Alle puolet suomalaisista pitää työpaikkaansa hyvänä – arvostuksen puute kaihertaa

Suomalaisen työelämän tila -tutkimus piirtää karua kuvaa suomalaisten työpaikkojen tilanteesta. Tuoreen selvityksen mukaan vain 39 prosenttia työntekijöistä kokee työpaikkansa hyväksi. Erityisen heikolla tolalla ovat kokemukset oikeudenmukaisuudesta ja kunnioituksesta.

Great Place to Work ja Duunitori toteuttivat yhteistyössä marraskuussa 2021 tutkimuksen selvittääkseen suomalaisten kokemuksia työpaikoistaan. Tuoreen Suomalaisen työelämän tila -tutkimuksen perusteella vain 39 prosenttia suomalaisista kokee työpaikkansa hyväksi.

Tulos on linjassa konsulttiyhtiö McKinseyn tuoreen tutkimuksen kanssa, jonka mukaan 40 prosenttia työntekijöistä suunnittelee vaihtavansa työtä seuraavien 3–6 kuukauden aikana ja 75 prosenttia on ”avoin uudelle”.

”Tulos on huolestuttava, katsotaan sitä sitten organisaatioiden tai yksilöiden näkökulmasta. Organisaatiot menettävät paljon potentiaalia ja rahaa, kun työhyvinvointi ei ole hyvällä tasolla. Työntekijän näkökulmasta heikko kokemus heijastuu tyytymättömyytenä eikä yksilö pääse loistamaan”, kommentoi Great Place to Workin yrityskulttuurin asiantuntija Joni Sarpo.

Koronapandemia on epäilemättä vaikuttanut ihmisten kokemuksiin työstään ja työpaikoistaan.

”Osa suomalaisista saattaa kokea, että viimeisen kahden vuoden aikana oma työ on käynyt liian raskaaksi. Etätyö ei myöskään toimi kaikilla työpaikoilla kuten pitäisi. Voi olla, että osa kokee olevansa jumissa nykyisessä työssään, jos koronapandemian aikana ei ole voinut tai uskaltanut vaihtaa työpaikkaa”, arvelee Duunitorin johtava työnantajakuvakonsultti Lauri Vaisto.

Koronakriisi on luultavasti myös yksi tärkeä syy siihen, miksi tutkimuksen tulokset poikkeavat monelta osin edellisestä Suomalaisen työelämän tila -tutkimuksesta vuodelta 2016. Siinä missä tuoreimman tutkimuksen vastaajista 39 prosenttia piti työpaikkaansa hyvänä, vielä vuonna 2016 samoin koki 54 prosenttia.

Työntekijät kaipaavat kunnioitusta ja oikeudenmukaisuutta

Suomalaisen työelämän tila -tutkimuksen kokonaistulos eroaa radikaalisti Great Place to Workin vuosittain selvittämistä Parhaista Työpaikoista. Tulokset osoittavat, että ihmiset, jotka kokevat saavansa arvostusta ja tunnustusta työstään, pitävät työpaikkaansa ja sen johtamista merkittävästi parempana kuin muut.

Erityisen heikolla tolalla ovat Suomalaisen työelämän tila -tutkimuksen vastaajien kokemukset oikeudenmukaisuudesta ja kunnioitetuksi tulemisesta. Vain 34 prosenttia vastaajista koki näiden toteutuvan työpaikallaan.

”Työntekijän kokemus kunnioituksen ja arvostuksen puutteesta voi olla kohtalokasta työnantajalle. Työsuhde perustuu vastavuoroisuudelle. Miksi työntekijä haluaisi sitoutua työnantajaan, jolta ei saa arvostusta? Entä millaista työpanosta voi odottaa työntekijältä, joka ei ole sitoutunut työhönsä?” Vaisto pohtii.

Toinen merkittävä ero Suomalaisen työelämän tila -tutkimuksen ja Parhaiden Työpaikkojen välillä löytyy osallisuuden kokemuksesta eli siitä, miten ihmiset voivat vaikuttaa omaan työhönsä ja työympäristöönsä liittyviin asioihin.

”Kun ihminen kokee tulevansa kuulluksi ja saavansa vaikuttaa työhönsä liittyviin asioihin, se heijastuu positiivisesti sekä yksilön että organisaation toimintaan. Ihmisillä on valtavasti ajatuksia toiminnan kehittämiseksi. Jos niitä ei kuunnella tai oteta huomioon, työntekijä saattaa muuttua aktiivisesta ideoijasta hiljaiseksi suorittajaksi. Millä organisaatiolla on varaa olla hyödyntämättä työntekijöiden ideoita?” Sarpo kysyy.

Suomalaisen työelämä tila -tutkimus

Suomalaisen työelämän tila 2022 -tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä Duunitori ja Great Place to Work® tarkoituksenaan selvittää suomalaisten kokemuksia työpaikoistaan. Tutkimukseen osallistui 2042 ihmistä. Tutkimus toteutettiin Great Place to Workin Emprising™ -tutkimusalustalla, joka mahdollistaa monipuoliset tulosnäkymät sekä tarjoaa mahdollisuuden analysoida dataa monipuolisesti.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät