Työntekijäkokemus muutostilanteessa

Työntekijäkokemukseen kannattaa panostaa aina, oli organisaatio muutostilanteessa tai ei. Työntekijäkokemusta pitää myös mitata eikä elää vain mututuntumalla, jotta tiedetään, missä kunnossa organisaation luottamus on, millainen merkitys muutoksella on ihmisten kokemuksiin ja miten sen vaikutukset näkyvät yrityskulttuurissa.

Muutos. Sana, joka aiheuttaa meissä kaikissa tunteita. Se voi tarkoittaa mahdollisuuksia ja positiivisia asioita, kuten uusien liiketoimintojen avaamista ja kasvua, mutta se voi yhtä lailla aiheuttaa pelkoa ja epävarmuutta esimerkiksi YT-menettelyissä tai fuusiotilanteissa. Se voi olla hyvin pientä, mutta se voi olla myös jotain suurta ja mullistavaa. Ainoa varma on se, että muutos on jatkuvaa ja pysyvää. Sen takia jokaisen organisaation on pidettävä huolta luottamuksen ilmapiiristä, joka luo turvaa ja mahdollistaa avoimen sekä rehellisen keskustelun vaikeistakin asioista.

Organisaation tavoitteena on aina hoitaa muutosprojektit, kuten IT-projektit, toimitilaprojektit tai muut organisaation toimintaan oleellisesti vaikuttavat muutosprojektit kunnialla maaliin, mikä on hyvä asia. Organisaatiot törmäävät kuitenkin haasteeseen, mikäli tilannetta ei ole huomioitu kokonaisvaltaisesti. Muutosprojekti vie hetkellisesti organisaatiolta paljon resursseja, mutta se ei saa johtaa kapeakatseisuuteen, toiminnan osaoptimointiin eikä joko-tai-toimintaan. Näillä tarkoitetaan sitä, että fokus laitetaan pääpainollisesti käynnissä olevaan muutosprojektiin, mutta työntekijäkokemus ja kulttuurin tietoinen johtaminen jätetään 24h parkkipaikalle toivoen, että sakkolappuja ei ilmesty ikkunaan, vaikka se ei liikkuisi siitä mihinkään seuraavaan kolmeen tai jopa kuuteen kuukauteen.

Onnistuneen työntekijäkokemuksen ja muutoksen yhdistäminen

Parhaissa työpaikoissa on oivallettu, että koska muutos on jatkuvaa, toiminnan ja arjen pitää rullata sujuvasti eteenpäin muutoksista huolimatta. Työntekijäkokemus ja muutokset kulkevat käsi kädessä, ja ne täydentävät toisiaan. Tässä muutama vinkki onnistuneen työntekijäkokemuksen ja muutoksen yhdistämiseen.

  • Johdon ja esimiesten toiminnan tärkeys. Johto ja esimiehet ovat avainasemassa muutoksessa. He näyttävät esimerkkiä ja luovat sekä luottamusta että uskoa tulevaan keskellä muutosta. Johdon ja esimiesten toiminnalla mahdollistetaan sekä työntekijöiden että muutoksen onnistuminen.
  • Keskitä huomio työntekijöihin. Muutos on aina erityinen tilanne, joten ihmisiä on tuettava ja autettava sen mukaan. Ihmisiä on kuunneltava erityisen tarkasti muutostilanteissa, sillä ne vaikuttavat hetkellisesti hyvin paljon ihmisiin ja heidän kokemuksiin työpaikastaan. Jatkuva viestintä ja läsnäolo vievät aikaa, mutta helpottavat ja varmistavat halutun lopputuloksen saavuttamisen. Eihän mikään organisaatio jätä asiakkaitaankaan palvelematta sen ajaksi, kun jokin muutosprojekti on viety maaliin.
  • Muista kiittäminen ja juhlistaminen. Positiivinen palaute ja huomiointi pienistäkin onnistumisista tuo merkittävästi energiaa sekä yksilöille että koko organisaatiolle. Kiittäminen ja juhlistaminen osoittavat arvostusta ihmisiä ja heidän tekemäänsä työtä kohtaan.

Työntekijäkokemukseen kannattaa panostaa aina, oli organisaatio muutostilanteessa tai ei. Henkilöstökokemusta pitää myös mitata eikä elää vain mututuntumalla, jotta tiedetään, missä kunnossa organisaation luottamus on, millainen merkitys muutoksella on ihmisten kokemuksiin ja miten sen vaikutukset näkyvät yrityskulttuurissa.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät