Työnantajamielikuva ja työpaikan vetovoima kulkevat käsi kädessä

Työnantajamielikuva on aina olemassa, panostetaanpa siihen työpaikalla tai ei. Työnantajamielikuva vaikuttaa merkittävästi siihen, miten houkuttelevana ja vetovoimaisena työpaikka nähdään, etenkin ulkopuolisten silmin. Vetovoimaa voi olla myös työpaikan sisällä, mutta tällöin puhutaan usein jo sitouttavammasta pitovoimasta.

75 % työnhakijoista miettii työnantajamielikuvaa ennen hakemista.

Työpaikan vetovoimaisuus sisältää aina jonkin verran tulkinnanvaraisuutta ja se voi myös erota työntekijöiden todellisesta kokemuksesta omasta työpaikastaan. Pienempi ja helpommin korjattavissa oleva ongelma on se, jos työnantajamielikuva ei näyttäydy ulospäin yhä vahvana kuin mitä työntekijöiden kokemus työpaikasta todellisuudessa on. Ikävämpi ongelma on se, jos työpaikka viestii taitavasti houkuttelevista eduista ja kulttuurista, jotka osoittautuvat myöhemmin odotuksia heikommiksi. Tämä tulee myös lopulta työpaikalle kalliimmaksi.

Tiedätkö vetovoimaisen hyvän työpaikan? Jätä meille vinkki täältä!

Heikko työnantajamielikuva voi näkyä työhakemusten määrässä ja laadussa

Työpaikan vetovoimaan sekä työnantajamielikuvaan ja -brändiin panostaminen on kannattavaa, etenkin jos yrityksellä on tavoitteena kasvu tai kilpailtujen osaajien houkutteleminen.

Vahvan työnantajamielikuvan yritykset saavat tutkimusten mukaan jopa + 50 % enemmän tasokkaita hakijoita kuin heikon työnantajamielikuvan yritykset. Vahvan työnantajamielikuvan yritykset myös maksavat vähemmän rekrytointikustannuksia, jopa 50 % vähemmän. Toisin sanoen, vahva työnantajamaine mahdollistaa rekrytointiprosesseissa parempia onnistumisprosentteja pienemmillä investoinneilla.

Tietenkään vetovoimaan panostaminen ei ole ilmaista, vaan se vaatii satsauksia ja strategista kehittämistä. Työpaikan vetovoimaisuus ja työnantajamaine rakentuvat aina todellisten kokemusten ja sen varaan, miten hyvin niistä osataan viestiä ulospäin.

👉 Lue lisää apua rekrytointiin -osioista ja kasvata työhakemusten määrää

Työnantajamielikuva ja vetovoima potentiaalisen hakijan silmin

Monella alalla kilpailu osaajista on kovaa, eikä positiivisesti erottautuminen ole yhtä helppoa kuin ennen. Työnantajana on hyvä tiedostaa, mihin asioihin potentiaalinen hakija kiinnittää huomiota, kun hän muodostaa oman tulkintansa työpaikan vetovoimaisuudesta.

Vetovoimaisuuteen vaikuttavat muun muassa seuraavat ulospäin näkyvät asiat:

Palkka: Rahallinen korvauson yksi tärkeimmistä kriteereistä työpaikkaa valitessa. Siksi palkkatason tietäminen auttaa merkittävästi päätöksenteossa jo siinä vaiheessa, kun hakemuksen jättämistä vasta harkitaan.

Hyvä työnantajamielikuva ei synny sillä, että hakijan odotetaan ilmoittavan palkkatoive ilman minkäänlaista osaviittaa palkkatasosta. Tämä ei myöskään edistä hakemusten osuvuutta haettavaan tehtävään, sillä palkkataso viestii osaltaan tehtävän vaativuudesta.

Varmista siis, että vähintään palkkahaitari tulee selkeästi ilmi jo työpaikkailmoituksessa tai viimeistään hakuprosessin alkuvaiheiden aikana.

Yli 90 % hakijoita haluaa tietää palkan tai palkkahaitarin työpaikkailmoituksessa (Duunitorin palkkakysely 2021).

Työpaikan edut: Hyvät edut, kuten laajennettu terveydenhuolto, eläkejärjestelyt, lomat ja työaikajoustot, ovat palkan lisäksi asioita, joihin työhakija kiinnittää alkuvaiheessa huomiota.

💡 Moni yritys viestii, että he tarjoavat erityisiä etuja. Nykyään eduilla erottuminen on kuitenkin haastavampaa kuin ennen, sillä perustason työterveys, liikuntasetelit ja joustava työ ovat tulleet monella alalla jo itsestäänselvyyksiksi. Mieti siis tarkkaan, ovatko etunne erityisiä ja jos kyllä, niin tuleeko etujenne erityisyys viestittyä selkeästi?

Palkka ja edut vaativat rinnalleen myös kulttuuria ja arvoja

Työn sisältö ja etenemismahdollisuudet: Monelle työnhakijalle merkityksellinen, kehittävä ja sopivissa määrin haasteita tarjoava työ on kaikkein tärkeintä. Työnhakijat haluavat tuntea, että heidän taitojaan ja osaamistaan arvostetaan ja että heillä on mahdollisuus kehittyä ja oppia uutta. Hakuvaiheessa vetovoimaisuutta lisää se, jos hakija saa kuvan etenemis- ja uramahdollisuuksista sekä työpaikan tarjoamista kouluttautumismahdollisuuksista.

Työyhteisö ja kulttuuri: Työpaikan kulttuuri on merkittävä tekijä jo hakuvaiheessa. Kulttuuria arvioidaan pitkälti ulospäin näkyvän työnantajamaineen ja -mielikuvan kautta. Työyhteisöstä, kulttuurista ja ilmapiiristä voidaan viestiä esimerkiksi erilaisilla mittauksilla, tutkimuksilla tai sertifioinneilla sekä ulkoisella viestinnällä, jossa myös työntekijät pääsevät ääneen.

Työn ja muun elämän tasapaino: Merkittävä vetovoima syntyy siitä, että työ on mahdollista sovittaa muuhun elämään, myös erilaisten elämänvaiheiden ja tarpeiden ilmetessä. Jos työnkuvaa, työaikaa tai pääsääntöistä työskentelypistettä on mahdollista räätälöidä itselle sopivaksi, voi työ tukea paremmin työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista, mikä lisää vetovoimaisuutta.

Yrityksen maine ja arvot: Työnhakijat saattavat tutkia yrityksen mainetta, sen sosiaalista vastuuta, arvoja ja eettisiä käytäntöjä. Moni saattaa hakea tietoa työpaikan turvallisuudesta ja siitä, kuinka työntekijöiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin panostetaan niin fyysisesti, henkisesti kuin psykologisesti sekä kuinka tasavertaisuus työpaikalla toteutuu. 

Suosittelut ja puskaradio: Verrokkien kokemukset painavat vaakakupissa monesti paljon, kun työnhakija muodostaa oman tulkintansa työnantajamaineesta ja position vetovoimaisuudesta. Olemassa olevat ja aiemmat työntekijät ovat joko työpaikan parhaimpia suosittelijoita tai pahimpia kriitikoita. Työnantajalle on valtava etu, jos työntekijöiden mielipiteet ja kokemukset ovat mahdollisimman hyvin tiedossa.

Lue lisää työnantajamielikuvan kehittämisestä täältä.

Työnantajamielikuva ja vetovoimaisuus kehityskohteina? Tutkittu tieto auttaa tavoitteesi saavuttamisessa

Työnantajamielikuva vaatii aktiivista ulkoista viestintää, etenkin kun päällimmäisenä tavoitteena on työnantajamaineen ja työpaikan vetovoimaisuuden kasvattaminen työnhakijoiden ja muiden sidosryhmien silmissä. Autamme vahvistamaan viestintänne vaikuttavuutta kahdella tavalla:

1.) Henkilöstötutkimuksemme kertoo, millainen työntekijäkokemuksenne tällä hetkellä on. Voit hyödyntää tietoa työpaikan kehittämisessä sekä nostaa esiin mitattuja vahvuuksianne työpaikkailmoitusten yhteydessä sekä työnantajamainetta rakentaessa. Mikäli työntekijäkokemus työpaikallanne on sillä tasolla, että ansaitsette Great Place To Work -sertifikaatin™, saatte toisen kilpailuvaltin työpaikkanne vetovoimaisuuden kasvattamiseksi. 👇

2.) Great Place To Work -sertifiointi™ nostaa arvostustanne ja luottamustanne työnhakijoiden silmissä, sillä se osoittaa, että nykyiset työntekijänne viihtyvät yrityksessänne. Great Place To Work -sertifioituna™ työpaikkana saatte jatkossa laadukkaampia hakijoita ja rekrytoinnit nopeutuvat.

🚀 Lue miten Koti Puhtaaksi Oy sai 1251 % enemmän työhakemuksia sertifioinnin jälkeen!

👉 Oletko itse hyvässä työpaikassa tai tiedätkö sellaisen? Etsimme jatkuvasti hyviä työpaikkoja! Lue lisää ja oma vinkkisi meille täältä.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät