Miten Savonia-ammattikorkeakoulusta tuli Suomen Paras Työpaikka?

Yli 570 henkilöä työllistävä Savonia-ammattikorkeakoulu asetti tavoitteekseen jo vuosia sitten olla Suomen paras korkeakoulutyöyhteisö vuoteen 2024 mennessä. Tavoite täyttyi keväällä 2023, kun Savonia nousi Suomen Parhaaksi Työpaikaksi suurten yritysten sarjassa.

Nyt katseissa ovat jo seuraavat etapit päättymättömällä kehitysmatkalla. Samalla Savonia tahtoo jakaa oppejaan yrityskulttuurin ja työntekijäkokemuksen kehittämisestä myös muille organisaatioille ja yrityksille. Tässä artikkelissa niitä sinulle avaa Päivi Diov, Savonia-ammattikorkeakoulun hallinto- ja henkilöstöjohtaja, joka on toiminut tehtävässään jo yli 10 vuotta. Sinä aikana hän on nähnyt niin kasvukivut, työnmurroksen kuin tavoitteellisen kehitysmatkan hedelmät omassa organisaatiossaan.

Räjähdysmäinenkin kasvu työntekijäkokemuksessa on mahdollista

Savonian työntekijäkokemus on kehittynyt valtavasti viimeisten vuosien aikana. Heikko se ei ole ollut missään vaiheessa, vaan jopa keskiarvoista suomalaisyritystä korkeampi jo ensimmäisessä Great Place To Work® -henkilöstötutkimuksessa vuonna 2017.

Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä tai organisaatiossa 38 % sanoo työpaikkansa olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. (Suomalaisen työelämän tila -tutkimus 2022). Savonia-ammattikorkeakoulun vastaava luku on tällä hetkellä 93 % (Great Place To Workin Trust Index -henkilöstötutkimus 2022).

Jo ennen Great Place To Workin yhteistyön alkamista Savonia oli toteuttanut työyhteisökyselyitä. Kehitystyön tueksi kaivattiin kuitenkin sopivaa kiihdytyskaistaa sekä laajempaa viitekehystä ja tutkittua tietoa.

– Great Place To Workin henkilöstötutkimuksessa houkutteli myös mahdollisuus verrata tuloksia muihin suomalaisiin organisaatioihin, Päivi täydentää.

Yhteistyön alkamisen jälkeen työpaikan kehittäminen on ollut tavoitteellista ja systemaattista, mikä lähti tuottamaan nopeasti tuloksia: Savonian työntekijätyytyväisyyttä kuvaava luku Trust Index -luku on noussut 56 prosentista 85 prosenttiin. Pisteet ovat mahdollistaneet jo useasti Great Place To Work -sertifioinnin™ ja sijoituksen Suomen Parhaat Työpaikat -listauksessa.

Keväällä 2023 Savonia palkittiin Suomen Parhaana Työpaikkana suurten yritysten sarjassa.

👉 Lataa Suomen Parhaat Työpaikat 2023 -raportti

Tärkein voimavara ei ole salaisuus: kaikki lähtee vuorovaikutuksesta

Työpaikoilla on vuorovaikutusta aina, jolloin sitä on myös johdettava tietoisesti. Luottamuskulttuuri syntyy yhteisen tekemisen ja jaettujen kokemusten myötä, mitä on edistettävä ja tuettava johdon tasolta.  

Millaista viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria Savonialla sitten toteutetaan?

– Läpinäkyvää, selkeää ja empaattista. Tiimeissä harjoitetaan oivalluttavaa palautekulttuuria ja esihenkilötyössä panostetaan valmentavaan johtamiseen, Päivi avaa.

Korona ja etätyöhön siirtyminen eivät rapistaneet Savonialla sosiaalisuutta, yhteisöllisyyttä tai yhdessä oppimista ja kehittämistä, vaan päinvastoin. Tässä onnistuminen vaati toki tietoisesti töitä. Uusi työnteon malli on pakottanut löytämään tasapainon virtuaaliläsnäolon ja kasvokkaisten kohtaamisten välillä. Tärkeintä on, että välittäminen ja kollegiaalinen tuki toteutuvat riippumatta siitä, paljonko henkilö tekee töitä etänä tai fyysisesti työpaikalta käsin.

Savonialla polkua uuteen työarkeen on luotu yhdessä koko henkilöstöä osallistaen. Rento yrityskulttuuri näkyy muun muassa matalana kynnyksenä lähestyä ketä vain. Johdon suunnalta on tärkeää välittää aitoa läsnäoloa sekä välttää tunnetta turhasta byrokratiasta.

– Meillä kysytään arjessa säännöllisesti, että miten oikeasti menee. Tukea ja selkänojaa on aina saatavilla, eikä missään tilanteessa ole tarve turhalle pokkuroinnille, Päivi kuvailee.

Vahva yhteisöllisyys kantaa läpi muutosten

Savonian hallinto- ja henkilöstöjohtaja Päivi Diov

Koulutus- ja tutkimusyhteisönä Savonialle jatkuva kehittyminen ja uudistuminen ovat verissä. Muutoksia, kuten etätyötä tai tekoälyn tuloa ei oteta uhkana, vaan mahdollisuutena, joita kohti sukelletaan yhdessä. Tunne etenemisestä ja edelläkävijyydestä vahvistaa myös hallinnan ja varmuuden tunteita.

Päivi on vakaasti sitä mieltä, että vain hyvällä johtamisella asiantuntijoiden potentiaali saadaan käyttöön ja jos työpaikan kehittäminen ei ole strategiassa, se ei onnistu. Arjessa yleensä pienimmätkin teot ovat lopulta tärkeimpiä.

– On tärkeää luoda turvallista kulttuuria, jossa kokeiluja, mokia tai mielipiteen sanomista ei tarvitse pelätä. Monipaikkatyössä oleellista on joustavuus, jossa huomioidaan koko elämän tasapaino. Meillä on tietyt reunaehdot, joista pidetään kiinni, mutta liian tiukkoja normeja työnteolle ei aseteta, Päivi painottaa. Työtyytyväisyys, tuloksellisuus ja hyvinvointi ruokkivat toinen toisiaan ja näkyvät myös työyhteisön suorituskykyä arvioivissa mittareissa: esimerkiksi Savonian henkilöstön sairaspoissaolot ovat toimialansa keskiarvoa alhaisempia.

Vaikuttava ja merkittävä työ tehdään näkyväksi yhdessä

Työn merkityksellisyyttä, arvostuksen kokemuksia sekä motivaatiota ruokkii se, että työntekijät ja heidän onnistumisensa tulevat nähdyksi. Jaettu ylpeys omasta työpaikasta on Savonialla vahva. Great Place To Workin henkilöstötutkimuksessa 93 % henkilöstöstä ilmoitti kokevansa työpanoksensa tärkeäksi. 92 % sanoo olevansa ylpeä kertoessaan muille, että he työskentelevät juuri Savonialla.

Henkilöstöpalautteen mukaan Savonian vaikuttavuus, arvostettu asema ja edelläkävijyys tekevät työstä mielekästä. Onnistumisten juhlistaminen yhdessä koetaan merkitykselliseksi ja yhteisöllisyyttä lisääväksi.

– Kun täytimme 30 vuotta, niin valaisimme sen kunniaksi Puijon tornin brändivärimme mukaisesti pinkiksi. Meillä tykätään tehdä rohkeitakin tekoja, Päivi iloitsee.

Kohtaamisia kollegoiden kesken tuetaan työyhteisön toimesta pienilläkin toimenpiteillä. Savonialla jaetaan ajoittain esimerkiksi lounaslippuja, jotka voi käyttää kampuksella tauon merkeissä työkaverin kanssa. Ystävänpäivänä kampuksella on tarjoilua ja koronasulun aikaan järjestettiin musiikkihetkiä etäyhteydellä.

– Kyllä työssä pitää olla myös kivaa ja tunnelmailmastosta on pidettävä huolta, etenkin haastavina aikoina. Mielestämme se on työntekijänkin arvostamista, että työpaikasta tehdään viihtyisä, Päivi sanoo. 

Vuosittaiset tutkimukset luovat kirkkaan suunnan kehitykselle

Tutkimustyökalu Emprising™ mahdollistaa valtavan datamäärän analysoimisen mielekkäästi. Sen avulla saa suodatettua tietoa eri näkökulmista ja pääsee pureutumaan syvälle syy-seuraus-suhteisiin.

Vuosittaisen Great Place To Work -henkilöstötutkimuksen lisäksi Savonialla toteutetaan ajoittain myös kevyempiä pulssikyselyitä, jotka mahdollistavat niin sanotun välitilinpäätöksen taikka henkilöstön sen hetkisten fiilisten kartoittamisen.

– Varmistamme, että mittaaminen sekä tulosten läpikäynti ja niiden pohjalta kehitystoimenpiteiden määrittäminen menevät läpi organisaation aina tiimitasolta johtoryhmään saakka. Emme kuitenkaan johda numeroita, vaan ihmisiä. Numerot kertovat meille, kuinka hyvin siinä onnistumme, Päivi avaa.

Savonialla asiantuntijatiimejä on kaikkiaan noin 40. Henkilöstö pitää sisällään niin opettajia, palveluhenkilökuntaa kuin asiantuntijoita kehittämisen ja tutkimuksen parista. Yhdessäkään tiimissä työntekijäkokemus ei ole heikko, mutta tuloksista on havaittu myös yksikkökohtaisia eroja. Niitä tunnistamalla voidaan paneutua sopivien toimenpiteiden määrittämiseen niitä tarvitsevissa tiimeissä sekä tarjota oikeanlaista sparrausapua esimerkiksi esihenkilöille.

– On työntekijöiden arvostamista, että palautteella on oikeasti merkitystä. Emme kysy vain kysymisen vuoksi, vaan ollaksemme entistä parempi työpaikka henkilöstöllemme. Laadukas mittaaminen on tässä tärkeä väliarvo, Päivi sanoo.

Hyvä työntekijäkokemus näkyy myös opiskelijoiden kokemuksissa

Savonian strategian kantava missio on olla kestävän kasvun kumppani ja osaamisen varmistaja elinkeinojen murroksessa. Tämä ei onnistu ilman hyvinvoivia työntekijöitä ja jatkuvaa kehittymistä.

– Työhaastatteluissamme tulee esiin, että hakijat arvostavat sertifioitua hyvää työpaikkaa. Se luo vetovoimaa ja imua. Pitovoima taas syntyy odotusten lunastamisesta arjessa ja hyvän työpaikan jatkuvasta kehittämisestä, Päivi kertoo.

Hyvinvoivat, motivoituneet ja oppivat työntekijät tarjoavat myös parempia kokemuksia opiskelijoille ja sidosryhmille.

– Kun henkilöstö voi hyvin ja kokee työnsä merkitykselliseksi, niin uskon vahvasti, että se näkyy opiskelijoidemme kokemuksissa. Työntekijöistämme paistaa se, että he tahtovat antaa oman parhaan panoksensa sekä työpaikan, että opiskelijoiden käyttöön, Päivi arvioi.

Savonian opiskelijoilta saamat palautteet ovat hyvin positiivisia. Seuraavaksi Savoniaa kiinnostaisi lähteä tarkemmin tutkimaan henkilöstö- ja opiskelijakokemusten korrelaatiota.

Historiallinen voitto toimii kannustavana esimerkkinä koulutusorganisaatioille

Yhteiskunnallisena toimijana Savonia on poikkeuksellinen Suomen Parhaat Työpaikat -voittaja. Voitto peilaa nykypäivän tärkeitä arvoja: työn on oltava merkityksellistä ja johtamisen sellaista, jota työntekijät ansaitsevat.

– Jo opetus- ja kulttuuriministeriön tasolla on määritetty, että korkeakoulujen on oltava Suomen parhaita työpaikkoja. Emme ole aikailleet tähän tarttumisessa ja joka tapauksessa kunnianhimoisena yhteisönä allekirjoitamme tavoitteen myös ilman ulkopuolelta tulevaa odotusta. Koen, että toimimme edelläkävijänä ja jaamme mielellämme oppejamme ja kehitysmatkaamme muille korkeakouluille, koska meidän on tärkeää pitää yhtä, Päivi alleviivaa.

Seuraavat kehitystoimet liittyvät muun muassa monimuotoisuuden hyödyntämiseen, sillä esimerkiksi kansainvälisten henkilöstön jäsenien ja opiskelijoiden määrä on kasvussa. Brändimielikuvassa on kaksi tärkeää kulmaa: miten vahvana vetovoima ja pitovoima koetaan työntekijöiden ja opiskelijoiden keskuudessa sekä potentiaalisten uusien hakijoiden silmin.  

– Visiomme on olla vastuullisesti vaikuttavin ammattikorkeakoulu 2030. Olemme hyvässä vauhdissa matkallamme kohti tätä seuraavaa etappia, Päivi summaa.

👉 Tutustu Savonia-ammattikorkeakoulun tuloksiin täältä

Lue lisää työnantajamielikuvan kehittämisestä täältä

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät