroita ei voi johtaa, vain ihmisiä voi”. Korkeakouluyhteisönä tunnistamme vahvan asiantuntijuuden ja yhteisöllisen kehittämisen merkityksen toiminnan tuloksellisuudelle ja kasvulle.

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n toiminnan vaikuttavuus alueelle ja ympäröivälle elinkeinoelämälle on tärkeä koulutuksen, tutkimus-, kehitys- ja liiketoiminnan kautta. Olemme omaleimainen toimija myös Great Place to Work -sertifioitujen yritysten joukossa yhteiskunnallisen tehtävämme johdosta. Strategiamme kantava missio on olla kestävän kasvun kumppanina ja osaamisen varmistajana elinkeinojen murroksessa. Strategiamme haastaa meitä jatkuvaan uudistumiseen ja työelämän muutoksen tunnistamiseen. On elintärkeää, että johtamiskulttuurimme mahdollistaa osaamisyhteisömme kehittymisen. Opiskelijat ovat myös osa korkeakouluyhteisöämme ja yhteistyömme opiskelijoiden kanssa näkyy mm. erilaisina yhteistoiminnassa toteutettuina yhteiskuntavastuullisina projekteina.

Kipinän Great Place to Work –yhteistyölle antoi tahtotilamme saada laajempi viitekehys ja tutkimustieto johtamis- ja toimintakulttuurin kehittämisen tueksi. Halusimme myös kovasti tietää, miten sijoitumme henkilöstötutkimuksen tuloksillamme verrattuna muihin suomalaisiin organisaatioihin. Työelämälähtöisenä korkeakouluna on tärkeää reflektoida omaa toimintaa ja saada tietoa yrityselämän organisaatioissa hyviksi koetuista käytännöistä. Tähän Great Place to Work –yhteistyömme on tarjonnut oivan mahdollisuuden.

savonia

Arvot elävät arjessa

Great Place to Work –yhteistyön aikana ymmärryksemme vuorovaikutussuhteiden ja arvojen merkityksestä johtamiskulttuurin kehittämisessä on vahvistunut. Arvomme eivät ole jääneet vain eettisen koodiston manifestiksi. Yhteistyömme alkutaipaleella työstimme henkilöstöä laajasti osallistavissa työpajoissa arvojamme ja arvotarinamme Neemo-metodia hyödyntäen. Arvojen merkitys on korostunut entisestään pandemian aikana hybridityössä.

Aktiivinen vuorovaikutus ja läsnäolo johtamisessa ja esimiestyössä on näkynyt henkilöstötuloksissa. Se on entisestään vahvistanut luottamusta ja arvostavaa kulttuuria johdon ja työntekijöiden välillä. Olimme jo ennen Great Place to Work -yhteistyötämme lähteneet kehittämään tiimiemme oivalluttavaa palautekulttuuria ja panostaneet valmentavaan johtamiseen. Yhteistyömme aikana yhteisöllisyyden ja yhteiskehittämisen merkitys oppimisen sekä uusien ratkaisujen ja työmuotojen syntymisessä on noussut uudelle tasolle. Se on ollut hyvä perusta tuloksellisuudelle myös korona-aikana. Työntekijäkokemuksen mukaan yhteisöllisyys, välittäminen ja kollegatuki on tiivistynyt pandemian aikana ja se on myös saanut uusia ”sosiaalisuus-online” –muotoja.

Olemme Savoniassa olleet vahvalla kasvun uralla usean vuoden ajan. Useilla tuloksellisuusmittareilla niin koulutuksen kuin tutkimus- ja kehitystoiminnankin osalta olemme Suomen parhaimpien korkeakoulujen joukossa. Erinomaisia tuloksia syntyy, kun monialaisen asiantuntijoidemme potentiaali on saatu johtamisella käyttöön ja hyvän työpaikan toimintakulttuuri juurrutettua työyhteisöön. Henkilöstöpalautteen mukaan meillä Savoniassa vallitsee aidosti rento ja innostava ilmapiiri. Menestys ei synny ilman tyytyväisiä ja hyvinvoivia työntekijöitä. Toisaalta erinomaiset toiminnan tulokset ovat luoneet vahvan talouden korkeakouluumme ja siten mahdollistaneet henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen ja palkitsemisen. Työtyytyväisyys, tuloksellisuus ja hyvinvointi ruokkivat toinen toisiaan. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat toimialamme alhaisimpia.

Vastuullisesti vaikuttavin ammattikorkeakoulu

Visiomme on olla vastuullisesti vaikuttavin ammattikorkeakoulu 2030. Great Place to Work –yhteistyömme on saanut meidät oivaltamaan onnistumisten näkyväksi tekemisen merkityksen motivoinnin lähteenä ja kiitoksena esimerkillisestä työstä. Olemme kannustaneet henkilöstöä viestimään aktiivisesti hyvistä tuloksista ja osaamisesta. Matkan varrella niin yksittäiset työntekijämme, kuin Savonia organisaationa, on saanut useita tunnustuksia vaikuttavasta tekemisestämme. Vaikuttavuus vahvistaa työntekijöiden ylpeyden ja työn merkityksellisyyden kokemusta. Henkilöstöpalautteen mukaan Savonian vaikuttavuus, arvostettu asema ja edelläkävijyys tekevät työstä mielekästä. Myös juhlistamisen merkitys arjen keskellä on tullut osaksi toimintakulttuuriamme.

Yhteistyömme aikana olemme kiinnittäneet huomiota positiivisen työnantajakuvan kehittämiseen vetovoimaisen rekrytoinnin ja osaajien pitovoiman kannalta.

Kehitys Suomen Parhaimpien Työpaikkojen joukkoon on edellyttänyt johdolta ja henkilöstöltä vahvaa sitoutumista. Se ei ole tapahtunut itsestään, vaan se on tehty – yhdessä. Matkan varrella on törmätty myös haasteisiin. Etenkin yhteistyön alkutaipaleella Trust Index –henkilöstötutkimuksen mittariston erilaisuus aiemmin tuttuun omaan toimivuuskyselyyn verrattuna toi haasteita. Kokemuksemme mukaan henkilöstö myös odottaa johdon viestivän niistä kehittämistoimenpiteistä, joihin heidän palautteensa on vaikuttanut.

Kohti utuista tulevaisuuden työpaikkaa

Korona-ajan jälkeinen tulevaisuus on vielä utuinen. Pandemiasta seuraa tulevaisuuden työyhteisöön jotain sellaista, mistä meillä ei ole vielä tarkkaa käsitystä. Selvää on, että pandemia muovaa työn tekemisen muotoja. Monipaikkainen työ digitaalisuutta hyödyntäen on tullut jäädäkseen. Virtuaalisia yhteistyön muotoja ja käytänteitä kehittyy koko ajan. Samalla monipaikkatyö haastaa johtamista. On löydettävä tasapaino virtuaaliläsnäolon ja kasvokkain kohtaamisen kesken. Selvää kuitenkin on, että Great Place to Work –työyhteisön johtamiselle avainasemassa olevien vuorovaikutussuhteiden ja inhimillisyyden merkitys digiajassa ei vähene.

Savonia aloitti paremman työpaikan rakentamisen yhdessä Great Place to Workin kanssa vuonna 2017. Kova kehitystyö on tuottanut tulosta, sillä Savonian työntekijätyytyväisyyttä kuvaava Trust Index on noussut 56 prosentista 80 prosenttiin, mahdollistaen Great Place to Work -sertifioinnin. Työntekijöiden kokemus on parantunut 24 prosenttiyksiköllä. Savonian kehitys on ollut niin huima, että organisaatio palkittiin Suomen Parhaat Työpaikat 2020 -listan sijalla 7 suurten yritysten kategoriassa.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät