Case Kuusakoski: hyvinvoiva henkilöstö osallistuu strategiatyöhön ja vahvistaa yrityksen muutoskykyä

Kuusakoski on yli 100-vuotias kierrätysalan perheyritys, joka on onnistunut rakentamaan harvinaisen yhtenäistä työntekijäkokemusta suuresta henkilöstömäärästä, lukuisista toimipisteistä ja viime vuosien haasteista huolimatta. Työntekijät sitoutuvat työyhteisöön poikkeuksellisen pitkäksi aikaa (uran pituus keskimäärin 13 vuotta) ja vaihtuvuus on todella pientä (4 % vuonna 2022).

Vastuullinen toiminta, henkilöstö ja hyvinvointia tukeva kulttuuri ovat olleet Kuusakosken toiminnan keskiössä jo paljon ennen, kuin niistä tuli universaaleja trendejä ja tunnistettuja kilpailuvaltteja työpaikoilla. Muutama vuosi sitten Kuusakoskella lähdettiin kirkastamaan yrityskulttuuria. Matka on ollut menestyksekäs ja koko henkilöstö on saatu mukaan kehittämään yhtiötä.

”Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on meidän menestyksemme varmistaja nyt ja tulevaisuudessa. Toimintaympäristömme ja työelämä muuttuvat koko ajan, joten henkilöstön ja yrityksen kehittämiseen tulee panostaa.”

Henkilöstötyytyväisyyden ja yrityskulttuurin kehittymistä mitataan säännöllisesti

Vuonna 2022 Kuusakoskella päätettiin kokeilla Great Place To Workin henkilöstötutkimusta. Taustalla oli useampi vuosi nousujohteisia tuloksia henkilöstön tyytyväisyystutkimuksissa, ja nyt haluttiin keskittyä erityisesti yrityskulttuurin mittaamiseen. Tulokset ylittivät heti mitatusti hyvästä työpaikasta kertovan Great Place To Work -sertifioinnin™ -kriteerit, joiden taustalla on luottamusta ja työtyytyväisyyttä kuvaava Trust Index -luku.

Tutkimustulosten mukaan Kuusakosken työntekijöistä:

  • 87 % pitää Kuusakoskea todella hyvänä työpaikkana
  • 90 % kokee voivansa olla työpaikalla oma itsensä
  • 90 % työntekijöistä arvostaa työtään ja kokee sen tärkeäksi

– Tavoitteemme on luoda yhdessä kulttuuria, jossa jokaisen on aidosti hyvä olla. Mitatut tulokset kertovat, että olemme onnistuneet tavoitteessamme ja että teemme arjessa oikeita asioita tavoitteen edistämiseksi, Kuusakosken henkilöstöpäällikkö Nina Perttula iloitsee.

Lue lisää Kuusakosken tuloksista täältä.

Osallistaminen ei jää kyselyyn vastaamiseen ja tulosten esittelyyn

Kyselytutkimukseen vastaamalla henkilöstö pääsee ensin konkreettisesti vaikuttamaan ja sen jälkeen kokemaan, miten tuloksissa esiin nousseita tärkeitä asioita viedään eteenpäin.

Kuusakoskella tulosten purkuun panostetaan ja siihen käytetään riittävästi aikaa henkilöstöä osallistaen. Näin kyselytutkimuksen merkitys ja vaikuttavuus konkretisoituvat kaikille paremmin.

– Jokainen voi osallistua oman tiiminsä tulosten läpikäyntiin. Samalla tiimi tunnistaa yhdessä omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan, minkä pohjalta ideoidaan seuraavia tavoitteita ja toimenpiteitä. Ryhmäkeskusteluissa kysytään myös tiimien näkemystä yritystason kehityskohteisiin. Näin henkilöstöllä on tärkeä rooli strategiamme kehittämisessä, Nina kertoo.

Avoimuus toteutuu tasavertaisesti läpi Suomen

Kuusakoski työllistää Suomessa yli 400 henkilöä 19 eri paikkakunnalla. Koostaan huolimatta yritys on onnistunut rakentamaan yhtenäistä kulttuuria ja työntekijäkokemusta läpi organisaation, yksilön asemasta riippumatta. Esihenkilötyö on tehty näkyväksi ja läpinäkyväksi.

– Emme rajoita tiedon saantia, vaan henkilöstölle kerrotaan avoimesti, rehellisesti ja säännöllisesti, miten yrityksellä menee – meni sitten loistavasti tai ei. Pyrimme aidosti saavuttamaan koko henkilökunnan, ja meillä onkin digikanavien rinnalla käytössä myös ihan perinteiset tulosteet ja painotuotteet, Kuusakosken viestintäpäällikkö Laura Oksanen avaa.

Yrityksessä halutaan vahvistaa avointa ja rehellistä yrityskulttuuria, jossa kannustetaan tuomaan mahdollisia epäkohtia ja väärinkäytöksiä esiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

–  Esimiesten vastuulla on luoda kannustava ilmapiiri, jossa työntekijöiden on helppo toimia näin, henkilöstöpäällikkö Nina kertoo.

Sukella syvemmälle: Miten rakentaa luottamusta työpaikalla?

Ennaltaehkäisevä toiminta näkyy yrityksen muutos- ja sopeutumiskyvyssä

Kuusakoskella uskotaan vahvasti siihen, että etenkin haastavina aikoina on tärkeää nostaa esiin myös onnistumisia, vahvuuksia ja sitä, mikä työpaikalla on jo hyvin. Tämä ruokkii psykologista turvallisuutta epävarmoinakin hetkinä. 

– Uskomme, että selvisimme koronavuosista hyvin ja että selviämme muistakin työympäristön muutoksista, koska pyrimme pitämään henkilöstön tietoisena siitä, mitä tavoittelemme ja mahdollistamme heille aidot vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuudet, Nina perustelee. 

Hyvinvoinnin osalta pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, mikä näkyy myös luvuissa: sairauspoissaoloprosentti on alhaisella tasolla (4–5 %), eikä mielenterveyspoissaoloja ole juuri lainkaan.

Vuodesta 2021 alkaen henkilöstön on ollut mahdollista ottaa itselleen puoleksi vuodeksi henkilökohtainen terveysvalmentaja. Ammattilaisen sparrausapua on hyödynnetty muun muassa unen parantamiseen, liikunnan lisäämiseen, ruokavalion monipuolistamiseen sekä omaan ajanhallintaan.  

Lukuvinkki: Millaisella johtamisella Suomen Parhaat Työpaikat rakentavat hyvinvoivaa kulttuuria?

Great Place To Workin tutkimus on vahva HR:n ja johdon työkalu

– Great Place To Workin tutkimustuloksista on helppo tunnistaa ne asiat, joihin täytyy panostaa, jotta työntekijäkokemus voi kehittyä entistä paremmaksi, henkilöstöpäällikkö Nina kertoo.

Great Place To Workin tutkimuksella saa selkeän näkymän kokonaiskuvasta sekä tiimi- ja yksikkökohtaisista tuloksista. Datan avulla tunnistetaan muun muassa syy-seuraussuhteita tiimien välillä, jotka saavat eritasoisia pisteitä.

– Voimme seurata esimerkiksi miten eri osastojen tutkimustulokset ovat yhteydessä vaikkapa sairauspoissaolojen määrään. Great Place To Workin tutkimus mahdollistaa myös vertailemisen Parhaiden Työpaikkojen datan kanssa, Nina täydentää.

👉 Lataa Suomen Parhaat Työpaikat 2023 -raportti täältä.

Tulokset mahdollistavat tehokkaan keinon työnantajamielikuvan viestimiseen

Puolueettomasti mitattu korkea työtyytyväisyys ja siitä viestiminen koetaan Kuusakoskella erittäin arvokkaina kilpailuvaltteina uusien työntekijöiden rekrytoimisessa, nykyisten sitouttamisessa sekä yrityksen kilpailuetujen viestimisessä asiakkaiden suuntaan. Ilahduttavaksi koetaan myös se, että 82 % työntekijöistä sanoo haluavansa työskennellä Kuusakoskella vielä pitkään. Pisimmät urat ovat jo nyt jopa 40 vuoden mittaisia.

– Tunnustus toimii vahvistuksena sille, että teemme asioita oikein ihmisten hyväksi. Vaikka kierrätysala on vetovoimainen, työnantajamielikuvan vahvistaminen ei ole turhaa. Great Place To Work -sertifiointimme on huomattu, ja se nousee keskusteluihin potentiaalisten työntekijöiden kanssa, Kuusakosken viestintäpäällikkö Laura iloitsee.

Tutustu viimeisen vuoden aikana sertifioinnin ansainneisiin työpaikkoihin täältä.

Kuusakoski on pohjoisen Euroopan johtava kierrätyspalveluja tarjoava yritys. Yhtiön visiona on olla asiakkaiden valittu kumppani kierrätyspalveluissa ja liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämisessä. Kuusakosken vahvuus perustuu materiaalien, kierrätyksen ja ympäristöteknologian osaamiseen. Yhtiön suurin vaikutus globaaliin ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tulee vältetyistä päästöistä kierrätystuotteiden korvatessa neitseellisiä materiaaleja. Tästä positiivisesta vaikutuksesta huolimatta yhtiö on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen saada oma toiminta hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, ja koko arvoketju hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä. Kuusakoski Group Oy:n liikevaihto vuonna 2022 oli 759,8 M€ ja se työllisti keskimäärin 1 851 henkilöä. Yritys on perustettu vuonna 1914. Lue lisää osoitteesta kuusakoski.com

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät