Suomen Parhaat Työpaikat 2021 on julkaistu!

Great Place to Work® on julkaissut vuoden 2021 Suomen Parhaat Työpaikat. Suomen Parhaat Työpaikat -lista perustuu henkilöstötutkimuksissa mitattuun työntekijäkokemukseen sekä kvalitatiiviseen arviointiin organisaation kulttuurista ja johtamisesta. Parhaat Työpaikat -lista julkaistiin tänä vuonna 19. kertaa.

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia on vaikuttanut jokaisen arkeen ja asettanut myös työelämän aivan uuden äärelle. Muuttuva arki on väistämättä muuttanut organisaatioissa vallitsevaa yrityskulttuuria ja toimintatapoja on jouduttu sopeuttamaan poikkeustilanteeseen.

Huomionarvoista on se, että yhtäkkiä poikkeustilanteen myötä henkilökohtaisista asioista on tullut myös organisatorisia. Koronapandemia on pakottanut monet organisaatiot tilanteeseen, jossa on huomioitava aiemmin yksityiset, persoonaan tai henkilökohtaiseen elämään liittyvät seikat, kun ne ovat olleet osana työn organisoinnin ja johtamisen arkea.

Viestinnällä luodaan turvaa

Epävarmassa ja muuttuvassa tilanteessa on korostunut psykologisen turvallisuuden merkitys. Psykologinen turvallisuus on yksilön kokemus siitä, antaako ryhmä hänelle mahdollisuuden tiettyyn käyttäytymiseen, kuten omien mielipiteiden esiin tuomiseen ja täten henkilökohtaiseen riskinottoon. Tämä toimii pohjana sille, että voidaan käydä rehellisiä keskusteluja, joissa molemmat osapuolet tulevat aidosti kuulluksi.

Suomen Parhaissa Työpaikoissa 2021 on onnistuttu viestinnällä luomaan turvallisuuden tunnetta. Viestinnän määrää on poikkeusaikana merkittävästi lisätty ja sen tavat ovat monipuolistuneet. Lisäksi viestintää tehdään selkeästi lyhyemmissä sykleissä, mikä luo läpinäkyvyyttä läpi organisaation.

Toisaalta, vaikka viestintää on tehty paljon ja myös kiittäminen ja kannustaminen ovat olleet siinä tiiviinä osana, yhteisöllisyys on kuluneen vuoden ajan ollut kuitenkin koetuksella. Ja jos koronapandemia jotain on meille opettanut, niin sen, että kaipaamme monenlaisista etäyhteyksistä huolimatta toistemme fyysistä läsnäoloa voidaksemme kukoistaa.

Piileviä mahdollisuuksia

Kulunut vuosi on ollut vähintäänkin opettavainen ja vaatinut organisaatioilta nopeaa reagointikykyä. Poikkeusaika on antanut syytä reflektoida omaa työtä ja työyhteisön tapoja, mikä on synnyttänyt uusia käytäntöjä arkeen. Suomen Parhaissa Työpaikoissa henkilöstöllä on ollut suuret mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon, joka koskee heitä ja heidän työympäristöään.

Kokemus siitä, että tulee kuulluksi ja arvostetuksi luo vahvempaa luottoa työntekijöiden ja johdon välille. Lisäksi sillä on vaikutusta henkilökohtaiseen työpanokseen, mikä näkyy lopulta vahvempana sitoutumisena, organisaation kasvavana tuottavuutena sekä lisääntyneinä innovaatioina.

Välittävää yrityskulttuuria on välttämätöntä rakentaa ihmisten tarpeet edellä ja kuluneen vuoden aikana yksilöllisyys ja samalla inhimillisyys ovat korostuneet Parhaissa Työpaikoissa ehkä enemmän kuin koskaan. Jo olemassa olevat vahvat yrityskulttuurin rakenteet ovat kannatelleet Parhaita Työpaikkoja myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.

 

Suomen Parhaat Työpaikat 2021 on julkaistu!

Great Place to Work® on julkaissut Suomen Parhaat Työpaikat 2021 suomalaisen työn viikolla, 28. huhtikuuta. Listaa varten on tutkittu noin 35 000 työntekijän kokemus työpaikastaan. Lista on jaoteltu neljään eri kokoluokkaan: minien sarja (10-19 henkilöä työllistävät organisaatiot), pienten sarja (20-49 henkilöä työllistävät), keskisuurten sarja (50-499 henkilöä työllistävät), sekä suurten sarja (yli 500 henkilöä työllistävät organisaatiot). Suomen Parhaat Työpaikat 2021 -lista perustuu henkilöstötutkimuksissa mitattuun työntekijäkokemukseen sekä kvalitatiiviseen arviointiin organisaation kulttuurista ja johtamisesta. Parhaat Työpaikat –lista julkaistiin tänä vuonna 19. kertaa. 

Lue lisää poikkeusajan vaikutuksista sekä vinkkejä parhailta Suomen Parhaat Työpaikat 2021 -raportista ja katso Suomen Parhaat Työpaikat 2021 -lista tästä!

Liity uutiskirjelistalle

"*" näyttää pakolliset kentät