Esihenkilön neljä virhettä

Kävimme läpi yli 75 000 Trust Index-tulosta ja etsimme syitä mitkä erottavat hyvän esihenkilön ei niin hyvästä esihenkilöstä. Löysimme neljä selkeää asiaa, joissa jokainen voi parantaa omaa johtajuuttaan.

Ymmärtääkseen, miten esihenkilöt johtavat tiimejään yrityksissä, joissa on loistava yrityskulttuuri, Great Place to Work kävi läpi Trust Index -tutkimuksen tuloksia yli 75 000 työntekijän ja yli 10 000 esihenkilön otoksella.

Dataa analysoitaessa etsittiin toistuvaa kaavaa ja piirteitä, jotka erottavat hyvät johtajat ei-niin-hyvistä johtajista. Tässä neljä tärkeää tutkimuksessa esiin noussutta esimiestyössä vältettävää asiaa.

Esihenkilö, älä tee näin:

1. Asiajohtaminen yli ihmisten johtamisen

Jos keskityt pääasiallisesti to do -listoihin ja tavoitteisiin pääsemiseen, saatat olla hakoteillä. Sitoutuneita tiimejä ja luottamusta rakennetaan vuorovaikuttamalla, yhteistyöllä ja yhdessä olemisella. Järjestä siis aikaa edistääksesi henkilökohtaisten suhteiden syntyä, jotta työntekijät haluavat sitoutua ja tuntevat tulevansa huomioiduksi. Jätä aikaa spontaaneidenkin keskusteluiden synnylle.

2. Yhteydenpito samojen tiimiläisten kanssa

Tiettyjen tiimiläisten kanssa muita tiimiläisiä enemmän vietetty aika luo epävarmuuden ilmapiirin. Ilmapiirin, jossa osan tiimiläisten luottamus kollegoihin voi alkaa rakoilla. Tämä voi pahimmillaan johtaa laajempaankin luottamuspulaan. Siksi on tärkeää olla systemaattisesti ja säännöllisesti tekemisissä kaikkien tiimiläisten kanssa. Varsinkin niiden, jotka maantieteellisistä tai muista syistä helposti jäävät taka-alalle. Sovi lounas, käykää afterworkeillä tai yksinkertaisesti kysele heidän kuulumisiaan useammin.

3. Ihmisten yksityiselämän huomioimatta jättäminen

Ne ajat, jolloin vaadittiin työntekijöiden jättävän henkilökohtaisen elämänsä työn ulkopuolelle ovat ohi. Samoin esimiesten on siirryttävä kohteliaista ja muodollisista keskusteluista kohti avointa ja aitoa vuorovaikutusta. Tämä mahdollistaa sen, että työntekijät voivat tulla töihin omana itsenään ja saavuttaa koko potentiaalinsa. Kun jollakin tiimiläisellä on haasteita yksityiselämässä, joskus yksikin kysymys voi riittää ja työntekijä kokee tulleensa nähdyksi: “Oletko kunnossa?” Mikäli työntekijä on esimerkiksi menettänyt läheisensä, voi häntä muistaa kauniilla saoilla kortin kautta tai kukkasin.

Lue myös väittelyn, keskustelun ja vuoropuhelun eroista.

4. Substanssiosaaminen menee yli sosiaalisten taitojen

Substanssiosaaminen on tärkeää, mutta esimiehen tehtävä on myös johtaa ja innostaa. Et voi olla hyvä esimies ja johtaja ilman erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Ole kärsivällinen, harjoittele aktiivista kuuntelemista ja opettele kuinka antaa sekä vastaanottaa rakentavaa kritiikkiä. Kunnioita muiden mielipiteitä ja ole empaattinen. Yksi tapa kehittää näitä taitoja on tarkkailla ja mallintaa ihmisiä, jotka ovat loistavia vuorovaikuttajia.

Alkuperäinen teksti: Claire Hastwell / Great Place to Work® Institute

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät