Innostunut ja työhönsä sitoutunut työntekijä luo timanttisen asiakaskokemuksen

Kasvumarkkinointitoimisto Aava & Bangin tavoitteena on tehdä suomalaisista maailman paras markkinointikansa. Kasvumarkkinointi on Aava & Bangin kehittämä markkinoinnin ja myynnin johtamisen malli. Great Place to Work® auttaa organisaatiota tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehityskohtansa erinomaista työpaikkaa luotaessa.

Kasvumarkkinointitoimisto Aava & Bangin tavoitteena on tehdä suomalaisista maailman paras markkinointikansa. Kasvumarkkinointi on Aava & Bangin kehittämä markkinoinnin ja myynnin johtamisen malli. Great Place to Work® auttaa organisaatiota tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehityskohtansa erinomaista työpaikkaa luotaessa.

Aava & Bang työllistää tällä hetkellä yhteensä noin 40 markkinoinnin ammattilaista, jotka työskentelevät Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin toimistoilla.

”Asiakkaat usein miettivät myynnin ja markkinoinnin kehittämistä – kuten heidän toki kuuluukin – mutta kun samaan aikaan mietitään sitä, kuka asiakkaita lopulta palvelee ja kuka lähtee rakentamaan uusia asiakassuhteita, niin se on se oma henkilökunta”, toteaa liiketoimintajohtaja Vilja Laaksonen.

”Työntekijöiden pitää ensin rakastaa yritystä. Sen jälkeen asiakkaatkin voivat rakastaa yritystä”, painottaa kehitysjohtaja Hanne-Mari Miskala.

Aava & Bangin kulttuuri syntyy vahvasta arvopohjasta

Aava & Bangin toimintaa ohjaavat neljä selkeää arvoa: Välitetään toisistamme, Ajatellaan isosti, Haastetaan itsemme ja Onnistutaan yhdessä. Työyhteisön kulttuurin kulmakiviä ovat muun muassa luottamus, välittömyys sekä se, miten kiitosta ja arvostusta toisille jaetaan.

”Ilman tätä kulttuuria meillä olisi vain taitavia yksilöitä, eikä siitä yhteisestä tavoitteesta syttyvää ja innostuvaa tiimiä. Strategia, kulttuuri ja kaikki muu työn tekemiseen liittyvä rakentavat yhdessä työntekijälle sen vahvan kokemuksen siitä, että häntä arvostetaan ja että hän on osa Bang-perhettämme”, Laaksonen sanoo.

Mittarit erinomaisen työpaikan rakentamiseen

”Jos ajattelee strategiaamme ja niitä tavoitteita, joita kohti olemme menossa, on henkilöstöllä siinä ihan todella iso ja merkittävä rooli. Sitä ajatellen tulimme siihen lopputulokseen, että tarvitsemme jonkin ulkopuolisen tahon mittaamaan, missä olemme menossa ja mitä olisi hyvä kehittää seuraavaksi, jotta olisimme erinomainen työpaikka”, Miskala muistelee.

Täksi ulkopuoliseksi tahoksi ja kumppaniksi valikoitui lopulta Great Place to Work®.

”Great Place to Work® oli hyvinkin luonteva valinta. Meille syntyi sellainen mielikuva, että tuohon porukkaan mekin haluamme kuulua. Tuntui, että Great Place to Work® jakaa ajatuksemme siitä, miten hyvää työpaikkaa voidaan olla rakentamassa”, Miskala jatkaa.

Lue lisää Aava & Bangin työhyvinvoinnin kokemuksista

Yrityskulttuurin auditointi antaa tietoa kehitystyön tueksi

Yksi konkreetinen ja tärkeä hyöty Great Place to Work®:n kanssa tehtävässä yhteistyössä on ollut Culture Audit eli yrityskulttuurin auditointi, joka antaa kattavan analyysin sekä syvällistä tietoa yrityskulttuurin ja johtamiskäytäntöjen toimivuudesta.

”Tällaista itseohjautuvaa työtä kun tehdään, niin Great Place to Work®:n avulla saat tukea siihen kehittymiseen ja ongelmien ratkomiseen. Samalla on myös olemassa taho, joka auttaa sinua tunnistamaan vahvuuksiasi ja miettii, miten pääsisit työskentelemään niiden kautta mahdollisimman paljon”, Miskala sanoo.

Lue myös: Itseohjautuva organisaatio, oppiva organisaatio: Case Heltti

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät