13 ideaa yrityskulttuurin kehittämiseen Euroopan Parhailta Työpaikoilta

Tänään tehdään historiaa! 13 suomalaista organisaatiota ylsi Euroopan Parhaat Työpaikat -listalle – luku on suurin koskaan.

Tänään tehdään historiaa! 13 suomalaista organisaatiota ylsi Euroopan Parhaat Työpaikat -listalle – luku on suurin koskaan. Great Place to Work tutki yli 1,46 miljoonaa työntekijää, 3000 yrityksessä, 19 Euroopan maassa. 3000 organisaatiosta vain 125 palkittiin Parhaina Työpaikkoina. Näin ollen organisaation yrityskulttuurin täytyi olla parhaan 4 prosentin joukossa päästäkseen listalle. Korkeimmalle omassa sarjassaan ylsi markkinointitoimisto Aava & Bang, joka palkittiin Euroopan kolmanneksi parhaana alle 50 työntekijän yrityksenä. Lisäksi monikansallisista tutkittavista Stryker sai erityispalkinnon erityisistä toimistaan diversiteetin lisäämisen suhteen. Katso myös muut listasijoitukset täältä ja lue laajemmin tutkimuksesta täältä.

Mikä sitten erottaa Parhaat Työpaikat hyvistä työpaikoista?

Ensinnäkin, 94 % kaikista Parhaiden Työpaikkojen työntekijöistä mielsi oman työpaikkansa todella hyväksi. Pienissä yrityksistä luku oli jopa 99 %. Tänä vuonna työelämä on ollut murroksessa koronan vuoksi, joten kiinnitimme huomiota myös seuraaviin asioihin:

– Parhaista Työpaikoista 85 % tarjosi luottamusta ja joustavuutta etätyön merkeissä jo ennen koronaepidemian alkua.

– 83 % Euroopan Parhaista Työpaikoista antaa työntekijöilleen mahdollisuuden vaikuttaa työaikoihin. Tämä luo organisaatioon joustavan ilmapiirin, sekä tunteen siitä, että työnantaja luottaa työntekijöiden kykyyn hoitaa työt vaikkei niitä tekisikään juuri kahdeksasta neljään.

– 79 % Parhaista Työpaikoista suhtautuu hyvin tiivistettyihin työaikoihin. Tiivistetyt työajat tarkoittavat esimerkiksi kokonaisen tai puolikkaan vapaapäivän pitämistä joka perjantai. Tämä viestii työntekijöille luottamusta ja arvostusta – työnjälkeä ei syynätä eikä esimerkiksi perheen kanssa vietettävää aikaa tarvitse ansaita huhkimalla etukäteen tiettyä määrää tunteja.

Konkreettisia esimerkkejä Euroopan Parhaiden Työpaikkojen käytännöistä

Keräämme organisaatiokulttuurin tutkimuksissamme konkreettisia toimia eri yrityksistä ja koostamme niistä vuosittain parhaat johtamiskäytännöt. Parhaat johtamiskäytännöt ovat asiakasyritystemme uniikkeja tapoja parantaa työhyvinvointia ja kehittää yrityskulttuuria. Toimet voivat olla mitä tahansa arkisista tavoista suuriin juhlallisuuksiin ja ne voivat liittyä mihin vaan työnantajamielikuvan rakentamisesta tapoihin kuunnella. Joissain organisaatioissa käytännöt voivat olla todella oleellinen osa yrityskulttuuria, joissain toisissa yrityskulttuuri rakentuu muiden asioiden ympärille. Halusimme kuitenkin jakaa näitä hienoja Euroopan Parhaiden Työpaikkojen käytäntöjä!

Lue kuinka tutkimmme iän ja aseman vaikutusta organisaatiokulttuurin muodostumiseen

Aava & Bang – Äänestä onnistujaa

Aava & Bangilla viikon onnistumisia nostetaan näkyväksi joka perjantain onnistujaäänestyksessä ja onnistujan palkitsemisella. Onnistuminen voi olla mitä tahansa asiakasprojektissa onnistumisesta työyhteisön hyvinvoinnin kohottamiseen. Onnistujaäänestyksen tavoitteena on antaa arvoa toisen työlle ja nostaa esille niin pieniä kuin suuriakin tekoja.

Hoivatilat kannustaa liikkumaan

Hoivatiloilla kannustetaan henkilöstöä terveellisiin elämäntapoihin, liikkumaan ja virkistäytymään vapaa-ajalla ja osittain myös työajalla. Kaikilla työntekijöillä on oikeus käyttää viikossa yksi tunti työaikaa urheiluun yksin tai työtoverin kanssa. Sporttihaasteessa kerrytetään viikoittain pisteitä liikkumalla. Pisteitä kerryttävät lajit ilmoitetaan ennakkoon, ja kaikki tavoitteeseen yltäneet palkitaan haastekauden lopuksi rahabonuksella.

Katso myös Hoivatilojen yritysprofiili!

Alfame ja ikuinen oppiminen

Alfamella palkitaan työntekijöitä vapaa-ajalla suoritetuista opinnoista ja sertifikaateista, verkkokursseista sekä ammatti- ja tietokirjallisuuden lukemisesta. Bonuksiin oikeuttavasta osaamisen kehittämisestä jaetaan ilmoitus tai laajempi kuvaus Slackin #hakkeruus-kanavalla, jolloin kaikki työntekijät saavat vinkkejä hyväksi todetuista ja mielenkiintoisista mahdollisuuksista itsensä kehittämiseen. Koulutusbonuksilla on mahdollista tienata suuriakin summia peruspalkan lisäksi.

Mandatum Lifella kuunnellaan lähtevien työntekijöiden kokemuksia tarkasti

Mandatum Lifella lähtevien työntekijöiden kokemukset ovat äärettömän tärkeitä kehittämistyössä. Työntekijä täyttää ennen lähtöhaastattelua SurveyPal-kyselyn, jonka pohjalta keskustelu on helppo avata. Kysymysalueet liittyvät työtehtäviin, tiimiin, työsuhteen päättymisen syihin ja työhyvinvointiasioihin. Lisäksi työntekijä voi antaa lomakkeella avointa palautetta eri osa-alueisiin liittyen. Osallistumisprosentti lähtökeskusteluihin on käytännössä 100 %. Työntekijä voi puhua lähtöhaastattelussa luottamuksella, haastattelija ei käy asioita läpi muiden tahojen kanssa, ellei siitä erikseen työntekijän kanssa sovita. HR-Partner tutkii vuosittain esiin nousseita aiheita yleisellä tasolla ja muodostaa niistä kokonaisuuksia eteenpäin esimiehille ja johdolle raportoitavaksi ja kehittymisen tueksi.

Visma – Meriittikorotukset tavoitteiden saavuttajille ja arvojen noudattajille

Vismalla on käytössä vuosittainen meriittikorotuskierros, jossa ansioituneimmat työntekijät palkitaan palkankorotuksilla. Periaatteena on, että kun työntekijä suoriutuu erityisen hyvin suhteessa tavoitteisiinsa, sekä noudattaa Visman arvoja esimerkillisesti, hän on todennäköinen ehdokas meriittikorotuksen saajaksi. Noin 40 % saa meriittikorotuksen vuosittain. Yhä useammin kollegat osallistuvat päätökseen ja saavat kertoa esimiehille, kuka heidän mielestään suoriutuu yli tavoitteiden ja näin ansaitsisi korotuksen.

Mars Finland – Hyväntekeväisyyttä marssimalla

Mars Finland järjestää vuosittain hyväntekeväisyystapahtuman, koiramarssin, jossa jokainen marssille osallistuva koira lahjoittaa kilon koiranruokaa paikalliseen löytöeläinkotiin. Tämä tapahtuma on tavallisille koiranomistajille, jossa he pääsevät tekemään jotain hyvää, saavat samalla liikuntaa ja pääsevät vielä tutustumaan muihin koiraihmisiin. Koiramarsseja järjestetään ympäri Suomea yhdessä eläinklinikoiden, eläinkauppojen ja löytöeläintalojen kanssa.

Lue miksi Mars on yksi maailman parhaista työpaikoista?

AbbVie – Ennakoivaa apua ongelmiin

AbbVien ennakoivan avun ohjelma tarkoittaa ilmaista, ympärivuorokautista neuvontatukea erilaisiin henkilökohtaisiin ongelma- ja kriisitilanteisiin. Työntekijöiden käytössä on palvelunumero, johon voi soittaa missä tahansa ongelmatilanteessa, esimerkiksi taloudellisissa ongelmissa, työhön liittyvissä huolissa, ihmissuhdeongelmissa tai stressitilanteissa. Palvelukieli on suomi ja kaikki yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia ja halutessaan soittaja voi pysyä nimettömänä. Palveluun liittyy myös mahdollisuus tavata neuvonantajaa henkilökohtaisesti. Työnantajalle tulee vain tieto siitä, kuinka paljon palvelua on käytetty.

Lue lisää miksi AbbVie on yksi Maailman parhaista työpaikoista?

DHL Express – Kestävämmän maailman puolesta

DHL Expressin henkilöstö istuttaa yhteisessä tapahtumapäivässä yli 1000 puuta. Puunistutus tehdään yhteistyössä metsähallituksen kanssa ja se on työajalla toteutettava ympäristötempaus.

SAS Institute – Yrityksen johto lähestyttävämmäksi

SAS Instituten toimitusjohtaja kommunikoi kaikille SAS:in työntekijöille globaalisti useita eri kanavia pitkin. Joka kvartaalissa hän pitää live-webcastin ja lähetyksestä tarjotaan tallenne ja artikkeli tiivistelmän kera jälkikäteen. Toimitusjohtaja jakaa ajatuksiaan nykyisestä markkinasta, suunnittelee tulevaisuuden liiketoimintaa ja juhlii työntekijöiden ja tiimien onnistumisia liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta. Lähetyksen katsomisen jälkeen kaikkia työntekijöitä rohkaistaan antamaan palautetta lyhyen kyselyn muodossa. Palautetta käytetään tulevaisuuden päivitysten suunnitteluun.

Hilti ja MVP

Hiltillä on ollut käynnissä uusi mielenkiintoinen palkintokilpailu, MPV – Most Valuable Peer, jossa työtoverit saavat äänestää muita työntekijöitä, jotka heidän mielestään ovat eläneet Hiltin arvojen (oikeamielisyys, tiimityö, sitoutuneisuus ja rohkeus) mukaisesti esimerkillisellä tavalla ja näin auttaneet koko yritystä saavuttamaan hyviä tuloksia. Voittajille on luvassa huikea Aasian matka palkinnoksi.

Katso myös Hiltin yritysprofiili!

Stryker ja yksi tehokas kysymys

Strykerin työntekijöiltä kysytään vuosittain, onko heillä parasta ystävää töissä. Kysymyksellä ei tarkoiteta, onko työntekijän paras ystävä töissä Strykerilla, vaan onko työntekijällä läheinen ja luottamuksellinen suhde yhteen tai useampaan työkaveriin.

Specsavers ja perinpohjainen perehdyttäminen

Specsaversillä uusien partnerien perehdyttäminen on avainroolissa tulevaisuuden menestyksen kannalta, minkä vuoksi perehdytys kestää useita kuukausia. Perehdytyksen aikana partnerit työskentelevät useissa eri myymälöissä oppiakseen Specsaversin konseptista, heidän työskentelytavoistaan, organisaatiosta ja kulttuurista. Perehdytyksen aikana partnerille löydetään myös myymäläpari (jos kyseisellä myymälällä tulee olemaan sekä optinen partneri että vähittäismyynnin partneri). Specsaversillä pidetään todella tärkeänä, että molemmat partnerit saavat mahdollisuuden työskennellä yhdessä ja tutustua toisiinsa ennen kuin he avaavat myymälän yhdessä.

Katso myös Specsaversin yritysprofiili!

Accelerate @ EY

EY:llä on naispuolisille työntekijöille tarkoitettu korkean potentiaalin ohjelma nimeltä Accelerate @ EY, joka sisältää oppimista, valmennuksia ja urakeskusteluita. Tämän lisäksi EY vetää Navigator-workshoppeja, joiden tarkoituksena on auttaa naispuolisia työntekijöitä tunnistamaan vahvuutensa, identifioimaan ja työskentelemään rajoittavien uskomusten kanssa, rakentamaan kontaktiverkostoa ja asettamaan uratavoitteita. EY:n naiset ovat ottaneet ohjelman vastaan erittäin hyvin.

Toivottavasti Euroopan Parhaiden Työpaikkojen parhaista käytänteistä saatte inspiraatiota oman yrityskultuurinne kehittämiseen. Jo pelkkä halu vie pitkälle – toki oikeita toimia pitää tehdä, mutta me autamme teitä kartoittamaan oikean reitin haluttuun päämäärään. Jos haluat kuulla lisää siitä, miten yrityskulttuuriin voi vaikuttaa ja mitä kaikkea sen kehittämisellä voi saavuttaa, laita meille viestiä täällä!

Aava & Bang järjestää ilmaisen webinaarin aiheesta “Miksi ja miten työnantajamielikuvaa rakennetaan?” 22.9. klo 10. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä, niin pääset kuulemaan, miten Euroopan kolmanneksi paras työpaikka rakentaa työnantajamielikuvaansa.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät