Tekoäly työelämässä: miten tukea työntekijöitä AI:n murroksessa?

Millaisia vaikutuksia tekoälyllä on johtamiseen sekä HR- ja esihenkilötyöhön? Tässä artikkelissa kerromme, miten voit onnistua tekoälyn vaatimissa muutoksissa!

Tekoäly on ollut merkittävä osa työelämää jo vuoden 2022 lopusta lähtien, kun ChatGPT julkaistiin. Kyseessä on eniten työelämää ravisuttava murros pitkään aikaan. Riippumatta siitä, oletteko ottaneet työpaikallanne tekoälyä tavoitteellisesti käyttöön vai ette, niin muutos koskee myös teitä.

Lue, miten voit esihenkilönä, johtajana tai HR:n edustajana tukea muutoksessa onnistumista omalla työpaikallanne!

Tekoälyn vaikutus työelämään tarkoittaa muutosta

Tekoäly ei vain vaikuta työelämään – se on mullistanut sen täysin, jopa vahvemmin, kuin covidin tuoma digiloikka. Osalle se tarkoittaa rutiinitehtävien vähenemistä, nopeampia työsuorituksia sekä suuremman datamäärän käsittelyä aiempaa vaivattomammin. Tekoälyn suurin vaikutus on automatisointi, jonka myötä työpaikat tavoittelevat tuottavuuden ja tehokkuuden kasvua. Mutta mitä tämä tarkoittaa yksittäisten työntekijöiden kohdalla?

Käytännössä monet työtehtävät muotoutuvat uudelleen ja työtyöntekijöiltä vaaditaan aivan uudenlaisten taitojen nopeaa opettelua. Muutos kuormittaa aina, ja elämme jatkuvan muutoksen sekä kehityksen aikaa. Osa työpaikaista loistaa tämänkaltaisessa tilanteessa, kun osa kipuilee.

Resilienssi, sopeutumiskyky ja stressinhallinta ovat koetuksella. Kuten minkä tahansa työpaikkaa ravistelevan muutoksen kohdalla, tilanne vaatii hyvää johtamista, kuulemista, viestintää sekä työntekijöiden tukemisesta.

HR:n, johdon ja esihenkilöiden rooli on ratkaiseva, kun jossain vaiheessa arvioidaan, ovatko tekoälyn vaikutukset tai käyttöönotto olleet työpaikkaa vahvistavia vai heikentäviä tekijöitä.

Tekoäly työelämässä = uudenlaisia virikkeitä ja kuormitusta

Etenkin alkuvaiheessa yksi tekoälyn tuomista haasteista on epävarmuuden lisääntyminen. Jos työpaikalla ei onnistuta johtamaan ja viestimään hyvin murroksen aikana, niin työntekijät saattavat jäädä yksin epävarmuuden, ahdistuksen ja pelkojen kanssa.

Osa vanhoista rutiineista korvautuu uusilla, koska tekoälyn toimintaa on valvottava jatkuvasti. Työntekijöiden päiviin saattaa kuulua määrällisesti jopa aiempaa enemmän edistettäviä, hallittavia ja kehitettäviä tehtäviä – jatkuvan uuden omaksumisen lisäksi. Tekoäly ei ole siis vain työn arkea ja vaatimuksia helpottava tai keventävä tekijä. Se voi päinvastoin alkuvaiheessa ja jatkuvan muutoksellisuutensa vuoksi lisätä kuormitusta.

Maailman Parhaat Työpaikat vahvistavat: Luottamuksen rakentaminen työntekijöiden kanssa on avainasemassa

Jokainen työntekijä suhtautuu yksilöllisesti muutokseen, joten on olennaista osallistaa lähiesihenkilöitä sekä huomioida yksilölliset tarpeet ja valjastaa ne koko työyhteisön hyväksi. Yksi työntekijä voi olla luontainen innostuja ja muutoksen ajuri, kun taas toinen etenee varovaisemmin ja kaipaa enemmän tukea sekä rohkaisua.

💡Vinkki: yksilölähtöinen johtaminen vaatii neurodiversiteetin tuntemista. Lue neurodiversiteetistä lisää täältä.

Ihmisläheinen johtaminen korostuu ja haastaa esihenkilöitä

HR:n ja johdon on tärkeää auttaa yksilöitä tunnistamaan, mitkä työn odotukset ja tavoitteet uudessa ajassa ovat sekä auttaa työntekijöitä oman ammatillisen osaamisensa viitoittamisessa ja edistämisessä. Kyvykkyyden ja merkityksellisyyden kokemukset tuovat varmuutta sekä toimivat sitoutumisen, työtyytyväisyyden ja innovatiivisuuden pohjana.

Tekoälyn tuoma muutos korostaa työkyvyn ja ihmisläheisen muutosjohtamisen merkitystä.

👉Tekoälyn tuoma muutosvauhti voi lisätä epätasa-arvoa, ellei jokaisen henkilökohtaista sopeutumis- ja oppimistahtia oteta huomioon. Jos osaaminen keskittyy vain muutoskyvykkäimmille henkilöille, voi osa henkilöstöstä kokea jäävänsä vauhdista pois.

👉Mikäli tekoälyn käyttö johtaa ihmistenvälisten aitoja kohtaamisten vähenemiseen, voi se heikentää suhteiden luomista, yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä yksilön ja esihenkilön välistä johtamis- tai valmennussuhdetta.

Näistä syistä esihenkilöiden on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota oman tiiminsä ja koko työyhteisön dynamiikkaan sekä varmistaa, että työntekijöiden sosiaaliset ja henkilökohtaiset tarpeet otetaan huomioon. Tämä edellyttää hyviä tunnetaitoja sekä niiden kehittämisen tukemista yksilötasolla.

Empatia, myötätunto sekä hyvät vuorovaikutustaidot ovat nykypäivänä ominaisuuksia, jotka erottavat hyvät esihenkilöt keskinkertaisista ehkä kaikkein eniten.

Lue myös: Mitä on psykologinen turvallisuus?

Vahva kulttuuri auttaa onnistumaan tekoälyn vaatimissa muutoksissa

Onnistuessaan väistämätönkin muutos voi tuoda työyhteisön jäseniä lähemmäs toisiaan. Kun pohjalla on luottamukseen, yhteistyöhön ja psykologiseen turvallisuuteen perustuva kulttuuri, niin työntekijät uskaltavat tehdä rohkeita kokeiluja ja he pyrkivät todennäköisemmin innovoimaan yhdessä. Niin ikään kollektiivinen oppiminen voi kukoistaa, mikä on yksi tuottavimmista oppimisen muodoista työpaikoille.

Jos tekoälyn rutiinitehtävistä vapautuva aika saadaan kohdennettua yhteistyön ja mielekkäämpien työtehtävien lisäämiseen, voi työnteon merkityksellisyys vahvistua. Merkityksellisyyden kokemus on sitoutumista ruokkiva voimavara, jolloin se auttaa työyhteisöä selviämään paremmin myös haastavien aikojen yli.

Työpaikan pitovoima: Mikä saa työntekijän sitoutumaan?

Lopulta tärkeintä on varmistaa, että työpaikka pysyy sekä kilpailukykyisenä että työntekijöilleen positiivisena ja turvallisena ympäristönä. Tässä onnistuminen on todennäköisempää, kun työpaikalla panostetaan tietoisesti vahvan kulttuuriin ja positiivisten työntekijäkokemusten rakentamiseen. Menestyksekäs hyvän työpaikan rakentaminen alkaa työntekijöiden kuuntelemisen ja palautteen pohjalta.

Haluatko vahvistaa muutoskyvykkyyttänne työntekijöihin panostamalla, kuten Suomen ja Maailman Parhaat Työpaikat tekevät? Ensimmäinen askel on Trust Index™ -henkilöstötutkimus, jolla selvität työntekijäkokemuksenne tämän hetkisen tilanteen. Sen jälkeen tiedät, mihin asioihin teidän tulee keskittyä kehitysmatkallanne kohti parasta työpaikkaa. Lue tutkimuksestamme >

Millainen on suomalainen työntekijäkokemus ja johtajuus tällä hetkellä parhaissa työpaikoissa? Lataa Suomen Parhaat Työpaikat 2024 –raportti!👇

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät