Pulssikyselyt Emprising-tutkimustyökalulla – kaikki mitä tarvitset henkilöstökyselyiden toteuttamiseen

Pulssikyselyllä pureudut haluamiisi teemoihin niin usein kuin tahdot.

Pulssikyselyt ovat yksi ketterimmistä tavoista mitata ja seurata työntekijöiden kokemuksia omasta työpaikastaan. Nopeasti kerättävän datan ja avointen vastausten avulla saat läpileikkaavan katsauksen sen hetkisestä tilanteesta. Tuloksen avulla voit myös arvioida, miten tärkeimmät kehitystavoitteenne etenevät.   

Millä fiiliksillä työntekijät ovat muutoksen keskellä, onko työntekijöiden sitoutumisen tai työtyytyväisyyden tunteessa tapahtunut muutoksia, tai millaista avointa palautetta työntekijät tahtovat antaa johdolle juuri nyt? Esimerkiksi nämä ovat kysymyksiä, joihin voit hakea vastauksia Pulssikyselyn avulla.

Pulssikyselyn toteuttaminen Great Place To Workin Emprising-henkilöstötutkimustyökalulla on nopeaa ja helppoa. Lue lisää maailmanlaajuisen tutkimustyökalun hyödyistä!

Sisällys:

Pulssikyselyllä pureudut haluamiisi teemoihin niin usein kuin tahdot

Pulssikyselymme avulla voit toteuttaa hyvinkin täsmällisiä kyselyitä tiettyyn teemaan pureutuen, vaikka joka viikko tai joka päivä. Jos esimerkiksi olette kokeneet haasteita työpaikan ilmapiirissä tai kulttuurissa, pääset näkemään, mitä mitattu data kertoo työntekijöiden todellisista kokemuksista. Tai jos olette määrittäneet kehitystavoitteita ja olette jo panostaneet niihin, näet, onko toimenpiteillä koettuja vaikutuksia henkilöstössä.

Suosittu tapa on seurata työkulttuurin tilaa ja työntekijöiden kokemuksia esimerkiksi kuukausittaisella tai kvartaaleittain toistuvalla kyselyllä, jonka täyttäminen on nopeaa työntekijälle millä tahansa pääte- tai mobiililaitteella. Vastauksista saatu arvokas tieto pitää sinut johtajana hyvin kartalla sen hetkisestä tilanteesta ja sen kehittymisestä.

Voit määrittää vastausajan haluamallasi tavalla, esimerkiksi parin päivän, viikon tai kahden viikon aikajänteelle. Tulokset ovat heti nähtävissä kyselyn päätyttyä.   

Emprising™- tutkimusalusta mahdollistaa kaiken tämän:

  • Kehitä-paketilla toteutat rajattomasti Pulssikyselyitä. Pysyt ajan tasalla henkilöstösi kokemuksista kuukausittain, viikoittain tai vaikka päivittäin – kysely voi olla kattavampi tai hyvinkin napakka fiilismittari.
  • Lisäksi voit toteuttaa vuosittain Great Place To Work -sertifiointiin™ tähtäävän Trust Index™ -henkilöstötutkimuksen.
  • Voi kerätä Pulssikyseiden avulla muutakin tietoa, kuten työntekijöiden numeraaliset eNPS-arviot, jonka jälkeen voit laskea itse yhteen eNPS-keskiarvonne – sekä paljon muuta!
  • Kaikki data kertyy yhteen paikkaan, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisen tulosten analysoinnin, syy-seuraussuhteiden tunnistamisen sekä vertailtavuuden pitkässä juoksussa.

Lue myös: Henkilöstötutkimustyökalu, jolla saat datasta kaiken irti

Kaksi tapaa aloittaa tutkiminen Emprising™ -työkalulla

Voit aloittaa Pulssikyselyllä tai kattavammalla Trust Index™ -henkilöstötutkimuksella, joka on kerran vuodessa toteutettava Great Place To Work -sertifiointiin™ tähtäävä tutkimus. Toisin sanoen:

1.) Voit toteuttaa suoraan kattavan Trust Index™ -henkilöstötutkimuksen, jonka avulla tunnistat työkulttuurinne vahvuudet sekä kehitettävät kipukohdat laajamittaisesti. Ennen seuraavaa kattavaa vuositutkimusta Pulssikyselyt toimivat työkalunasi kehitystoimenpiteiden vaikutusten seurannassa.

2.) Toinen vaihtoehto on aloittaa kevyemmällä Pulssikyselyllä, joka voi toimia niin sanottuna alkuvaiheen lähtötasomittauksena. Näet jo kokonaiskuvaa tilanteesta ja voit käynnistää oikeita toimenpiteitä ennen kattavampaa maailmanlaajuista Trust Index™ -tutkimusta, jossa riittävä pistemäärä mahdollistaa Great Place To Work -sertifioinnin™ ja paikan Parhaat Työpaikat -kilpailussa.

Toteutatpa ensin kattavan Trust Index™ -tutkimuksen tai kevyemmän Pulssikyselyn, on kaava sekä tulosnäkymien kertyminen molemmissa samanlainen. Kun olet kerran toteuttanut tutkimuksen käyttöjärjestelmällämme, niin jatkossa niiden toistaminen kyselyn laajuudesta riippumatta on aina yhtä helppoa.

Kerran toteutettu Pulssikysely tallentuu pohjaksi,
jota voit muokata ja toistaa yhä uudelleen.

Autamme mielellämme kirkastamaan tilanteeseenne sopivimman etenemisjärjestyksen! Varaa Teams-keskusteluaika täältä.

Valitse Kehitä-paketti, niin pärjäät yhdellä työkalulla

HR:n ja johdon tavoitteiden onnistumisessa mitattu tieto ja laadukkaasti jäsennelty data ovat avainasemassa. Vaikka ette vielä tavoittelisi Great Place To Work™ -sertifiointia, joka on lahjomaton tunnus mitatusti hyvästä työpaikasta, niin kannattaa oma kehitysmatka aloittaa tutkitun tiedon avulla. Vain niin saat kiistatonta tietoa siitä, mihin asioihin teidän kannattaa panostaa kaikkein eniten, jotta menette oikeaan suuntaan työpaikan kehittämisessä.

Lukuvinkki: Miten Savonia-ammattikorkeakoulusta tuli Suomen Paras Työpaikka?  

Henkilöstötutkimusjärjestelmämme lisenssi on saatavilla erikokoisina paketteina. Lisenssi on voimassa aina vuoden kerrallaan ja hinta määräytyy työntekijöidenne määrän mukaan. Voimassa olevalla lisenssillä käytössäsi on koko ajan asiantuntijoidemme tuki tutkimiseen ja työpaikan kehittämiseen. Suosituin Kehitä-pakettimme tarjoaa Pulssikyselyiden rajattoman toteuttamisen, onpa vastaajamääränne 50 tai 5000.

Annamme aina perusteellisen perehdytyksen järjestelmän käyttöön ja hyödyntämiseen sekä olemme tukenasi koko kehitysmatkan ajan. Käytössäsi on myös laaja ohjepakkimme kyselytutkimusten itsenäiseen toteuttamiseen.

Voit käyttää kysymyksiä valmiista väittämäpankista, käyttää kokonaan omia kysymyksiä tai yhdistellä molempia joustavasti.

Lue myös:  5 vinkkiä kriisin aikana toteutettuun henkilöstötutkimukseen

Saat käyttöösi kansainvälisesti arvostetun väittämäpatteriston

Tutkimusalusta avaa käyttöösi valmiit kyselytutkimuspohjat sekä väittämät, jotka ovat tieteellisen tutkimuksen mukaan kaikkein olennaisimpia työntekijöiden kokemuksia mitattaessa. Käytännössä voi aloittaa heti Pulssikyselyn, tai laajemman henkilöstötutkimuksen väittämillä, jotka tarjoavat relevanttia dataa ja varmistavat vertailtavuuden niin yrityksenne sisällä kuin muihin samaa tutkimusta toteuttaviin yrityksiin ja organisaatioihin maailmanlaajuisesti.

Kaikki Pulssikyselyt ovat vapaasti räätälöitävissäsi: voit halutessasi lisätä omia väittämiä tai avoimia kysymyksiä. Täydennämme myös Great Place To Work®:n toimesta väittämäpankkia jatkuvasti muun muassa ajankohtaisilla teemoilla.

Täydentävät väittämät ja avoimet kysymykset voivat liittyä esimerkiksi työntekijän pääasialliseen työskentelypaikkaan (etänä, toimistolla vai hybridinä) tai kartoittaa kokemuksia yrityksen vastuullisuuteen liittyen. Näin Pulssit ovat kytkettävissä vaikkapa päätöksenteon tueksi, kun mietitte työpaikallanne ohjeistuksia työnteonmalliin liittyen tai teette toimenpiteitä ESG-tavoitteiden ja raportoinnin edistämiseksi!

Manager Access -lisäominaisuuden avulla tulosnäkymä on jaettavissa valituille henkilöille. Voit siis esimerkiksi välittää tiimivetäjälle pääsyn vain hänen tiiminsä tuloksiin, vaikka yhdellä kyselyllä olisi tutkittu koko työyhteisöä laajemminkin.  

Haluatko demoesittelyn? Jätä yhteydenottopyyntö täältä.

Monimuotoinen ryhmä DHL Expressin työntekijöitä hymyssä suin
Monimuotoinen työyhteisö on globaalin organisaation DHL Expressin toiminnan keskeinen vahvuus ja menestystekijä. Lue lisää.

Joko hyödynnät DEI-osaamisen periaatteita työpaikkanne kehittämisessä?

Yhä useammat yritykset panostavat tietoisesti DEI-osaamiseen työntekijöiden sitouttamiseksi ja pitovoiman vahvistamiseksi. DEI tulee sanoista Diversity (työyhteisön monimuotoisuus), Equity (oikeudenmukaisuus) ja Inclusion (inkluusio). DEI-osaamiseen ja sosiaaliseen vastuuseen panostaminen on taloudellisestikin kannattavaa, koska juuri ihmiset voivat olla yritykselle sen merkittävin kilpailuvaltti ja kasvun mahdollistaja.

Näistä syistä Great Place To Workin Emprising™ -henkilöstötutkimustyökalumme sisältää valmiiksi kysymyspatteristot monimuotoisuuden ja diversiteetin, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja inkluusion tason tutkimiseen. Näin työkalumme toimii suoraan sosiaalisen vastuullisuuden ja DEI-tavoitteidesi edistämisen tukena.

Lue lisää diversiteetistä ja inkluusiosta työpaikalla

Onko käytössäsi jo Kehitä-tutkimuspakettimme? Näin saat siitä enemmän irti!

Mikäli käytössäsi on Great Place To Work®:n Kehitä-tutkimuspaketti, sinulla on rajattomat mahdollisuudet Pulssikyselyiden toteuttamiseen Emprising™ -henkilöstökyselyalustallamme.

Autamme mielellämme ottamaan Pulsseista kaiken hyödyn irti omien tavoitteidesi tukena! Voit varata meiltä tunnin Teams-perehdytyksen Pulssikyselyiden toteuttamiseen. Customer Success tiimimme käy kanssasi läpi kyselyn rakentamisen, lähettämisen ja tulosten analysoimisen tutussa Emprising™ -ympäristössä.

Pulssikyselyt ovat erittäin väkevä lisä kattavamman Trust Index™ -henkilöstötutkimuksen rinnalle. Pulssien avulla voit tutkia tarkemmin tiettyjen väittämien kehittymistä vuoden aikana tai pureutua esimerkiksi tiimi- tai osastokohtaisen trendin juurisyihin. Näin saat tilannetietoa vaikka vuoden ympäri, jolloin ehdit myös tarttua nopeammin mahdollisiin kipukohtiin. Etkä tosiaan tarvitse mitään muita tutkimustyökaluja Emprising™:n rinnalle, haluatpa sitten toteuttaa Pulssikyselyitä tai kerätä eNPS-arvioita.

Ota yhteyttä suoraan yhteyshenkilöösi tai jätä meille viestiä täältä.

Tutustu strategisen johtamisen työkaluun käytännössä – pyydä demo

Emprising™ on globaali tutkimusalusta, jota käytetään kymmenissä eri maissa. Taustalla on yli 30 vuoden tutkimus- ja kehitystyö. Sen seurauksena pystymme tarjoamaan johdolle ja HR:lle peruskyselytyökaluja kattavamman järjestelmän, jonka avulla voit hyödyntää arvokasta dataa perusteellisesti strategisessa päätöksenteossa ja toiminnan johtamisessa käytännön tasolla.

Kehitämme Emprising™ -tutkimusalustaa jatkuvasti muun muassa asiakkailta tulevien toiveiden ja työmarkkinassa tapahtuvien muutosten mukaan. Järjestelmän väittämäpankkien lisäksi kieliversiot lisääntyvät koko ajan. Kehittyneet käyttöominaisuudet ja informatiiviset tulosnäkymät sekä suodattimet tekevät käyttökokemuksesta jo nyt poikkeuksellisen miellyttävän ja selkeän.

Haluatko demoesittelyn? Jätä yhteydenottopyyntö täältä.

Lue lisää aiheesta: Henkilöstötutkimus

Lataa maksuton raportti! Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallistaminen – Palapelin puuttuvat palaset

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät