Laadukasta johtamista myös kriisiaikana, Case: Mandatum Life

Mandatum Lifea on tukenut kriisissä vahva yrityskulttuuri sekä luottamuksen ilmapiiri. Normaalit johtamisen kulmakivet, läsnäolo ja luottamus, toimivat hyvin!

Parhaat Työpaikat 2020 -listan suurten organisaatoiden sarjan ykkönen, Mandatum Life, vieraili webinaarissamme viime keskiviikkona. Yrityksen henkilöstöjohtaja Jatta Gerdt avasi meille, kuinka he ovat reagoineet koronatilanteen asettamiin johtamishaasteisiin.

Ihmisten johtaminen on erityisen tärkeää juuri silloin, kun kohdataan äkillinen muutostilanne. Tällöin ihminen kaipaa turvaa. Turvallinen ympäristö luodaan huomioimalla ja kohtaamalla yksilöt kokonaisina ihmisinä.

Gerd korostaa, että jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen tilanne ja suhtautuminen, jonka kautta tämä kohtaa kriisin. Johtajan tulee huomioida yksilöiden tarpeet ja haasteet.

Mitä koronapandemian mukanaan tuoma poikkeustila on opettanut teille johtamisesta?

Mandatum Lifea on tukenut kriisissä vahva yrityskulttuuri sekä luottamuksen ilmapiiri. Normaalit johtamisen kulmakivet, läsnäolo ja luottamus, toimivat hyvin!

Gerdt kertoo Mandatum Lifen tihentäneen yhteydenpitoa, jonka avulla korostetaan henkistä läheisyyttä. Esimerkiksi toimitusjohtaja pitää viikoittain koko talon infon. Myös tiimi-infot ja kaksin keskeiset keskustelut ovat lisääntyneet.

Viestinnän tulee olla helposti saatavaa ja faktoihin perustuvaa. Mandatum Lifella tietoa jaetaan jatkuvasti sekä johdonmukaisesti.

Tilanteessa on korostunut kollegoiden tärkeä rooli. He kantavat toisistaan vastuuta, ilmaisevat huolta ja välittävät.

Mandatum Lifella on onnekkaasti vakavarainen tilanne, jonka vuoksi kriisi ei ole vaatinut sopeuttamistoimenpiteitä. Työntekijöiden tehtäviä on kuitenkin jouduttu muokkaamaan.

Miten olette pitäneet huolta ihmisistänne kriisitilanteessa?

Mandatum Lifella ihmisistä huolehtiminen on näkynyt tekoina sekä sanoina. Jo tammikuussa perustettiin koronavalmiusryhmä, joka on vastannut tiedottamisesta.

Gerdt kertoo, että Mandatum Lifella järjestetään webinaareja, jotka tukevat jaksamista poikkeustilassa. Palautumisen, taukojen ja liikunnan merkitystä on korostettu.

Lisäksi, työpsykologin etävastaanotolta on poistettu kaikki kynnykset, kuten esimerkiksi lähetteet ja lounasetu on muutettu rahaksi.

Minkälaista tukea esimies kaipaa äkillisen muutoksen aikana?

Esimies on samanlainen ihminen kuin kaikki muutkin ja kaipaa ihan samoin tavoin tukea. On huomioitava, että esimiehet ovat myös yksilöitä.

Kriisitilanteessa esimieheen kohdistuu paljon odotuksia. Toisaalta esimieskin on tässä tilanteessa uuden edessä. Tämän vuoksi vertaistuki on arvokasta.

Gerdt muistuttaa, että kaikesta huolimatta mennään eteenpäin, ja vinkkaa, että hymy kuuluu myös etänä!

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät