Avaimet työelämään: Case Linnanmäki

Linnanmäki nousi vuonna 2019 & 2020 Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon. Se työllistää noin puolen vuoden pituisen huvipuistokauden aikana 750 kausityöntekijää, joista osa on ensi kertaa työelämään astuvia nuoria. Tämän vuoksi rekrytoinnilla ja johtamisella on erityisen tärkeä rooli.

Linnanmäki rekrytoi kausityöntekijöitä huvipuistokaudelle, joka kestää huhtikuusta lokakuun loppuun. Suuri osa Linnanmäen työnhakijoista on nuoria, joista osa myös ensi kertaa työelämään hakeutuvia. Linnanmäen henkilöstöjohtaja, Elina Örthén, kertoo, mitä tulee ottaa huomioon niin rekrytointiprosessissa kuin työsuhteissa nuoria työllistettäessä.

”Meillä nuorten työnantajilla on iso vastuu siitä, että nuorten kokemukset työelämästä rakentuvat positiiviseen suuntaan, oma työidentiteetti vahvistuu ja usko omiin kykyihin on positiivinen”, Örthén toteaa.

Nuorta avustetaan työnhaussa

Linnanmäki huomioi rekrytoinnissa sen, että monet nuoret hakevat ensimmäisiä työpaikkojaan Linnanmäen nettisivuilla. Työnhakijoille on esimerkiksi kuvattu kausihupimestareiden rekrytointiprosessin vaiheet, jonka lisäksi sieltä löytyy paljon vinkkejä siitä, mitä työhakemuksessa ja työhaastattelussa kannattaa huomioida.

”Meille on sydämen asia toimia työnhakijoitamme kohtaan vastuullisesti ja auttaa heitä onnistumaan työnhaussa. Tämä on myös tärkeä osa hupimestaruutta ja Linnanmäen arvoja: olemme hupimestareita, jotka pelaavat yhdessä ja autamme toisiamme onnistumaan”, Örthén valottaa.

Työnhakijoilta ei edellytetä työkokemusta, sillä harva nuori on sitä ehtinyt vielä kovin paljoa kartuttaa. Linnanmäellä kannustetaankin pohtimaan omaa osaamista myös muun kokemuksen, kuten luottamus- tai harrastustoiminnan kautta.

Nuorta tuetaan työsuhteen aikana joustamalla, kuuntelemalla ja ohjaamalla

Linnanmäellä perehdytyksen ja johtamisen laadusta pidetään huolta monin tavoin. Johtamiskäytäntöjen tulee olla kannustavat, oikeudenmukaiset ja nuorelle työntekijälle selkeät. Työntekijät saavat palautetta työstään ja heidän kehittymistään työssä tuetaan.

”Tämän päivän nuoret elävät niin sanotusti ”läpinäkyvässä” maailmassa, jossa avoimuutta odotetaan myös työnantajalta. Suuri osa nuorista haluaa myös osallistua oman työnsä ja työpaikkansa kehittämiseen, eikä tätä mahdollisuutta kannata työnantajien jättää käyttämättä”, Örthén pohtii.

Palautteenanto Linnanmäellä on kaksisuuntaista ja hupimestareita kuunnellaankin jatkuvasti herkällä korvalla, sillä muutoksia halutaan tehdä sellaisiin asioihin, jotka ovat heille merkityksellisiä.

”Haluamme esimerkiksi olla työsuhteissa entistäkin joustavampia ja olemmekin tehneet muutoksia muun muassa käytettävyysvaatimuksiimme työsuhteiden pituuksissa ” Örthén kertoo. ”Muokkaamme myös tarvittaessa työsuhteita mahdollistaaksemme nuorten opinnot”, hän jatkaa.

Linnanmäellä tehtiin alkuvuodesta pitkään suunniteltu iso muutos palkkaukseen, kun taulukkopalkkoja nostettiin alkamaan kymmenen euron tuntipalkasta.

”Meille on erittäin tärkeää houkutella töihin uusia, Linnanmäen arvomaailmaan sopivia hupimestareita, sekä sitouttaa edellisten kausien erinomaisia hupimestareita jatkamaan kanssamme. Näin voimme varmistaa henkilöstömme innostuksen tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisia elämyksiä”, Örthén kertoo.

Koko henkilöstölle tarjotaan myös mahdollisuuksia osallistua toiminnan kehittämiseen, esimerkiksi strategian päivitystyöhön. Myös hupimestareiden vaikutusmahdollisuuksia on kehitetty ja kaksisuuntaista viestintää on madallettu monin keinoin, esimerkiksi viestikanava ”Chättilän” avulla, joka on tarkoitettu henkilöstön kysymyksille, ajatuksille ja ideoille.

Hupimestariksi kehitytään yhdessä tekemällä

Linnanmäen työntekijöitä kutsutaan hupimestareiksi, sillä jokainen organisaatiossa työskentelevä henkilö on mestari tuottamaan hupia asiakkaille ja toisilleen. Hupimestarius on kuvaus siitä, millä asenteella, osaamisella ja työtavoilla Linnanmäellä työskennellään.

”Ei tarvitse olla valmis hupimestari, vaan riittää että on oikea asenne, halua kehittyä ja tahtoa luoda oman työnsä kautta asiakkaille ainutlaatuisia elämyksiä Linnanmäellä. Hupimestarit ovat yhdessä tekeviä joukkuepelaajia. Rikkautemme on, että Linnanmäelle työskentelee hyvin moninainen joukko hupimestareita, joten Linnanmäelle on jokainen tervetullut juuri sellaisena kuin on”, Örthén toteaa

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät