Varova Oy – työntekijäkokemus korreloi kannattavuuden kanssa

Varova Oy on kehittänyt yrityskulttuuriaan ja työntekijäkokemustaan systemaattisin ja tuloksellisin askelin. Työntekijäkokemusta mittaava Trust Index sekä liikevoitto ovat nousseet viimeisen kahden vuoden aikana merkittävästi.

Varova Oy on hienosti kehittänyt yrityskulttuuriaan ja työntekijäkokemustaan systemaattisin ja tuloksellisin askelin. Työntekijäkokemusta mittaava Trust Index on noussut kahdessa vuodessa 70 prosentista 81 prosenttiin ja samassa ajassa kannattavuus on parantunut arviolta noin 1.2 miljoonan euron tasolle liikevoitossa mitattuna.

Työntekijäkokemus on yksi Varovan tärkeimmistä mittareista ja sen kehittyminen on ollut tärkeä palanen laajempaa onnistumista. Varovalla laajempana kehittämisen ohjenuorana on työntekijäkokemuksen, asiakaskokemuksen ja kannattavuuden toisiaan tukeva jatkumo. Menestykseen ei ole oikotietä, ja juuri siksi työntekijäkokemusta arvostava yrityskulttuuri on ratkaisevassa asemassa pitkän aikavälin menestykselle.

Todisteena onnistuneesta työntekijäkokemuksen kehittämisestä, Varova Oy:n Trust Index -tulokset ovat kehittyneet merkittävästi luottamusta mittaavilla fokusalueilla, Uskottavuus, Kunnioitus ja Oikeudenmukaisuus. Uskottavuus ja Oikeudenmukaisuus ovat nousseet 15 prosenttiyksikköä ja Kunnioitus 10 prosenttiyksikköä kahdessa vuodessa.

Yhteistyö työntekijäkokemuksen kehittämisen veturina

Työntekijäkokemuksen ja yrityskulttuurin kehittäminen on otettu organisaation yhteiseksi haasteeksi. Tiimit, esimiehet, kulttuuriryhmä ja johtoryhmä ovat tahoillaan edistäneet erilaisia osakokonaisuuksia. Erityisen hienoa on ollut se, että yhteistyö tiimien välillä on lisääntynyt, jopa poikkeusaikana!

Varova Oy:n johtoryhmä ja esimiehet ovat käyneet Trust Index -tulokset läpi ensin Great Place to Workin asiantuntijan kanssa, jonka jälkeen tuloksiin syvennytään henkilöstön työpajojen merkeissä. Tiimikohtaisista tuloksista on saatu yhä tarkempaa dataa, mikä on niin helpottanut kuin syventänyt kehitystyötä.

Tutkimuksen avoimet kommentit ovat tuoneet oivalluksia kehitettävistä asioista sekä myös niistä asioista, joita Varovassa kannattaa vaalia.

Työntekijäkokemuksessa kehittyminen vaatii vaikeista asioista puhumista

Kehittyminen vaatii myös vaikeista asioista puhumista. Näissä keskusteluissa Varovalla on ollut vahva luottamuksen ilmapiiri ja eteenpäin katsotaan yhteistä ratkaisua etsien. Esimerkiksi manuaalinen työ, tuurauspaineet ja korona-aikana muuttunut työn kuormitus on vaikuttanut työhömme. Näitä kipupisteitä ei ole lakaistu maton alle, vaan niihin on etsitty ratkaisuja entistä päättäväisemmin.

Investoinnit prosessikuvauksiin, resurssit manuaalisesta työstä vapauttaviin teknisiin ratkaisuihin ja järjestelmiin ovat tärkeässä asemassa. Vaikka välillä on tuntunut, että uudistuminen on tuskallisen hidasta, niin näitä hankkeita on kuluneenkin talven aikana vauhditettu, ja uusia käynnistetty.

Varovan toimitusjohtaja Mikko Vihanto lisää, että Trust Index -tutkimus vetää aina myös nöyräksi. Hyvä työpaikka täytyy lunastaa joka päivä uudestaan, ja totta puhuen aina siinä ei onnistu. Yrittää saa kuitenkin uudestaan ja ennen kaikkea yhdessä.

Yrityskulttuuri ja työntekijäkokemus kilpailuedun perustana Varovassa

Työntekijäkokemuksen kehitys on koettu itsessään merkitykselliseksi arvoksi logistiikan palveluyrityksenä toimivassa perheyritys Varovassa. Samalla yrityskulttuuri toimii voimavarana myös asiakaskokemukselle ja muille liiketoiminnan tavoitteille, sanoo Varova Oy:n toimitusjohtaja Mikko Vihanto.

Viimeisen kahden vuoden aikana Trust Index on kehittynyt 70 prosentista ensin 76 prosenttiin ja nyt hienosti 81 prosenttiin. Jo aiemminkin korkean yhteishengen arvosanan rinnalle ja Suomen Parhaiden Työpaikkojen tasolle ovat nousseet työstä koettu ylpeys (82 %) ja uskottavuus (85 %).  Yhtä aikaa Trust Index -tuloksen kehityksen kanssa liikevaihto on kasvanut viimeksi kuluneen vuoden aikana lähes 10 % ja yrityksen kannattavuus on kokonaisuudessaan parantunut arviolta noin 1.2 miljoonan euron tasolle

Vihanto kiteyttää osuvasti loppuun ”Kulttuurin kehittäminen on kestävyyslaji, joka vaatii pitkäjänteisyyttä ja päämäärätietoisuutta. Varovassa yrityskulttuuri on myös joukkuepeli, johon kaikki voivat ja saavat vaikuttaa. Hyvä tulos muodostuu monesta asiasta. Ihmisten kohtaaminen, avoimuus ja viestintä ovat olleet Varovan kehitysmatkassa tärkeitä asioita. Muutosjohtaminen näissä asioissa on mahdollistanut myös entistä tehokkaamman ja mielekkäämmän toiminnan eri työtehtävissä.”

Yhteenveto työntekijäkokemuksesta ja kannattavuudesta

Yhteistyö Great Place to Workin on auttanut Varovaa fokusoimaan henkilöstökokemuksen ja yrityskulttuurin kehittämistoimia kaikista merkittävimpiin asioihin. Great Place to Workin viitekehys on antanut kattavan pohjan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle, ja kehittämisestä on tullut koko organisaation yhteinen asia. Tutkimuksesta saatu monipuolinen ja syvällinen data on mahdollistanut myös tiimikohtaisten tulosten kehittämisen.

Trust Index -tulos on parantunut 11 prosenttiyksikköä kahdessa vuodessa ja samassa ajassa yrityksen kasvu ja kannattavuus ovat jatkaneet kehitystään. Työntekijäkokemuksen kehittäminen näkyy vahvasti Varova Oy:n liiketoiminnassa.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät