Miten parhaita työpaikkoja johdetaan?

Esimerkit parhaista johtamiskäytännöistä ovat konkreettisia tekoja, joiden avulla rakennetaan luottamusta organisaatiossa sekä hyvää työpaikkaa. Näiden nostojen avulla voit peilata oman organisaatiosi johtamiskäytäntöjä sekä ideoida uusia.

Haluaisitko sinäkin tietää, miten parhaita työpaikkoja johdetaan? Great Place to Work® kokoaa vuosittain Parhaat Työpaikat -listaorganisaatioiden parhaat johtamiskäytännöt. Tämä artikkeli tarjoaa kurkistusikkunan palkittujen organisaatioiden johtamiskäytäntöihin.

Esimerkit parhaista johtamiskäytännöistä ovat konkreettisia tekoja, joiden avulla rakennetaan luottamusta organisaatiossa sekä hyvää työpaikkaa. Näiden nostojen avulla voit peilata oman organisaatiosi johtamiskäytäntöjä sekä ideoida uusia.

Rekrytointiin ja perehdytykseen panostetaan

Parhaiden työpaikkojen johtamiskäytännöissä erottuvana tekijänä on rekrytoinnin hakijaystävällisyys – rekrytointiprosessin kulusta tiedotetaan hakijoille ja työnhaussa kehittymistä tukevaa palautetta annetaan.

Myös rekrytointi-ilmoituksiin panostetaan. Rekrytoinnissa keskitytään siihen, että kandidaateista löydetään työyhteisöön sopivat henkilöt, jotka innostuvat organisaation kulttuurista.

Perehdytysvaiheessa parhaat työpaikat keskittyvät tutustuttamaan uuden työntekijän organisaation kulttuuriin sekä uusiin kollegoihinsa. Uudelle tulokkaalle pyritään antamaan mahdollisimman tervetullut olo: hänelle voidaan esimerkiksi toimittaa tervetuliaiskassi, jolla viestitetään, että häntä on odotettu saapuvaksi työyhteisöön.

Parhaissa työpaikoissa viestitään avoimesti ja kuunnellaan henkilöstöä

Sisäinen viestintä on oltava avointa – parhaissa työpaikoissa johto tiedottaa avoimesti koko henkilöstölle. Tämän voi tehdä myös pilke silmäkulmassa: ajankohtaisista asioista voidaan viestiä vaikka vessan seinällä ”vessapostin” muodossa.

Johdon tulee ymmärtää henkilöstönsä arkea ja olla läsnä. Johtoryhmän jäsenet ja muut johtohenkilöt voivat esimerkiksi jalkautua päivystysvuoroihin tai muilla järjestelyillä tutustua läheisemmin työntekijöiden työhön, ellei tämä arjessa jo toteudu.

Useissa parhaissa työpaikoissa palautetta kerätään myös anonyymisti erilaisten palautteenantokanavien kautta.

Henkilöstöä innostetaan ja ammatillista kehittymistä tuetaan

Parhaissa työpaikoissa henkilöstöä innostetaan osallistamalla strategia- ja kehitystyöhön, mutta myös tarjoamalla yhteisiä irtiottoja työarjesta, joilla lisätään yhteenkuuluvuuden tunnetta. Halukkaita voidaan osallistaa strategiatyöhön esimerkiksi työpajoissa.

Työssä kehittyminen on työntekijän motivaation kannalta merkittävää. Yksi tapa toteuttaa ammatillista kehittymistä on varata jokaiselle työntekijälle henkilökohtainen koulutusbudjetti.

Ihmisistä välittäminen ja kiittäminen kuuluu johtamiskäytäntöihin

Parhaissa työpaikoissa panostetaan yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, joka tukee työssäjaksamista. Esimerkiksi työntekijöillä voi olla mahdollisuus käyttää viikoittain palkallinen tunti hyvinvointinsa edistämiseen vaikka urheilemalla.

Henkilöstöä kiitetään parhaissa työpaikoissa muun muassa bonuksilla tai muilla palkinnoilla. Esimiehillä voi esimerkiksi olla käytössään budjetti oman tiiminsä kiittämistä varten.

Juhlistaminen osana työarkea

Muistetaanko teillä juhlistaa erikoistilaisuuksia sekä arkisempiakin asioita? Parhaissa työpaikoissa juhlistetaan näitä kumpaakin!

Kesäjuhlien lisäksi työyhteisöstä löytyy varmasti paljon syitä juhlia. Myös tapoja juhlistaa on monia, ja päivänsankaria voidaan juhlia esimerkiksi hänen itsensä toivomalla tavalla.

Menestystä jaetaan palkitsemalla henkilöstöä ja kantamalla yhteiskunnallista vastuuta

Merkityksellisyyden ja ylpeyden tunteen kannalta on tärkeää, että organisaatiot jakavat menestystään palkitsemalla ahkeraa henkilöstöä, joka on työskennellyt sen eteen, sekä antavat yhteiskunnallisella tasolla takaisin.

Organisaatioon voi muodostaa erillisen palkitsemistiimin, joka kehittää sisäisiä palkitsemismalleja. Parhaat työpaikat lahjoittavat yleensä osan tuotoistaan hyväntekeväisyyteen tai tarjoavat palveluitaan pro bonona.

Liity uutiskirjelistalle

"*" näyttää pakolliset kentät