Parempaa (työ)elämää: Specsavers

Tarvitseeko kaikkien sitoutua työhön koko kehon ja sielun voimin tai kokea peräti intohimoa työtä kohtaan? Tähän kysymykseen vastaa Parempaa (työ)elämää -podcastissa Specsavers Suomen maajohtaja Lotta Holmaheikki.

Mikä saa ihmiset sitoutumaan työpaikkaan ja kuinka paljon merkityksellisyyden tunne vaikuttaa sitoutumiseen? Onko kaikkien pakko kokea suurta merkityksellisyyden tunnetta vai onko ok olla vain töissä?

Specsavers Finland sijoittui Suomen Parhaat Työpaikat 2024 -listan suurten yritysten sarjan ykköseksi. Henkilöstötukimuksen tulosten mukaan Specsaversilla sitoutuminen on huipputasoa, mutta mistä se kumpuaa? Sitä pohtivat Parempaa (työ)elämää -podcastin toisessa jaksossa juontaja Saana Rossin kanssa Great Place To Work Suomen toimitusjohtaja Kirsi Ilmasti sekä Specsavers Suomen maajohtaja Lotta Holmaheikki ja Talent Manager Tiina Koskinen

Lue parhaita poimintoja keskustelusta tästä jutusta tai kuuntele koko podcast-jakso, jossa syvennytään siihen, miten työntekijöiden tukeminen, arvot ja missio sekä merkityksellisyyden kokemus vaikuttavat Specsaversin kulttuuriin ja työntekijöiden sitoutumiseen.

Jaksossa vastataan väitteeseen: “Intohimotyö sopii monelle, mutta on myös ok olla ”vain” töissä.” Kuuntele koko jakso täältä.

Parempaa (työ)elämää on Great Place To Work Suomen podcast, joka kertoo tositarinoita työpaikkojen arjesta ja nostaa esille haasteet ja onnistumiset parhaiden työpaikkojen taustalla. Parempi työelämä on matka, ei päämäärä. Podcastin tuottaa Hear Hear Media

Lue lisää & tutustu jaksoihin: Parempaatyöelämää

Sitoutuminen Specsaversilla

Specsavers on maailman suurin perheomisteinen optisen alan toimija, jossa toimitaan yrittäjävetoisesti. Jokaisen myymälän omistaa optisen alan ja kaupan alan yrittäjäkaksikko.

Globaalisti Specsavers on toiminut jo 40 vuotta; Suomessa yrityksellä on 52 myymälää Helsingistä Rovaniemelle ja tänä vuonna tulee 17 vuotta täyteen. Specsaversilla tehdään merkityksellistä työtä suomalaisten silmäterveyden eteen ja se näkyy myös Great Place To Work -tuloksissa.

Sitoutumista työpaikkaan voidaan mitata ja määritellä monella eri tavalla. Great Place To Workin tutkimuksessa sitoutumisen mittarin tulokseen vaikuttaa se, miten työpaikalla koetaan luottamus, johtaminen, organisaation toiminta, yhteistyö, psykologinen turvallisuus ja arvostus työssä. 

Specsaversilla kokemus näistä on harvinaisen hyvä:

87 % kaikista työntekijöistä arvioi sitoutumisen olevan positiivisella tasolla. Kun sitoutumisen taso on näin korkea, työntekijät ovat valmiita tekemään parhaansa ja antamaan jopa enemmän kuin heiltä odotetaan. 

Mahtavista tuloksista huolimatta Specsaversin Suomen maajohtaja Lotta Holmaheikin mukaan tekemistä on.

“Emme ole tässä millään muotoa valmiita. Great Place To Workin henkilöstötutkimus on hyvä työkalu meille mitata sitoutumista ja sitä, miten se vuosien varrella kehittyy. Se antaa meille tukea tilanteen realistiseen ymmärtämiseen”, sanoo Holmaheikki ja jatkaa, että loppukädessä hyvinvoivat ihmiset säteilevät asiakaskohtaamisissa positiivista energiaa ympärilleen. 

Asiakastyytyväisyys (NPS) on toinen tärkeä mittari, joka vaikuttaa siihen tärkeimpään eli yrityksen menestykseen: kun ihmisillä on mukava olla töissä ja kiva tehdä töitä, asiakkaat aistivat sen. 

Vaatiiko kokemus työn ilosta ja sitoutumisesta erityisen merkityksellisen työn?

Merkityksellisyyden tunne koetaan eri tavalla, ja se voi muuttua työuran aikana: vaikka olisi aikaisemmin kokenut jonkin työn tai asian merkitykselliseksi, se ei tarkoita, että kokemus pysyy samana tulevaisuudessa.

Lotta Holmaheikki uskoo, että Specsaversilla moni kokee työnsä merkitykselliseksi ja omien arvojensa mukaiseksi, mutta lisää, että on myös täysin ok, että työ on ”vain” työtä.

“Me olemme itse asiassa käyneet keskustelua tästä eri tiimeissä ja joku saattaa sanoa, että työ on vain työtä, kun taas toisille merkityksellisyyden kokeminen on välttämätöntä.”

Perehdytys – ensimmäinen totuuden hetki

Sitoutuminen työpaikkaan alkaa (tai jää vajaaksi) viimeistään perehdytyksessä. 

Specsaversin perehdytysprosessissa on rakenne, yhteiset prosessit ja työkalut, mutta niiden lisäksi jokaisen uuden työntekijän perehdytys räätälöidään yksilöllisesti. 

“Meillä on eri rooleja myymälöissä ja tukitoiminnoissa, joten meidän on pystyttävä ottamaan huomioon yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet perehdytyksesssä erilaisten taustojen, osaamisten ja tavoitteiden mukaan”, kuvailee Tiina Koskinen Talent Manager Specsaversilta.

Perehdytyksen kesto ja tarkka sisältö riippuu siitä, mihin rooliin uusi työntekijä tulee, minkälainen tausta hänellä on. Tietyt asiat on syytä käydä läpi heti ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana, mutta lopullinen muoto on yksilöllinen.

Perehdyttäminen vaatii valtavasti työtunteja, joten se kannattaa tehdä tavalla, joka sitouttaa ihmisiä. 

“Meillä kulkee tieto siitä, minkälaisia odotuksia perehdytykseen liittyy ja kysymme lähtijöiltä, mitä olisimme voineet tehdä toisin rekrytointi-ja perehdytysvaiheessa tai ylipäänsä työuran aikana”, kertoo Tiina Koskinen.”

– Juuri tänään keskustelin Specsavers-yrittäjän kanssa siitä, miten haastavaa uuden henkilön perehdyttäminen on kiireisessä myymäläympäristössä. Ajan löytäminen perehdytykselle, varsinkin kiirehuippujen aikana, on yksi todellinen haaste, jonka kanssa painimme.

Specsavers Dixin optikko-yrittäjä Pia Kärkkäiselle luvattiin ennen aloitusta, että ei tarvitse olla valmis, vaan kaikkiin asioihin saa tarvittaessa apua. 

Kun aloittaminen alkoi lähestyä, sain etukäteen sopivasti tietoa ja pääsin tutustumaan ihmisiin. Tukitoimiston rooli oli merkittävä siinä, että pääsin uutena yrittäjänä hyvin alkuun eikä tarvinnut tietää kaikkea. Aika turvallisessa ympäristössä sain yrittäjänä aloittaa.

Yksilöllinen tuki

Specsaversilla sitoutumisen ja menestyksen yhtenä kulmakivenä yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden tunnistaminen ja tukeminen. Työntekijöille tarjotaan mahdollisuuksia sekä henkilökohtaiseen kasvuun että ammatilliseen kehittymiseen ja autetaan löytämään tasapaino työn ja muun elämän välillä.

Jokaisen henkilökohtainen kehittyminen ja yksilöllisen polun tukeminen näkyy joustavuutena esim. erilaisissa elämäntilanteissa ja mahdollisuuksina kasvaa erilaisiin tehtäviin organisaation sisällä. 

Espoon Lippulaivan Specsaversin myymäläpäällikkö Juulia Kivi on ollut tyytyväinen siihen, miten työntekijöitä kuunnellaan ja kunnioitetaan. 

Konkreettisesti se on näkynyt siten, että on ollut helppoa saada sovitettua työt ja oma elämä yhteen niin, että se on tukenut omaa jaksamista ja viihtymistä. Juulia tekee pienen lapsen äitinä nelipäiväistä työviikkoa, mikä on juuri hänen nykyiseen elämäntilanteessa oikea ratkaisu. Joustoa ja luottoa on löytynyt työnantajan puolelta, mikä on varmistanut sen, että motivaatio on pysynyt korkeana.  

“Arvostan sitä, että työntekijöiden toiveita kuunnellaan. Yleisesti on sellainen asenne, että kyllä asiat järjestyy, kun niistä jutellaan hyvässä hengessä ja sovitellaan yhteen.”

Lotta Holmaheikin mukaan pyrkimys on rakentaa kulttuuria, jossa keskustellaan ja kohdataan ihmiset erilaisine toiveineen ja tarpeineen. 

“Olen kiemuraisten urien ystävä. Mielestäni on arvokasta, jos henkilöllä on monipuolista työkokemusta ja erilaisia mutkia siellä täällä.” Specsaversilla erilaiset roolit mahdollistavat pieniä ja isompia kasvuloikkia.

Ihmisten potentiaalin hyödyntäminen näkyy juuri näissä pienissä mahdollisuuksissa mennä eteenpäin ja rohkeudessa ottaa ihmisiä uusiin rooleihin. “Tässä välittämisen ja ihmisen kohtaamisen kulttuuri tulee esille. Koen, että jokaisessa ihmisessä on potentiaalia moneen asiaan. Sitten kun ihmisen oma sisäinen palo kohtaa oikean hetken ja tukiverkoston, niin on hyvä liikahtaa eteenpäin. Olemme rohkeita tarjoamaan mahdollisuuksia ihmisille, jotka haluavat mennä eteenpäin eri tavoin. 

“Pääasia ei ole substanssiosaaminen, joka on jo saavutettu, vaan kyllä se potentiaali ja asenne ratkaisee meidän maailmassa”, kertoo Holmaheikki.

Arvot

Yleensä yrityksen arvoja ajatellaan melko staattisesti, mutta Specsaversilla on jatkuvasti elävä suhtautuminen arvoihin. 

Viime vuosien arvotyön tuloksina muodostuneet arvot ovat suhteellisen tuoreet: välittäminen, oikein tekeminen ja lupausten lunastaminen.

Olen kokenut paljon välittämistä ja nähnyt avuliaisuutta ja yhteistyötä ihmisten välillä.

Arvot ovat sekä tunnetta että tekoja. Yksi merkki on esimerkiksi se, kokevatko asiakkaat, että heistä välitetään. Silloin kun arvot ovat todellisia eivätkä pelkkiä sanoja paperilla, niin ne näkyvät jokaisessa kohtaamisessa tavalla tai toisella. 

“Kun menen käymään myymälässä Rovaniemellä, niin aistin heti, että täällä välitetään asiakkaista ja täällä välitetään kollegoista. Arvot näkyvät siellä päivittäisissä kohtaamisissa. 

“Mehän ei olla valmiita eikä me aina onnistuta. Itse asiassa Great Place To Workin tutkimus antaa meille suuntaa, mitä kohti edetä. Yksi kehittymisen teema on se, miten voisimme vielä paremmin ottaa kaikki mukaan päätöksentekoon ja omaa työtä koskevaan kehittämiseen. Tämä on meillä selkeästi kehitettävien asioiden joukossa. Toinen työstettävä osa-alue on viestintä.

Koskaan ei olla valmiita, mutta matka jatkuu ja töitä tehdään joka päivä. Toki kannattaa myös pysähtyä upeiden saavutusten äärelle ja nauttia niistä, koska niistä saa hyvää potkua tekemiseen. 

Opit matkan varrelta

Suomen Parhaat Työpaikat 2024 voittajan (suurten yritysten sarjassa) Specsavers Finlandin maajohtaja Lotta Holmaheikki on oppinut, että kulttuuri, jossa ihmisistä välitetään sitouttaa työpaikkaan. 

Investoi ihmiseen

“Kun investoit itseesi, omaan hyvinvointiisi ja kehittymiseesi, pystyt olemaan parempi työkaveri, esihenkilö ja päätöksentekijä. Ihmiset keskiöön on ehdoton ensimmäinen askel menestykseen.” 

Ymmärrä erilaisuutta

“Ymmärrätkö itseäsi ja sitä, miten käyttäydyt eri tilanteissa ja mikä vaikutus sillä on muihin? Yritä ymmärtää, millainen toinen henkilö on ja mitä voitte parhaillaan olla yhdessä. Tähän liittyy ajatus siitä, että erilaisuus on voimavara. Parhaat tulokset syntyvät, kun mukana on erilaisia ihmisiä, joilla on erilaiset taustat ja tulokulmat.”

Pitääkö työhön tuntea intohimoa? 

“On ihan ok, vaikka ei tunne intohimoa työtä kohtaan. Joillekin työ on vain työtä ja se on hyvä niin. Toisaalta intohimo työhön voi tehdä hyvää ja meillä monia innostaa halu auttaa ihmisiä silmäterveyden kanssa. Kun näkee myymälöissä, mikä fiilis syntyy asiakkaan auttamisesta, niin kyllä siellä on intohimoa ja ylpeyttä siitä, että me osaamme tämän homman.” 

Tutustu Specsaversin työntekijäkokemukseen täällä.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät