Trust Index -henkilöstötutkimuksella tunnistetaan hyvä työpaikka

Trust Index © -tutkimus mittaa organisaation lähtötilanteen ja auttaa tunnistamaan olemassa olevat vahvuudet sekä kehityskohteet. Näin ollen organisaatio saa tietoonsa sen nykyhetken tilanteen ja pystyy kehittämään dataan pohjautuen juuri oikeita asioita.

Trust Index –henkilöstötutkimus on työkalu, jolla mitataan henkilöstön tyytyväisyyttä.

Great Place To Workin Trust Index -tutkimusta on kehitetty yli 30 vuotta yliopistotasolla, ja se on todettu luotettavaksi työkaluksi nimekkäiden tutkijoiden, kuten Dan Arielyn ja Alex Edmansin, toimesta. Tutkimuksen kehittämiseen ovat osallistuneet Harvard Business School, Duke University, The Wharton Business School, University of Chicago ja Rutgers University.

Vuodesta 1992 Great Place To Work on tutkinut yli 100 miljoonaa työntekijää henkilöstötutkimuksen avulla. Yli 150 000 työntekijää maailmassa osallistuu kyselytutkimukseen joka vuosi.

Tutkimustyökalun reliabiliteettia ja validiteettia arvioidaan ja mitataan joka vuosi maailman parhaat työpaikat -listaprosessin yhteydessä.

Toimivat johtamiskäytännöt luovat pohjan hyvälle työpaikalle

Trust Index © -tutkimus mittaa organisaation lähtötilanteen ja auttaa tunnistamaan olemassa olevat vahvuudet sekä kehityskohteet. Näin ollen organisaatio saa tietoonsa sen nykyhetken tilanteen ja pystyy kehittämään dataan pohjautuen juuri oikeita asioita.

Trust Index © -tutkimus sisältää näkökulman työntekijän hyvinvoinnista koko organisaation etuna sekä organisaation yhteiskunta- ja työnantajavastuusta.

Tutkimuksesta pystyy myös havainnoimaan yrityksen taloudellisesta menestystä. Tutkimus mittaa juuri niitä johtamisen ja yhteistyön teemoja, joilla on vahva yhteys taloudellisen menestymisen kanssa.

Great Place to Work®:n mittava tutkimustyö on osoittanut, että työntekijän kokemus hyvästä työpaikasta syntyy, kun he:

  • luottavat johtoon
  • ovat ylpeitä siitä, mitä tekevät
  • nauttivat työkavereidensa kanssa työskentelystä.

Hyvän työpaikan ominaisuudet ovat ylikansallisia

Trust Index © -tutkimus mittaa, toteutuvatko ne tunnistetut johtamisen tavat, joilla työntekijöiden potentiaali on mahdollista maksimoida. Tutkimus osoittaa osa-alueet, jotka johdon tulee huomioida, jotta työntekijä menestyy työssään, yhteisöllinen innovointi sekä luottamus lisääntyy ja hyvä työpaikka rakentuu kokonaisuudessaan. Tämän myötä liiketoiminnalla on suuri potentiaali kasvaa.

Hyvän työpaikan ominaisuudet ovat tutkitusti sukupuolesta, iästä ja kansallisuudesta riippumattomia.

Trust Index © -henkilöstötutkimuksen rakenne

Trust Index © -tutkimus rakentuu väittämistä, jotka jakautuvat viiteen dimensioon: uskottavuus, kunnioitus, oikeudenmukaisuus, ylpeys ja yhteishenki. Nämä ovat hyvän työpaikan ja luottamuksen peruspilarit.

Henkilöstö antaa vastaukset Likert-asteikolla 1-5, jossa asteikon 1 on vain satunnaisesti totta ja 5 usein totta. Tutkimustulosten pohjalta voidaan tulkita yrityksen kulttuurin tilaa laajemmin, löytää organisaation vahvuudet ja heikkoudet ja mahdolliset eroavaisuudet kulttuurin kokemuksesta eri demografeissa.

Tutkimuksen täyttäessä sertifiointikriteerit, myönnämme kansainvälisen tunnustuksen hyvän työpaikan rakentamisesta, Great Place to Work® -sertifioinnin. Lue lisää sertifioinnista täältä.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät