Näillä johtamisen tavoilla jokainen voi rakentaa luottamusta työpaikalla – 9 kohtaa

Nämä tavat jokaisen työntekijän tulisi ottaa huomioon kohtaamisissa ja käyttäytymisessään työyhteisössä, riippumatta siitä, onko esimiesasemassa vai ei.

Mitä parhaan mahdollisen työpaikan rakentaminen vaatii? Lyhyesti vastattuna: luottamusta. Vahva luottamusjohtajuus ja luottamuksen kulttuuri auttavat kaikkia työntekijöitä loistamaan. Luottamus toimii polttoaineena yrityksesi suorituskyvylle kaikilla osa-alueilla, buustaten myös tuottavuutta ja liikevaihtoa.

Yli 30 vuoden tutkimustyömme on osoittanut, että ilman luottamusta on mahdotonta rakentaa hyvää työpaikkaa. Juuri siksi henkilöstön kokemusta mittaavan tutkimuksemme nimi on Trust Index™. Luottamus syntyy pienistä hetkistä, jotka voivat joko rakentaa tai rikkoa luottamusta.

Ilman luottamusta on mahdotonta rakentaa hyvää työpaikkaa.

Johtaminen vaikuttaa noin 70 prosenttiin työntekijäkokemuksesta, loput 30 muodostuu ihmistä, joiden kanssa työskentelemme ja varsinaisesta työstä, jota teemme. Luottamuksen ja parhaan mahdollisen työpaikan rakentamiseen tarvitaan siis kaikkia – ei pelkästään johtajia. Siksi jokaisen kannattaa kiinnittää seuraaviin käyttäytymistapoihin huomiota:

1. Kuunteleminen

”Kuunteleminen on tärkeintä. Kuunteleminen ei ole vain sen varmistamista, että olet kuullut toisen sanat tarkasti – eikä sitä, että odotat toisen lopettavan puhumisen päästäksesi itse puhumaan. Kuunteleminen on valinta. Laita siis omat mielipiteesi siksi aikaa syrjään, kun toinen puhuu.”

Aito kuunteleminen vaatii nöyryyttä, haavoittuvuutta ja empatiakykyä. Ole valmis pohtimaan muiden näkökulmia. Päästä hetkeksi irti omista oletuksistasi, ole avoin ja osallistuva. Hyvän kuuntelun merkki on se, että huomaat esittäväsi kysymyksiä – olet oppimassa jotain siitä, mitä toinen sanoi sinulle.

Etenkin johtajan kannattaa olla saatavilla ja etsiä tilaisuuksia kuunnella muita. Tuleeko mieleesi joku, jonka kanssa et ole viime aikoina keskustellut? Sovi epämuodollisia kokouksia, vaikkapa lounaan merkeissä. Tee säännöllisiä kyselyitä työntekijöille. Seuraa palautetta ja toimi sen mukaan.

Aito kuunteleminen vaatii nöyryyttä, haavoittuvuutta ja empatiakykyä.

2. Viestiminen

Puhumme usein pitkin päivää. Puhumiseen vaikuttaa puheen selkeys, tahti, avoimuus ja tapa jakaa tietoa. Kommunikoi harkiten ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Järjestä säännöllisiä tapaamisia keskustellaksesi siitä, mitä yrityksessä tapahtuu ja jakaaksesi tietoa henkilökohtaisesti. Rohkaise avoimeen työkulttuuriin.

Informoi työntekijöitäsi kaikkien kanaviesi kautta, videoina, intranetissä tai vaikka sähköpostilla. Varmista että jaat uutiset ensin sisäisesti ja vasta sitten talon ulkopuolelle. Huomioi myös ne, jotka eivät ole välttämättä huomanneet viestiäsi, mutta tarvitsevat sen sisältämän tiedon.  

Keskustelu on myös tapa viestiä siitä, miten tärkeää esimerkiksi vastaanottovirkailijan työ on yrityksesi tavoitteiden kannalta. Korosta työn merkitystä ja kerro siitä hänelle – jokaisella vastatulla puhelulla on suora yhteys brändiisi ja yrityksesi maineeseen. Jos et tiedä mitä jonkun toimenkuvaan kuuluu, keskustelun avulla voit tutustua häneen ja rakentaa luottamusta.

”Viestiminen on muutakin kuin sitä mitä sanot ja kenelle sen sanot. Siinä on kyse siitä, miten jaat tietoa”

3. Kiittäminen

Kun kuuntelet ihmisiä, opit heistä asioita. Kuunteleminen auttaa sinua kiittämään työkavereitasi tavalla, joka on heille henkilökohtaisesti merkityksellinen. Kiitollisuutta osoittavat teot kertovat muille, että he ovat tärkeitä ja yrityksen kannalta olennaisia. Luo arvostuksen kulttuuria antamalla tunnustusta hyvin tehdystä työstä ja ylimääräisestä ponnistelusta.

Mahdollisuuksia kiittämiseen on loputtomasti. Rohkaise työkavereita kiittämään muita, palkitse työntekijöitä, kirjoita henkilökohtaisia huomionosoituksia, arvosta virheitä mahdollisuuksina oppia. Tunnista työntekijät, jotka käyttäytyvät yrityksesi arvojen mukaisesti. Edistämällä kiittämisen kulttuuria vaikutat positiivisesti ihmisten arvontunteeseen ja haluun tehdä parhaansa työssään.

4. Kehittäminen

Kuunteleminen ja puhuminen auttavat ymmärtämään, miten työntekijä voisi kehittyä henkilökohtaisella tai ammatillisella tasolla.

”Johtajan tehtävä on auttaa ihmisiä kasvamaan ihmisinä, ei pelkästään työn suorittajina.”

Pidä yllä työntekijöiden taitoja ja kiinnostuksen kohteita esimerkiksi mahdollistamalla sisäisiä ja ulkoisia koulutuksia, henkilökohtaisilla kehitys- ja opintosuunnitelmilla ja käyttämällä mentorointia. Kerro heille myös yrityksesi sisäisistä työpaikkamahdollisuuksista. 

Anna palautetta mitattavalla tavalla, jotta ihminen tietää kehittyvänsä – ja asiallisesti, jotta sinua kuunnellaan avoimesti. Näin ihmiset tietävät, että välität, vaikka he eivät aina haluaisikaan kuulla, mitä sinulla on sanottavana. Jokainen haluaa parantaa, ei pelkästään palkan tai aseman takia vaan kokeakseen työnsä merkityksellisenä.

5. Välittäminen

Kun työntekijä välittää yrityksen tavoitteista ja omista työkavereistaan, hän tarkistaa työnsä jäljen ja esimerkiksi oikolukee kirjoittamansa tekstin vielä kerran. Välittäminen on avain jokaisen ihmisen potentiaalin maksimoimiseen.

”Välittäminen on salainen ase, josta hyvä työ syntyy. Ihmiset välittävät työstään, kun he kokevat, että heistä välitetään.”

Käytä siis aikaa ymmärtääksesi ja kuunnellaksesi ihmisten kokemuksia, työssä ja sen ulkopuolella. Tue työntekijöiden vapaa-aikaa keskustelemalla joustavasta työajasta ja vapaapäiväkäytännöistä. Auta heitä selviytymään henkilökohtaisista kriiseistä niiden ilmaantuessa, ja järjestä tukea esimerkiksi työterveyden avulla. Kannusta työn ja vapaa-ajan tasapainoon ja muistuta akkujen lataamisen merkityksestä.

Lue myös: Työhyvinvointi – HR:n ja johtamisen kulmakivet hyvinvoivaan työyhteisöön

6. Jakaminen

Liikevoiton, korvausten, bonusten ja kannustimien oikeudenmukainen jakaminen lisää tasa-arvoisuutta. Kun rakennetaan luottamusta, jokaisen työntekijän tulisi päästä osalliseksi menestyksestä ja ymmärtää oma roolinsa suoritusten palkitsemisessa. Varmista, että olet aidosti inklusiivinen eli yhdenvertainen ja syrjimätön mahdollisuuksien sekä resurssien jakamisessa.

Inklusiivinen asioiden jakaminen koskee myös esimerkiksi yhteisiä tapahtumia. Varmista että kaikilla on mahdollisuus osallistua. Jos jokin tapahtuma on päivällä, kuinka voisit tuottaa saman kokemuksen yövuorolaisille? Tapahtuman ei tarvitse olla täsmälleen sama, kunhan se tuo ihmiset yhteen, näyttää heille heidän arvonsa ja luo epävirallisia tilaisuuksia vuorovaikutukseen työkavereiden sekä esihenkilöiden kanssa.

Aiheeseen liittyvä lukusuositus: Miksi ja miten rakentaa luottamusta työpaikalla?

7. Juhlistaminen

”Tärkeimpiä juhlan aiheita ovat yrityksesi arvojen toteutuminen ja se, kuinka ihmiset auttavat organisaatiota saavuttamaan tarkoituksensa.”

Ole täsmällinen: ”Haluamme kiittää Mattia työstä, jonka hän teki auttaakseen asiakasta ratkaisemaan hankalan ongelman. Siihen meni kauemmin kuin vastaavaan työhön yleensä, mutta meillä ollaan valmiita tekemän mitä vaan asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi. Matti myöhästyi lapsensa futistreeneistä tämän takia, toivottavasti niin ei käy toista kertaa. Olemme todella kiitollisia tästä venymisestä”.

Jos huomaat että huomioit ja palkitset samaa ihmistä uudestaan, muista kertoa kaikille, mitä se on häneltä vaatinut. Näin vältät puolueellisuuden tai suosimisen kokemuksia – ihmiset tietävät, että jos he tekevät vastaavasti töitä jollakin mitattavalla tavalla, heitäkin juhlitaan, huomioidaan ja palkitaan jonain päivänä.

8. Inspiroiminen

”Sinun ei tarvitse olla huippuesiintyjä inspiroidaksesi ihmisiä. Voit innostaa muita esittämällä kysymyksiä ja kuuntelemalla aidosti.”

Voit innostaa muita vahvistamalla käsitystä siitä, miten yrityksenne tekee maailmasta erilaisen paikan ja miksi työnne on tärkeää. Auta työntekijöitä ymmärtämään miten heidän työpanoksensa liittyy yrityksen olemassaolon tarkoitukseen ja liiketoiminnan menestymiseen.

Voit myös inspiroida kertomalla asiakastarinoita, jakamalla visiota yrityksenne tulevaisuuden suunnasta, korostamalla yrityksen arvoja vahvistavia käytösmalleja, painottamalla yrityksen merkitystä omalla alallaan tai koko yhteiskunnassa ja osoittamalla työntekijän ponnistelun ja tavoitteiden saavuttamisen yhteyden.

9. Palkkaaminen

Kun työntekijä aloittaa, varmista että hän tietää sinun odottaneen innolla juuri häntä. Pidä huolta siitä, että työntekijällä on työpiste, pääsy tarvittaviin järjestelmiin ja hyvät työvälineet. Katso että läppäri tai esimerkiksi työvaatteet ja turvalasit ovat valmiina odottamassa. Uuden henkilön palkkaamisessa on kyse myös tervetulleeksi toivottamisesta.

Uuden henkilön palkkaamisessa on kyse myös tervetulleeksi toivottamisesta.

Lähetä sähköpostia uudelle työntekijälle ennen kuin hän aloittaa, kerro hänestä muille työntekijöille etukäteen, vie hänet lounaalle ja auta häntä pääsemään osaksi työpaikan kulttuuria. Kun työntekijä huomaa, että häntä on ajateltu jo viikkoja ennen työn alkua, heti ensimmäinen päivä rakentaa luottamusta.

”Olipa mukava päivä. Minua odotettiin ja työvälineet olivat valmiina. Kaikki olivat ystävällisiä ja tiesivät, mitä olen tulossa tekemään”.

Jos työntekijä ei koe itseään tervetulleeksi, luottamus ja ammatillinen itsetunto vähenevät. Työntekijä saattaa miettiä, haluttiinko hänet tänne oikeasti töihin. Pahimmassa tapauksessa hän kokee olevansa vain merkityksetön rivityöntekijä, eikä ihminen, jolla on merkitystä – muutenhan hänet olisi otettu paremmin vastaan.

Yhteenvetona:

Vahva luottamusjohtajuus vaatii työtä ja tietoista panostamista. Luottamusta tarvitaan parhaan mahdollisen työpaikan rakentamiseen. Pidä siis nämä yhdeksän käyttäytymisen mallia mielessäsi.

Trust Index™ -henkilöstötutkimuksemme tutkii sekä työntekijäkokemusta että yrityskulttuurinne tilaa. Saat tietoa, jonka avulla tunnistat selvän kuvan muun muassa työntekijöidenne tyytyväisyydestä sekä motivaation ja sitoutumisen tasoista. Kun tutkimus osoittaa, että suurin osa työntekijöistänne kokee työpaikkanne hyvänä, ansaitsette Great Place To Work -sertifikaatin hyvän työpaikan tunnukseksi.

Lue lisää henkilöstötutkimuksestamme tai jätä meille yhteydenottopyyntö niin kerromme lisää.

Liity myös Great Place To Workin sisäpiiriläiseksi ja saat kerran kuukaudessa sähköpostiisi työkulttuuriin liittyvää ajankohtaista tutkimustietoa, vinkkejä ja artikkeleita. Liittymällä sisäpiiriimme kuulet hyvän työelämän käytänteistä aina ensimmäisten joukossa! 🚀

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät