Kuusakoski Oy

87%

Työntekijöistä sanoo, että tämä on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Yrityksen esittely

Kuusakoski on pohjoisen Euroopan johtava kierrätyspalveluja tarjoava yritys. Yhtiön visiona on olla asiakkaiden valittu kumppani kierrätyspalveluissa ja liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämisessä. Kuusakosken vahvuus perustuu materiaalien, kierrätyksen ja ympäristöteknologian osaamiseen. Yhtiön suurin vaikutus globaaliin ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tulee vältetyistä päästöistä kierrätystuotteiden korvatessa neitseellisiä materiaaleja. Tästä positiivisesta vaikutuksesta huolimatta yhtiö on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen saada oma toiminta hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, ja koko arvoketju hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä. Kuusakoski Group Oy:n liikevaihto vuonna 2022 oli 759,8 M€ ja se työllisti keskimäärin 1 851 henkilöä. Yritys on perustettu vuonna 1914. Lue lisää osoitteesta kuusakoski.com

Henkilöstö

407

Toimiala

Teollisuus: Jätteenkeruu, käsittely ja kierrätys

Pääkonttori

Espoo

Henkilöstö

Demografiset tiedot tässä osiossa (ikä ja työsuhteen kesto) ovat organisaation itse toimittamia.

Ikä

Työsuhteen kesto

Työntekijäkokemus

Trust Index™ -henkilöstötutkimuksella mitattu työntekijäkokemus verrattuna tyypilliseen suomalaiseen yritykseen.

Lue lisää

87 % Kuusakosken työntekijöistä sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 %.

Lähde: Suomalaisen työelämän tila -tutkimus 2022 & Great Place to Work Trust Index -henkilöstötutkimus 2021-2022.

91%

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta syntyperästä.

91%

Tavat joilla vaikutamme yhteiskuntaan, ovat minusta hyviä.

90%

Pystyn järjestämään töistä vapaata tarpeen vaatiessa.

90%

Täällä voin olla oma itseni.

90%

Työpanokseni on tärkeä.

Työntekijöiden kommentteja

"Oman organisaation johto on hyvä. Helposti lähestyttäviä esihenkilöitä. Meitä kuunnellaan oli asia mikä tahansa. Hyvä työilmapiiri ja porukka. Tavallaan saa itse määrätä oman työtahdin, eikä ehdotella jäämään ylitöihin tai tekemään viikonlopputöitä, jos esimerkiksi olisi kiirettä tai muuta vastaavaa. Meitä kannustetaan etsimään/menemään koulutuksiin, mistä olisi hyötyä omassa työssä."

"On ilo ja ylpeys olla osa sellaisen yrityksen tarinaa, jonka liiketoiminta perustuu kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja materiaalien tehokkaaseen uusiokäyttöön. Ilmapiiri on aidosti hyvä, ihmiset mukavia ja avuliaita, koen tulevani kuulluksi."

Elämää Kuusakoskella!