Maailman Parhaissa Työpaikoissa panostetaan työhyvinvointiin, joustavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen

Maailman Parhaissa Työpaikoissa työhyvinvointi, joustavuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat syvällä strategiassa.

Viime vuosien pandemia-aika on saanut ihmiset miettimään tarkemmin omaa työelämäänsä. Mitä minä todella haluan tehdä työkseni ja mitkä asiat koen merkityksellisiksi? Työ ei ole vain irrallinen osa muuta elämää, vaan se huomioidaan kokonaisvaltaisemmin osana omaa hyvinvointia, jaksamista ja senhetkistä elämäntilannetta.

Eilen 13.10.2022 julkistetulle Maailman Parhaat Työpaikat 2022 -listalle sijoittuneet organisaatiot ovat panostaneet viime vuosina yhä enemmän työhyvinvointiin, työnteon joustavuuteen ja ihmisten oikeudenmukaiseen kohteluun. Näissä yrityksissä työntekijöiden tyytyväisyys, motivaatio ja sitoutuminen ovat korkealla, myös epävarmoina aikoina.

25 parasta työpaikkaa tunnistettiin tutkimalla maailmanlaajuisesti lähes 4,5 miljoonaa työntekijää ympäri maailmaa. Tutkimus edustaa lähes 15 miljoonan työntekijän kokemusta työpaikastaan.

Jotta yritys voitiin ottaa huomioon, sen tuli olla sijoittunut maakohtaisessa Parhaat Työpaikat™ -listalla vähintään viidessä maassa ja yrityksellä tuli olla vähintään 5000 työntekijää maailmanlaajuisesti.

Lue tiedote ja katso kaikki listalle sijoittuneet yritykset täältä>>

Maailman Paras Työpaikka on kannattava tavoite

Listauksessa sijoittuneet työpaikat tunnistavat työntekijöihin panostamisen hyödyt myös puhtaasti liiketoiminnan kannalta.

Maailman Parhaissa Työpaikoissa:

  • 87 % työntekijöistä suosittelisi työpaikkaansa läheisilleen
  • 85 % haluaa työskennellä työpaikassaan pitkään
  • 88 % on valmis tekemään ponnistuksia, jotta työt tulevat tehdyksi

Katso myös: Euroopan Parhaat Työpaikat™ 2022 on julkaistu – Mukana 9 suomalaista yritystä

Työhyvinvointi osana kokonaishyvinvointia

Työntekijöiden hyvinvointi on ajankohtainen aihe pandemian jälkeisenä aikana. Työnantajat ovat ottaneet käyttöön uusia tapoja työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi. Etenkin henkisten voimavarojen sekä resilienssin vahvistaminen on tunnistettu tärkeiksi.

Useat listalle sijoittuneet yritykset tarjoavat työntekijöilleen mielenterveyspalveluja osana työsuhde-etuja. Maailman Parhaissa Työpaikoissa työntekijöiden kokemus siitä, että yritys, jossa he työskentelevät, tarjoaa erityisiä ja ainutlaatuisia etuja, oli jopa 15 % korkeampi, kuin muissa Great Place to Work -sertifioiduissa ja listalle sijoittumattomissa yrityksissä.

Esimerkiksi Cisco (listan sijalla 3.) tarjoaa työntekijöilleen resilienssi-valmennusta. Sen myötä henkilöstä kokee saavansa tukea kehittymiselle sekä rohkeutta ottaa myös riskejä ja hyödyntää omaa luovuutta. 96 % kurssin suorittaneista sanoo, että he aikovat käyttää kurssilta oppimiaan strategioita myös jatkossa.

”Kun pidät huolta mielestäsi, voit tarjota erityisen hienoja valtteja myös yrityksellesi.”, kuului erään kurssilaisen palaute.

Maailman Parhaat Työpaikat Cisco
Kuva: Cisco

Työn joustavuus

Pandemian myötä myös työnteon joustavuus sai uuden merkityksen. Samalla se vakiinnutti uusia hyväksi todettuja tapoja moniin yrityksiin pysyvästi.

Useissa työpaikoissa työntekijät ovat osoittaneet, että he pystyvät tekemään työnsä aivan yhtä hyvin ja laadukkaasti, vaikka päätoiminen työskentelypiste siirtyisi konttorilta kotiin ja live-kohtaamiset verkkoon. Joissain tapauksissa jaksaminen ja työnteon tehokkuus ovat jopa nousseet, vähentyneiden työmatkojen sekä lisääntyneen vapauden ja jouston myötä. Osalle sopii paremmin, että he saavat vapauksia päättää milloin ja missä he työskentelevät.

Saleforce (sija 4.) tunnisti ihmisten kohtaamisen tärkeyden ja teki muutoksia toimitiloissaan. Yhteisöllisten tilojen määrää nostettiin 40 %:sta 60 %:iin. Uudet tilat pitävät sisällään muun muassa kahviloita ja yhteiskäyttöpöytiä, jotka tukevat kohtaamisia ja yhteistyötä päivän lomassa. Samalla työntekijöilla on edelleen mahdollisuus tehdä töitä omalta työpisteeltä.

Valinnanvapaus koko organisaation voimavarana

Maailman Parhaat Työpaikat ovat kehittäneet monia tapoja joustavuuden toteutumiseksi. Osassa listan yrityksissä työn joustavuutta ajatellaan kokonaan laatikon ulkopuolelta. Esimerkiksi Hilton (listan sijalla 2.) on vienyt joustavuuden ja työntekijän vaikuttamismahdollisuudet aivan uudelle tasolle.

Yritys antaa työtiimien jäsenten valita, milloin ja missä osastolla he haluavat työskennellä ja millä tavoin he tahtovat palkanmaksun tapahtuvan. Työntekijät voivat nostaa palkkaa joustavasti oman tarpeen mukaan sen kertyessä, sen sijaan, että he odottaisivat palkkajakson loppua. Vastausten perusteella Hiltonin työntekijät kokevat joustavat vaihtoehdot erittäin merkityksellisiksi.

Maailman Parhaiden Työpaikkojen työntekijöille joustavuus tarkoittaa kykyä sopeutua. Voittaneiden yritysten työntekijöiden kokemus organisaationsa nopeasta sopeutumisesta muutokseen oli seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin muissa tutkituissa työpaikoissa.

Maailman Parhaissa Työpaikoissa on siis tunnistettu, että kun oikeille ihmisille antaa tarpeeksi vapautta ja vastuuta, se näkyy sekä tuloksessa että työtyytyväisyydessä ja sitoutumisessa. Joustavuus lisää samalla yrityksen valmiuksia sopeutua nopeasti ulkopuolelta tuleviin muutoksiin ja haasteisiin. Siksi se on tärkeä voimavara myös tulevaisuuteen varautumisessa.

Maailman Parhaat Työpaikat Hilton
Kuva: Hilton

Monimuotoiset työpaikat

Tutkimustemme mukaan ne työpaikat, jotka onnistuvat minimoimaan epätasa-arvoisuutta työntekijöiden keskuudessa, ovat vahvempia myös haastavina talousaikoina. Tasa-arvoa toteutetaan usein vähintään palkoissa, palkankorotuksissa sekä urapolkumahdollisuuksina. Sitoutuminen tasa-arvoiseen kohteluun nousi esiin listalle sijoittuneiden työpaikkojen tuloksista.

Maailman Parhaissa Työpaikoissa 75 % työntekijöistä kokee saavansa reilua palkkaa, mikä on 7 % korkeampi, kuin muissa työpaikoissa keskimäärin.

Tasa-arvo ei kuitenkaan tarkoita vain rahaa ja palkitsemista. Maailman parhaiden työpaikkojen työntekijät kokevat, että he saavat tunnustusta työstään ja aitoa välittämistä johdolta.

Tasa-arvo työelämässä merkitsee myös sitoutumista monimuotoisuuteen ja inkluusioon. Mitä nämä termit tarkoittavat? Lue lisää täältä.

Maailman Parhaat Työpaikat -listan kärkisijan jo toistamiseen lunastanut DHL Express on erinomainen esimerkki tasa-arvosta ja monimuotoisuudesta. Sen työntekijöistä 94 %, eli lähes jokainen, on sitä mieltä, että DHL Express edistää työyhteisönsä monimuotoisuutta ja tasa-arvoisesti osallistavaa kulttuuria. Yritys on muun muassa perustanut 20 työntekijän ryhmän, joka koostuu eri syntyperää olevista ja eri taustaisista ihmisistä. Heidän tehtävänään on jakaa kokemuksiaan ja näkemyksiään edustaen DHL:n maailmanlaajuista työvoimaa.

Accenturella (sija 17.) taas on oma kolmivaiheinen ohjelma rasismia vastaan. Sen avulla yritys asettaa muun muassa tasa-arvoa ja monimuotoisuutta lisääviä tavoitteita sekä kouluttaa henkilökuntaa tunnistamaan ja nostamaan esiin mahdollisia epäkohtia. Yritys pyrkii mahdollisimman monimuotoiseen rekrytointiin ja huomioi vähemmistöryhmän edustajat, kuten naiset, etnistä syntyperää olevat, vammaiset ja LGBTQ+-yhteisöön kuuluvat ihmiset.

Miten vahva yrityskulttuuri voi vauhdittaa teitä kasvuun?

Maailman Parhaat Työpaikat Accenture
Kuva: Accenture

Maailman Parhaat Työpaikat rakentavat parempaa työelämää kaikille

Tämän vuoden listalle sijoittuneet yritykset tarjoavat hyvän mallin, jonka avulla työpaikat voivat menestyä ”ihmiset ensin” -periaatteita noudattaen.

Kun työhyvinvointi, joustavuus ja oikeudenmukaisuus ovat strategisia tavoitteita, on mahdollista rakentaa sekä kannattavaa liiketoimintaa että kestävää työelämää, joka on parempi paikka aivan kaikille.

World’s Best Workplaces 2022>>

Lue myös:

Hyvä työkulttuuri ja työntekijäkokemuksen kehittäminen – sertifioinnin 8 hyötyä yritykselle

Katso maksuttomat oppaamme täältä>>

Mitkä 5 tekijää yhdistävät yrityksiä, joilla on tyytyväisimmät työntekijät?

Ja löytyvätkö nämä valtit jo omasta työyhteisöstänne?

Tilaa 3 viestin sähköpostisarjamme, niin saat kootut opit sopivina lukupaketteina viikon välein. Samalla liityt Great Place to Workin -uutiskirjelistallemme. Halutessasi voit poistua listalta milloin vain, tai esimerkiksi sähköpostisarjan päätyttyä.

Sähköpostisarjassa:

    • 5 tärkeää vinkkiä tiivistettynä n. 900 sanaan – lue mielekkäästi kolmessa osassa viikon välein
    • blogisuosituksia
    • 2 ladattavaa materiaalia, jotka saat maksutta talteen

Tilaa sähköpostisarja

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät