Sadex Oy: Kulttuuri on aitoutta ja arjen tekoja – tuoreen työntekijän näkökulma

Great Place to Work -sertifiointi on työnhakijalle selkeä kiinnostusta herättävä merkki hyvin johdetusta työyhteisöstä. Pelkkä sertifiointi ei kuitenkaan riitä vakuuttamaan valveutunutta työnhakijaa, vaan yrityksen on osattava antaa rehellinen kuva siitä, millainen yrityskulttuuri on arjessa käytännön tekojen tasolla.

Olen uusi tulokas Sadex Oy:n työyhteisössä. Rekrytointivaiheen alkumetreillä istuin Sadexin neuvotteluhuoneessa yrityksen markkinointia vetävän Paula Louhelaisen seurassa ja kuuntelin, mitä tämä yritys voisi rakennusalaa tuntemattomalle markkinointiammattilaiselle tarjota. Odotin tyypillistä, ehkä hieman teknistä, esittelyä yrityksestä ja työtehtävän sisällöstä, mutta keskittymiseni terästyi, kun Paula mainitsi Sadexin saaneen hiljattain Great Place to Work -sertifioinnin. Sadexilla oli kautta historian viihdytty hyvin, mutta erityisesti yrityksen kasvu ja maantieteellinen laajentuminen oli saanut johdon väen pohtimaan, mistä Sadex-henki syntyi, ja ennen kaikkea: kuinka sitä vaalittaisiin jatkossakin.

Monien rakennusalan toimijoiden tavoin myös Sadexin liiketoiminta on vahvasti sidottu henkilökunnan ammattitaitoon ja heidän tuottamaansa palveluun, ja sitä kautta tyytyväisiin asiakkaisiin. Paula kertoi Great Place to Workin tutkimuksen auttaneen johtoa löytämään konkreettisia työkaluja yrityskulttuurin kehittämiseen, ja toimet olivat alkaneet heti tulosten tultua. Jos aiemmin Sadexia oli johdettu hyvin, mutta enemmän mututuntumalla, pystyttiin nyt henkilöstöltä tulleen palautteen pohjalta keskittymään juuri oikeisiin kehityskohteisiin. Hyvänä esimerkkinä yrityksen sisäistä tiedottamista lähdettiin parantamaan heti siirtymällä niihin viestintäkanaviin, jotka työntekijöillä olivat jo valmiiksi käytössä.

Sadex sai Great Place to Workin tutkimuksessa henkilöstöltä eniten kiitosta siitä, että jokaisen työpanos koetaan tärkeäksi, työstä koetaan ylpeyttä ja johdon toiminta koetaan oikeudenmukaiseksi. Sadexin tutkimustulokset ja henkilöstöltä saama palaute puhuttelivat minua työnhakijana, mutta ennen lopullista päätöstä Sadexille siirtymisestä halusin kuitenkin kuulla vielä toisen näkökulman yrityksessä työskentelyyn.

Luottamus ja lupa mokata luovat kulttuurin pohjan

Rekrytoinnin seuraavassa vaiheessa pääsin keskustelemaan myynnistä vastaavan Ville Kukkosen kanssa Sadexin yrityskulttuurista. Yhtenä neljästä perustajaveljeksestä Ville pystyi kertomaan niistä toimintatavoista, jotka olivat olleet Sadexin lähtökohta: suoraa puhetta on arvostettu aina ja keskustelut epäkohdista haluttu käydä avoimesti, toisia ihmisinä kunnioittaen, tittelistä riippumatta. Tämä näkyi myös tutkimuksen tuloksissa yhtenä henkilökunnan arvostamana asiana.

Ville kertoi, kuinka Sadexilla on alusta asti pyritty luomaan työyhteisö, jossa porukan kesken vallitsee vahva luottamus. Luottamus mahdollistaa myös sen, että kaikilla on lupa kokeilla sekä kehittää – ja mokata. Käytännön esimerkkinä tästä hengestä henkilöstötutkimuksessa havaittuja haasteita on lähdetty ratkomaan kokeillen, tuomalla ratkaisuja mahdollisimman nopeasti osaksi arjen toimintaa. Henkilöstöä rohkaistaan myös antamaan palautetta uudistusten suunnasta.

Villen kanssa käydyn keskustelun jälkeen olin varma: mikäli minulle työpaikkaa Sadexilta tarjotaan, haluan osaksi tätä kulttuuria, jossa työntekijää sekä yhteishenkeä arvostetaan, ja niihin panostetaan.

Uutena työntekijänä: Miten yrityskulttuurin lupaukset lunastuvat?

Heti ensimmäisten viikkojen aikana olen saanut todeta, kuinka kestävää yrityskulttuuria luodaan Sadexilla systemaattisella ja vahvaan arvopohjaan nojautuvalla johtamisella. Strategia ei myöskään ole vain sanoja johdon PowerPoint-diassa, vaan aitoja tekoja arjessa ja päätöksenteossa. Henkilöstöä kuunnellaan herkällä korvalla, ja arjen haasteisiin reagoidaan. Kun henkilöstötutkimuksessa kävi ilmi, että henkilöstö koki Pirkanmaan toimipisteen työtilat riittämättömiksi, ei kestänyt montaa kuukautta, kun uusista tiloista tehtiin päätös.

Perehdytysjaksoni aikana olen kuullut monelta kollegalta, kuinka myös oman tontin ulkopuolisten kehitysideoiden esittäminen on täällä enemmän kuin toivottua. Se kertoo mielestäni kulttuurista, jossa kaikkien työntekijöiden panos nähdään arvokkaaksi yhteisen työpaikan kehittämisessä. Johto luonnollisesti määrittää esimerkillään yrityskulttuuria ja kehittää sitä jatkuvasti, mutta myös jokaisella meillä työntekijällä on vastuu työpaikan ilmapiiristä ja kulttuurin pitämisestä elossa. Sadexilla on selkeästi ymmärretty asian ydin: kun työntekijä kokee, että häntä arvostetaan, syntyy luontainen arvostus myös työnantajaa ja yhteisiä pelisääntöjä kohtaan.

Ensimmäisen kuukauden perusteella olen saanut tuntea tulevani siihen työpaikkaan, josta minulle rekrytointivaiheessa kerrottiin. Tuoreelle sadexlaiselle kaikkein selkein merkki Great Place to Work -kulttuurista on jokapäiväinen arki, jossa jokaista työkaveria tervehditään, ollaan aina valmiina auttamaan ja jossa johdon kanssa käydään avointa keskustelua siitä, miten päästään parhaaseen yhteiseen tulokseen. Sadex turvaa ja suojaa – myös omia työntekijöitään.

Sadex Oy on neljän veljeksen vuonna 2009 perustama, sadevedenohjaukseen ja kattoturvaan keskittynyt pirkanmaalainen yritys. Sadex perustettiin tietoisesti viemään rakennusalan mainetta eteenpäin asiakkaiden ja työntekijöiden keskuudessa. Se toimii Suomessa kahdeksalla paikkakunnalla ja työllistää yli sata alan ammattilaista.

Mitkä 5 tekijää yhdistävät yrityksiä, joilla on tyytyväisimmät työntekijät?

Ja löytyvätkö nämä valtit jo omasta työyhteisöstänne?

Tilaa 3 viestin sähköpostisarjamme, niin saat kootut opit sopivina lukupaketteina viikon välein. Samalla liityt Great Place to Workin -uutiskirjelistallemme. Halutessasi voit poistua listalta milloin vain, tai esimerkiksi sähköpostisarjan päätyttyä.

Sähköpostisarjassa:

  • 5 tärkeää vinkkiä tiivistettynä n. 900 sanaan – lue mielekkäästi kolmessa osassa viikon välein
  • blogisuosituksia
  • 2 ladattavaa materiaalia, jotka saat maksutta talteen

Tilaa sähköpostisarja

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät