Euroopan Parhaat Työpaikat tarjoavat joustavuutta ja hyvinvointia talouden haasteiden keskellä

Euroopan Parhaat Työpaikat™ 2023 on julkaistu. Listalle yltäneiden yritysten työntekijöiden vastauksista piirtyy kuva oikeudenmukaisesta palkkauksesta, hyvinvoinnista ja mahdollisuuksista ammatilliseen kehittymiseen. Mitä voit oppia Euroopan Parhailta Työpaikoilta? Lue tärkeimmät huomiot!

Kun Eurooppa kipuilee korkeiden energiahintojen ja heikon kasvun kanssa, paljastuu numeroiden takaa toinenkin tarina.

Eurovaluuttaa käyttävien 20 maan taloudellinen tuotanto laski kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä, mikä täyttää taantuman teknisen määritelmän. Silti työmarkkinat eivät näytä hajoamisen merkkejä. Työttömyys on alimmillaan sitten vuoden 1999.

Tämä tarkoittaa, että yritysten on pakko tasapainoilla haastavan talouden ja kuuman työmarkkinan välillä sekä taistella säilyttääkseen parhaat työntekijänsä. Juuri näin Euroopan parhaat yritykset ovat tehneet, ja investoinnit työntekijöiden hyvinvointiin ovat johtaneet parempaan pysyvyyteen ja korkeampaan tuottavuuteen.

Euroopan Parhaissa Työpaikoissa™ 88 % työntekijöistä raportoi aikovansa pysyä nykyisessä yrityksessä pitkällä aikavälillä. Maailmanlaajuisen vertailututkimuksen mukaan näin suunnitteli vain 58 % tyypillisen yrityksen työntekijöistä.

Great Place To Work® tunnisti tämän vuoden listalle valitut 150 yritystä analysoimalla yli miljoona tutkimusvastausta, jotka edustavat yli 2,6 miljoonan työntekijän kokemuksia. Yritykset jaettiin neljään luokkaan: pienet (10–49 työntekijää), keskisuuret (50–499 työntekijää), suuret (500+ työntekijää) ja monikansalliset (vähintään 1 000 työntekijää ja vähintään kolme voittoa kansallisilla listoilla Euroopassa).

Voittavat työpaikat saivat korkeammat tutkimuspisteet joustavuudesta, oikeudenmukaisesta palkasta ja hyvinvoinnista. Ja kun työntekijät raportoivat johdonmukaisesti positiivisista kokemuksista työssään, palkittiin yritykset paremmalla työsuorituksella. Euroopan Parhaiden Työpaikkojen työntekijöistä 91 % uskoo, että ihmiset antavat ylimääräisen panostuksensa yrityksessä.

Lue: Tiedote: Euroopan Parhaat Työpaikat 2023 on julkaistu – Suomalainen maalausyritys sijalla 2.!

Joustavuus ja luottamus

Yksi tapa, jolla Euroopan Parhaat Työpaikat -listalla olevat yritykset erottuvat joukosta on joustavien työjärjestelyjen tarjoaminen.

Voittajayrityksissä 83 % työntekijöistä raportoi yrityksen erityisistä ja ainutlaatuisista eduista, mikä on 18 prosenttiyksikköä enemmän verrattuna muihin tämän vuoden tutkimukseen osallistuneisiin työpaikkoihin.

Sekä listan suuret että pienet yritykset investoivat työntekijöihinsä antamalla heille ylimääräistä aikaa työajan ulkopuolella. Untile (sija 13. pienten yritysten sarjassa) sulkee toimistonsa yhdeksi iltapäiväksi joka kuukausi, jotta työntekijöillä olisi vapaa-aikaa henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen. Cadence (sija 9. monikansallisten yritysten sarjassa) kannustaa jatkuvasti työntekijöitä pitämään vapaata töistä palautuakseen. Varmistaakseen että työntekijät pitävät taukoa työnteosta, yritys tarjoaa kaikille yrityksen työntekijöille 12 päivää ylimääräistä vapaata vuodessa, mukaan lukien maailmanlaajuiset kolmipäiväiset viikonloput ”Global Recharge Days”, jotka yritys lanseerasi.

Kuva: Untile

Useat yritykset ottivat käyttöön tavanomaisesta poikkeaviakin hybridi- ja etätyöjärjestelyitä, jotta pystyivät tarjoamaan työntekijöille enemmän joustavuutta. Synoptik Sweden AB (sija 41. suurten yritysten sarjassa) lisäsi optikoilleen joustavuutta ottamalla käyttöön digitaaliset näöntarkastukset, joita optikot voivat hallinnoida Microsoft Teamsin kautta.

Jotta joustavan työn tarjoaminen toimii onnistuneesti, yritysten on kehitettävä luottamussuhde työntekijöihinsä.

”Olipa kyse sitten kotona työskentelystä, toimistolle tulemisesta tai näiden yhdistelmästä, luotamme siihen, että työntekijämme hallitsevat ajankäyttöään ja tuottavat hyviä tuloksia”, kertoo Amdocs Development Ltd., joka sijoittui sijalle 11. suurten yritysten sarjassa.

Kun työntekijät tuntevat, että heihin luotetaan, luottavat he enemmän esimiehiinsä. Voittaneissa yrityksissä 86 % työntekijöistä koki, että johto tekee hyvää työtä henkilöiden nimeämisessä ja koordinoinnissa, kun vastaava luku muiden tutkittujen työpaikkojen työntekijöistä oli vain 71 %.

Yhteyden rakentaminen

Vaikka eurooppalaiset työntekijät arvostavat joustavuutta, he arvostavat myös henkilökohtaista aikaa työkavereiden kanssa.

Distilled (24. sija keskisuurten yritysten sarjassa) näkee paljon vaivaa auttaakseen tiimin jäseniä olemaan yhteydessä toisiinsa. Yrityksessä järjestetään kuukausittain yhteistä retkeilyä ja ”stay connected” -aamiaisia. Henkilökohtaisia tapaamisia ja ”hyvinvointikeskiviikkoja” pidetään neljännesvuosittain, ja koko yritys kokoontuu neljä kertaa vuodessa ”yrityspäiville”.

 ”Yksi ydinarvoistamme on yhteistyö, ja tehokkaan yhteistyön kannalta on tärkeää tutustua kollegoihin, ja uskomme, että paras tapa tehdä se on henkilökohtaisesti”, Distilled kertoo. ”Yrityspäiviimme sisältyy yleensä ryhmäyttämisaktiviteetteja, pelejä ja haasteita, jotka kannustavat yhteistyöhön, viestintään ja kollegoiden väliseen yhteyteen.”

Suomalaisen LummeCo:n (2. sija keskisuurten yritysten sarjassa) kulttuuri kiteytyy kolmeen K:hon: Kannustava, Kehittävä ja Kohtaava. Yrityksessä aloitetaan jokainen viikko yhteisellä aamupalalla, missä asetetaan viikoittaiset tavoitteet ja palkitaan eniten yrityksen arvojen mukaisesti toiminut työntekijä. “Haluamme kannustaa arvojemme mukaiseen toimintaan ja vahvistaa osallisuuden kokemusta työpaikalla.” LummeCo kertoo. Tutustu yrityksen kulttuuriin artikkelissamme: Euroopan toiseksi Paras Työpaikka LummeCo: ”Meillä hierarkia pidetään minimissä”

Kuva: Deloitte

Deloitten (sija 19. monikansallisten yritysten sarjassa) työntekijät tapaavat ja kilpailevat monipäiväisen urheilutapahtuman ”Derby”:n aikana. Työntekijät osallistuvat urheiluaktiviteetteihin, kuten maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja melontaan, ja valmistautuvat kuukausia suureen tapahtumaan. Tapahtuma rakentaa toveruuden ja joukkuehengen kulttuuria yrityksessä.

Savonia-ammattikorkeakoulussa (sija 14. suurten yritysten sarjassa) kohtaamisia kollegoiden kesken tuetaan työyhteisön toimesta pienilläkin toimenpiteillä. Savonialla jaetaan ajoittain esimerkiksi lounaslippuja, jotka voi käyttää kampuksella tauon merkeissä työkaverin kanssa. Ystävänpäivänä kampuksella on tarjoilua ja koronasulun aikaan järjestettiin musiikkihetkiä etäyhteydellä. 👉 Lue lisää Savonian kulttuurista artikkelistamme ”Miten Savonia-ammattikorkeakoulusta tuli Suomen Paras Työpaikka?”

Tutkimuksen data osoittaa, että kollegoiden välinen toveruus kannattaa. Euroopan Parhaissa Työpaikoissa 90 % työntekijöistä sanoo odottavansa töihin menoa ja 93 % on samaa mieltä siitä, että yrityksessä työntekijät välittävät toisistaan. Vuonna 2021 tehdyssä globaalissa vertailututkimuksessa vain 57 % työntekijöistä sanoi, että yrityksen ihmiset välittävät toisistaan.

Hyvinvoinnin edistäminen

Tasapainottamalla joustavuuden ja yhteenkuuluvuuden, Euroopan Parhaat Työpaikat pystyvät tarjoamaan työntekijöilleen parempaa hyvinvointia.

Suomalainen Hoivatilat Oyj (sija 7. pienten yritysten sarjassa) tukee työntekijöiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia aktiivisesti. Yritys tarjoaa työntekijöilleen muun muassa työsuhdepyöräedun, mahdollisuuden käyttää tunti työaikaa viikossa liikuntaan ja yrityksen sisäisen “sporttihaasteen” rahapalkintoineen. 👉 Tutustu Hoivatilojen kehitysmatkaan tästä artikkelista.

DHL Express (1. sija monikansallisten yritysten sarjassa) edistää työntekijöiden välisiä suhteita ja hyvinvointia erilaisten yritystapahtumien kuten DHL Eurocupin avulla. EuroCup kokoaa 3 000 DHL:n työntekijää neljän päivän urheilukilpailu- ja hyvinvointiaktiviteettien, kuten joogan, äänimeditaation ja melonnan pariin. Tapahtumassa on osallisena useita eri puhujia ja sponsoreita, kuten Valioliigan jalkapalloseura Manchester United. Tapahtuma osoittaa työntekijöille yrityksen sitoutumisen hyvinvointiin ja vahvistaa yrityksen tärkeitä arvoja tuomalla työntekijät yhteen oppimaan ja juhlimaan yhteisiä tavoitteita.

Suomalainen Aava & Bang (sija 30. keskisuurten yritysten sarjassa) panostaa työntekijöiden hyvinvointiin esimerkiksi hyvän lähijohtamisen, yhteisten liikuntatuokioiden ja matalan kynnyksen psykologipalveluiden avulla. 👉 Lue aiemmin julkaistu artikkelimme: Aava & Bang panostaa työhyvinvointiin myös poikkeusolosuhteissa

Kuva: Aava & Bang

Osa Euroopan Parhaista Työpaikoista investoi työntekijöihinsä ammatillisen kehittymisen kautta.

Easi (sija 3. keskisuurten yritysten sarjassa) kannustaa työntekijöitään osallistumaan valmennuksiin ja koulutuksiin ensimmäisestä työpäivästään lähtien. Yritys on vahvasti sitoutunut työntekijöiden kehittämiseen ja mahdollisuuksien edistämiseen.

Osassa yrityksissä keskitytään työntekijöiden taloudelliseen hyvinvointiin, mikä on korostunut nousevan inflaation ja taloudellisen ahdistuksen keskellä. AbbVie (sija 2. monikansallisten yritysten sarjassa) laajensi henkilöstölleen tarjoamiaan taloudellisia hyvinvointipalveluja vuosina 2022 ja 2023. Yritys järjestää esimerkiksi koulutusta henkilökohtaiseen taloudenhallintaan ja vinkkejä AbbVien rahoitusvälineiden käyttöön. Tutustu AbbVien kulttuuriin artikkelissamme: Miksi AbbVie on yksi Maailman parhaista työpaikoista?

Näiden yritysten panostamisen ja vaivannäön tuloksia voidaan mitata monin tavoin. Parhaissa Työpaikoissa 88 % työntekijöistä raportoi työpaikkansa psykologisesti ja emotionaalisesti terveeksi, mikä on 14 prosenttiyksikköä enemmän kuin muilla tutkituilla työpaikoilla.

Globaaliin keskiarvoon verrattuna ero on vielä suurempi. Vain 55 % tyypillisen yrityksen työntekijöistä raportoi työpaikkansa olevan psykologisesti ja emotionaalisesti terve, mikä osoittaa, että työntekijät hyötyvät valtavasti työnantajasta, joka on Euroopan Parhaiden Työpaikkojen -listalla.

Parhaiden työpaikkojen työntekijöillä on todennäköisemmin joustavuutta, mielekkäitä yhteyksiä kollegoihinsa ja terveellinen työympäristö. Vastineeksi työntekijät antavat parhaan panostuksensa yritykselle, jossa he työskentelevät.

Euroopan Parhaat Työpaikat™ 2023

Pienet top 3

TrabzonPort

MOZOO

Patientnämndens förvaltning Region Stockholm

Keskisuuret top 3

Blue Bricks

LummeCo

Easi

Suuret top 3

AFAS Software

adesso SE

Baringa

Monikansalliset top 3

DHL Express

AbbVie

Hilton

Katso koko listaus kansainvälisen organisaatiomme sivuilta: Best Workplaces in Europe. Tiedotteen ja listauksen suomalaisten yritysten sijoituksista löydät tästä: Euroopan Parhaat Työpaikat 2023

Haluatko mukaan tutkimukseen?

Asiakkainamme on pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä kaikilta toimialoilta. Tutkimuksemme tarjoaa erinomaista dataa työyhteisön tilanteen kirkastamiseen ja vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamiseen. Tutkimuksen myötä yrityksellä on mahdollisuus sijoittua Suomen-, Euroopan ja Maailman Parhaat Työpaikat -listalla.

Tutustu henkilöstötutkimukseemme ja ota yhteyttä niin valitaan yhdessä teille sopiva tutkimuspaketti ja sovitaan tutkimuksen aloitusajankohta!

Lue lisää Euroopan Parhaista Työpaikoista täältä.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät