fbpx
26.5.2021

Mitä psykologinen turvallisuus oikeastaan on?

Psykologinen turvallisuus on ollut mediassakin pinnalla viime aikoina eikä ihme – psykologinen turvallisuus on todella tärkeä osa kehittynyttä yrityskulttuuria. Tässä blogissa raapaistaan pintaa siitä, mitä psykologinen turvallisuus oikeastaan on, miten se muodostuu työpaikalle ja miltä työpaikkalla saattaa näyttää jos psykologista turvallisuutta ei ole. Mikäli psykologinen turvallisuus kiinnostaa syvemmällä tasolla, lataa maksuton oppaamme aiheesta – löydät linkin oppaaseen blogin lopusta.
Jaa blogi:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Nina Maurola
Nina on Great Place to Workin Culture Coach, joka on loputtoman kiinnostunut ihmisten motivaatiotekijöistä ja vuorovaikutuksen kehittämisestä. Ninan tärkeimmät ohjeet kaikkeen sosiaaliseen kanssakäymiseen ovat aktiivinen kuuntelu, psykologisesti turvallisen tilan luominen sekä oman ihmiskäsityksensä tiedostaminen.

Psykologisen turvallisuuden määritelmä

Mitä psykologinen turvallisuus on? Psykologinen turvallisuus on kokemus siitä, ettei ideoiden, kysymysten, huolenaiheiden tai virheiden esiintuominen johda eristämiseen, rankaisemiseen tai nolaamiseen työpaikalla. Kokemus ulottuu myös työntekijän mahdollisuuksiin kehittää toimintaa, tuoda esiin epäkohtia ja esittää muutosideoita. Yksilölle tämä näyttäytyy stressin vähentymisenä, työtyytyväisyyden lisääntymisenä ja vahvistuneena itseluottamuksena.

Luottamus perustana psykologiselle turvallisuudelle

Luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden kokemukset ovat erottamattomat. Luottamus syntyy kahden henkilön välille, kun taas psykologinen turvallisuus rakentuu ryhmän kesken. Yhtä ei ole ilman toista. Great Place to Work on mitannut psykologista turvallisuutta osana luottamusta tutkivia henkilöstökyselyjä jo 30 vuoden ajan. ”Tieto on tullut monelle uutena, mutta me olemme nähneet tutkimuksemme kautta jo vuosikymmenten ajan, että luottamus on kaiken perusta”, sanoo Michael Bush, Great Place to Workin globaali toimitusjohtaja.

Mitä jos työyhteisöstä puuttuu psykologinen turvallisuus?

Jos työntekijän, työtovereiden ja johdon välillä ei ole luottamusta, työntekijän on mahdotonta kokea turvallisuutta millään tasolla. Ilman luottamusta työntekijä uskoo, että väärä kommentti voi tuhota työuran. Ilman luottamusta työntekijä, jolla olisi uusi idea tai innovaatio, kuten asiakkaalle tarjottava uusi palvelu, jättää idean kertomatta seuraamusten pelossa tai siitä syystä, ettei hän ole sitoutunut. Luottamuksen puute tappaa siis innovatiivisuuden ja pienentää yrityksen käyttöön saamaa osuutta työntekijöidensä potentiaalista.

Psykologisen turvallisuuden puuttuessa vähentynyt kommunikaatio vaikuttaa heikentävästi myös yhteisöllisyyden optimaaliseen syntyyn. Kynnys avun pyytämiseen kollegalta on korkea ja ilo työn tekemisessä on vähäisempää. Heikentynyt sitoutuminen rapauttaa merkityksellisyyden kokemusta ja yhdessä heikomman yhteisöllisyyden sekä avoimen ilmapiirin myötä työtyytyväisyyttä ja kokonaisuudessaan työhyvinvointia. Luottamus ja psykologinen turvallisuus linkittyy vahvasti työntekijän sitoutumiseen. Luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden puuttuessa niin yrityksen kuin yksilönkin kehittyminen ja kehittäminen hidastuu merkittävästi.

Kannattavuus nousee psykologisen turvallisuuden mukana

Great Place to Work on kerännyt runsaasti tutkimustietoa psykologisesta turvallisuudesta. 30 vuoden henkilöstötutkimusdataan pohjautuen Great Place to Work tarkasteli psykologisen turvallisuuden osalta vahvojen yritysten tuloksia. ”Selvisi, että psykologinen turvallisuus on merkittävin yrityksen taloudelliseen tulokseen vaikuttava elementti”, Michael Bush kertoo. ”Tämä on koko kysymyspatteristomme tärkein yrityksen kannattavuutta ennustava tekijä.” Toinen merkittävä ominaisuus yrityksissä, jotka ovat saaneet korkeat pisteet psykologisesta turvallisuudesta Great Place to Workin tutkimuksessa, on henkilöstön matalampi stressitaso. Tämä korreloi vahvasti henkilöstön alhaisempien poissaolojen ja vaihtuvuuden kanssa.”

Lisääntynyt kiinnostus psykologiseen turvallisuuteen

Vuosia sitten oli todella harvinaista löytää organisaatioita, jotka priorisoivat luottamusta, sitoutumista ja psykologista turvallisuutta työpaikallaan. Tutkimustiedon lisääntyminen, johdon valveutuminen sekä koventunut osaajakilpailu on lisännyt psykologisen turvallisuuden hyötyjen tunnettuutta ja velvoittanut johtajia keskittymään luomaan työympäristöjä, joissa työntekijät pääsevät kukoistamaan psykologisesti turvallisessa ympäristössä.

Meille psykologinen turvallisuus on tärkeä aihe, sillä näemme sen merkityksen asiakkaissamme. Siksi loimme oppaan psykologisesti turvallisen työpaikan rakentamiseen. Opas auttaa sinua ymmärtämään psykologisen turvallisuuden merkityksen ja hyödyt laajemmin ja auttaa sinua kehittämään luottamusta ja psykologista turvallisuutta omassa työyhteisössäsi.

Haluatko tietää lisää Great Place to Workistä® ja palveluistamme?

Täytä viereinen yhteydenottolomake, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian! :) 

Kiinnostaako yrityskulttuurin kehittäminen?

Tilaa uutiskirjeemme, jossa jaamme kiinnostavia yrityskulttuuriin liittyviä blogikirjoituksia, uutisia, datanostoja ja parhaita käytäntöjä.