Loistava henkilöstökokemus pilottihankkeen tuloksena

Hyvä henkilöstökokemus ei ole kiinni organisaation koosta, toimialasta tai siitä, millä sektorilla toimitaan. Johtaminen ja lähiesihenkilötyö ovat oleellisessa osassa henkilöstökokemuksen kehittämisessä.

Hyvä henkilöstökokemus ei ole kiinni organisaation koosta, toimialasta tai siitä, millä sektorilla toimitaan.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala haluaa jatkuvasti kehittää henkilöstökokemustaan paremmaksi. Tämä on toinen vuosi, kun Great Place to Work® tekee pilottihankkeena Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa yhteistyötä. Suursuon sairaalan osasto 21 sai Great Place to Work® -sertifioinnin.

”Olen ylpeä osastojen tuloksista ja sertifioinnin saavuttamisesta. Aiemmin sosiaali- ja terveystoimialla työskennellessäni, niin perus- kuin erikoissairaanhoidossa, olen todistanut käytännössä, että suuren organisaation sisälle mahtuu useita eri todellisuuksia ja henkilöstökokemuksia kulttuurista samojen perusrakenteiden vallitessa. Nyt Great Place to Work®:lla työskenneltyäni sama ilmiö näkyy myös muissa organisaatioissa. Hyvä henkilöstökokemus ei ole kiinni organisaation koosta, toimialasta tai siitä, millä sektorilla toimitaan. Johtaminen ja lähiesihenkilötyö ovat oleellisessa osassa henkilöstökokemuksen synnyssä”, kertoo Nina Maurola, Great Place to Work®:n yrityskulttuurin asiantuntija.

Suuren julkisen organisaation henkilöstökokemuksen kehittämisen ja yrityskulttuurin rakentamisen haasteet ja vahvuudet ovat omanlaisensa. Kuitenkin kaiken keskiössä on aina ihminen, kokemus luottamuksesta sekä vuorovaikutussuhteet. Yksi suurten organisaatioiden haaste on ylimmän johdon ja asiakasrajapinnassa työskentelevien välisen laadukkaan viestinnän puute.

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 tulosten perusteella kaksi osastoa sai Great Place to Work® -sertifioinnin, Pohjoisen aikuissosiaalityö – asumisneuvonnan yksikkö sekä Suursuon sairaalan osasto 21. ”Heidän upeiden tulostensa takaa nousee esiin vahva osallistamisen sekä välittämisen kulttuuri. Esihenkilöt ovat onnistuneet esimerkillisesti viestinnässä, työn koordinoinnissa ja luottamuksen rakentamisessa. Lisäksi näiden osastojen työntekijöillä on erityisen vahva ylpeyden kokemus työstään”, summaa Nina Maurola.

Lue myös kuinka Pohjoisen aikuissosiaalityön asumisneuvonnan yksikkö pääsi yrityskulttuurissa hyviin tuloksiin.

Henkilöstökokemuksen vahvuutena tiivis työyhteisö

Suursuon sairaalan osasto 21 on Helsingin sairaalan saattohoito- ja palliatiivinen osasto. Osasto 21 on profiloitunut saattohoitovaiheessa olevien sekä palliatiivisten eli oireenmukaisten potilaiden hoitamiseen.

Suursuon sairaalan osaston 21 vahvuudet löytyvät ylpeydestä työhön ja hyvästä yhteishengestä. Työ koetaan merkitykselliseksi ja tiimityö toimii optimaalisesti. Jokainen työntekijä kokee, että voi olla oma itsensä työssä ja yhteisöllisyyden kokemus toteutuu esimerkillisesti. Lähes kaikki osastolla 21 kokevat ylpeyttä organisaation imagosta. Jokainen osaston työntekijöistä suosittelisi työpaikkaansa läheisilleen hyvänä työpaikkana, kun taas koko Helsingin kaupungin sisäisen kyselyn mukaan 77 % suosittelisi työpaikkaansa.

”Lähijohto pitää työntekijät ajan tasalla ja on lisäksi helposti lähestyttävä, joten kynnys kysymiseen on matala. Tuloksista näkyy arvostava johtaminen ja inhimillisyys. Lisäksi työntekijöiden työ- ja vapaa-ajan tasapainoa tuetaan esimerkillisesti”, Maurola tulkitsee tutkimustulosten pohjalta.

Koko osasto osallistuu henkilöstökokemuksen kehittämiseen

Suursuon sairaalan osaston 21 alkutaival oli vaikea: riittävästä osaamisesta sekä kunnollisista välineistä oli puutteita ja henkilökuntaresurssit olivat rajalliset. Osaston 21 profiilin muuttuessa vaihtui suurin osa hoitohenkilökunnasta. Osastolle 21 hakeutui sairaanhoitajia sekä lähihoitajia, jotka olivat kiinnostuneita saattohoidosta sekä palliatiivisesta hoitotyöstä. Kaikilla oli halukkuutta ja motivaatiota kehittää osaston henkilöstökokemusta ja sen toimintaa. Osastonhoitaja kannusti ja mahdollisti hoitajien osallistumisen saatto- ja palliatiivisiin koulutuksiin.

Ilmapiiri on ollut osastolla 21 alusta saakka hyvä. Työtä tehdään yhdessä, annetaan apua ja arvostetaan työntekijöiden erilaisuutta sekä monikulttuurisuutta. Osastonhoitaja Päivi Antikainen tunnistaa Trust Index© -tutkimuksen tulokset. Henkilökunnan kesken on hyvä ja salliva ilmapiiri, joka mahdollistaa avoimen sekä rehellisen keskustelun. Hankalat tilanteet käsitellään heti, joten ristiriitatilanteita syntyy harvoin. Kun luottamusta löytyy, uskalletaan olla myös herkkiä ja heikkoja.

Jatkuva kehittäminen ja kehittyminen on tärkeää. Moniammatillinen ja auttava tiimi tukee työssäoppimista. Jatkuva kouluttautuminen, henkilöstökokemuksen kehittäminen sekä tietojen ja taitojen ylläpitäminen on jokaisen vastuulla. Tätä tuetaan niin säännöllisillä osastopalavereilla niin tiedottamisella kuin työnohjauksella sekä osastonhoitajan avustuksella.

”Hyvää yhteishenkeä ja ilmapiiriä rakennetaan perusarvojen – kunnioittava käytös ja jokaisen hyväksyminen omana itsenään – sekä yhteisten kahvihetkien ja esimerkiksi aamubrunssien ja piknikkien kautta. Joustoa tapahtuu puolin toisin, työvuoro- ja lomatoiveet otetaan huomioon. Ilo ja huumorintaju on tärkeää raskaassa työssä ja lisäksi osastonhoitajan huoneen ovi on aina auki, sinne on helppo mennä keskustelemaan kaikenlaisista asioista”, summaa Päivi Antikainen.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät