Suomen Parhaat Työpaikat 2021 – Suurten Sarja

Julkaisimme Suomen Parhaat Työpaikat 2021 huhtikuun lopussa. Halusimme vielä palata hetkeksi juhlahumuun ja kysyimme jokaisen kokoluokan top3 -organisaatioilta kommentteja yrityskulttuurin kehittämisestä, sekä Suomen Parhaat Työpaikat -juhlahumusta. Tässä blogissa kuullaan kuulumisia suurten sarjan organisaatioilta.

Julkaisimme Suomen Parhaat Työpaikat 2021 huhtikuun lopussa. Halusimme vielä palata hetkeksi juhlahumuun ja kysyimme jokaisen kokoluokan top3 -organisaatioilta kommentteja yrityskulttuurin kehittämisestä, sekä Suomen Parhaat Työpaikat -juhlahumusta. Tässä blogissa kuullaan kuulumisia suurten sarjan organisaatioilta.

Suomen Parhaat Työpaikat 2021 – Suurten sarja

(Huom! Klikkaamalla organisaation nimeä, pääset katsomaan kyseisen yrityksen yritysprofiilia, josta löydätte tietoa organisaation henkilöstöstä ja yrityskulttuurista)

1. Mandatum Life

2. Newsec

3. Visma

4. Savonia-ammattikorkeakoulu

5. JYSK

6. Talenom

Kysyimme Mandatum Lifelta, Newseciltä ja Vismalta muutaman kysymyksen. Mandatum Lifen kysymyksiin vastasi henkilöstöjohtaja Jatta Gerdt. Newsecillä kysymyksiimme vastasivat
Managing Director Mikko Tenhola, HR Specialist Laura Saari, ja Workplace and Wellbeing Director Heidi Lehtinen. Vismalla puolestaan saimme vastaukset Eliisa Valkoselta, joka toimii Visman Country HR -roolissa.

Jatta Gerdt, Mandatum Life
Mikko Tenhola, Newsec
Laura Saari, Newsec
Heidi Lehtinen, Newsec
Eliisa Valkonen, Visma

Mikä oli merkittävin asia, joka organisaatiossanne vaikutti koronavuoden aikana työntekijäkokemukseen positiivisesti?

Mandatum Life:

”Organisaatiomme varautui koronavirukseen hyvissä ajoin perustamalla valmiusryhmän helmikuun 2020 alussa. Alusta asti oli hyvin selvää, että tilanne vaatii etenkin säännöllistä ja ajantasaista viestintää. Siirtyessämme maaliskuussa 2020 etätöihin pidimme työntekijämme jatkuvasti ajan tasalla viikoittaisilla toimitusjohtajan infoilla, ja yleistä tunnelmaa selvitettiin säännöllisillä pulssikyselyillä. Esimiesten infotilaisuuksia järjestettiin yhä tiheämmin, jotta heillä olisi varmasti viimeisin tieto tilanteesta ja sen vaatimista toimista. Lisäksi koko henkilöstölle on järjestetty kussakin tilanteessa vaadittua tukea; isommille ryhmille esim. webinaarien ja workshopien muodossa, ja yksilöille aina henkilökohtaiseen tilanteeseen perustuvia. Viesti henkilöstölle on ollut aina selvä: yhtenä joukkueena tästäkin selvitään. Tärkeintä on pitää toisistamme ja läheisistämme sekä asiakkaistamme huolta suunnaten katse eteenpäin.”

Newsec:

”Valitsimme heti keväällä avoimuuden strategian. Kerroimme henkilöstölle koko ajan, missä mennään – myös taloudellisen tilanteen. Avoimuus sumuisessa ja vaikeasti ennustettavassa tilanteessa loi luottamusta työnantajaan, ja tämä näkyi selvästi myös tutkimuksen tuloksissa. Johto myös kertoi ennusteensa, miten vaikeasta tilanteesta selvitään ja sen toteutumisesta kuukausittain henkilöstölle. Avoimuus myös rakensi yhdessä tekemisen fiilistä – päätimme yhdessä selvitä vaikeasta tilanteesta. Toimitusjohtajan kirje henkilöstölle lähetettiin viikoittain missä kerrottiin positiivisista onnistumisista ja tehtiin tilannepäivitys. Panostimme myös vahvasti sisäisiin virtuaalitapahtumiin ja tiimit kokoontuivat turvallisesti ulkona silloin, kun se oli mahdollista. Tärkeää oli, että ketään ei jätetty yksin, tukea sai tiimiläisiltä ja johdolta.” – Mikko Tenhola

Visma:

”Koronavuodesta selviämistämme siivitti innovatiivisuus, nopea reagointikyky, hyvä huumorintaju ja yhteishenki. Porukka keksi toinen toistaan hauskempia ideoita hyvän fiiliksen ylläpitämiseksi ja esimerkiksi aktivoitui erilaisten yllätysten järjestämisessä työntekijöillemme.

Toisaalta moni tuotteistamme ja palveluistamme korostui yhteiskunnalliselta merkitykseltään korona-aikana, kuten vaikkapa Wilman viestintäominaisuudet tai sähköinen allekirjoitusjärjestelmä VismaSign. Joidenkin osalta käyttö muuttui radikaalisti ”nice to have” -järjestelmästä ”must have” -ratkaisuksi. Tämä loi uudenlaista positiivista merkityksellisyyttä työhömme ja sai tiimit puhaltamaan entistä voimakkaammin yhteen hiileen.

Suurin juttu oli kuitenkin sisäinen viestintä ja sen merkitys. Konserniin kuuluvat itsenäiset yhtiöt tekivät lujasti yhdessä töitä, jotta työntekijöillämme oli aina keskitettyä, selkeää ja ajantasaista tietoa saatavilla. Näin kaikkien oli turvallista ja mahdollisimman hyvä olla ja tehdä töitä. Moni työntekijämme onkin sanonut, että yhtään enempää ei olisi työnantaja voinut tehdä.”

Miten juhlitte sijoitustanne henkilöstönne kanssa?

Mandatum Life:

”Järjestimme henkilöstöllemme virtuaaliset Vappuetkot, joiden yhtenä ohjelmanumerona oli Parhaat työpaikat -tulosten seuraaminen. Kaikki työntekijämme saivat kotiin herkkukorin, joka sisälsi erilaisia tapaksia, sekä samppanjaa jolla kilistelimme ykkössijoitustamme. Bulevardin toimistomme aula muuntui estradiksi Mikko Leppilammen juontamissa Vappuetkoissamme, joissa esiintyi myös upea Diandra. Oli mahtavaa nähdä, kuinka työntekijämme juhlistivat kotonaan voittoa, ja jakoivat tapahtuman chatissa valokuvia ja onnitteluja toisilleen.”

Mandatumlaisille lähetettiin kotiin tapaksia ja samppanjaa Suomen Parhaat Työpaikat -julkistusta ja Mandatum Lifen omia Vappuetkoja varten.
Mandatum Lifen juhlintaa

Newsec:

”Olimme jo hyvissä ajoin kutsueet koko henkilöstön mukaan ”HR:n yllätysohjelma” -nimellä varattuun virtuaaliseen tapahtumaan Suomen Parhaat Työpaikat-julkistuksen päivänä. Kutsuimme koko henkilöstön mukaan jännittämään mahdollista sijoitustamme. Tilaisuuteen virittäydyttiin ja aktivoitiin Newsecläisiä mukaan alkuviikon aikana HR:n tekemillä ”arvaa, mitä keskiviikkona tapahtuu” – vinkkien avulla. Henkilöstö pääsi myös arvaamaan mahdollista sijoittumistamme, eniten arvauksia tulikin 2. ja 3. sijasta. Seuraavaksi aamuksi olimme kutsuneet normaalisti koko henkilöstön mukaan viikoittaiseen virtuaaliseen Newsec Live -tapahtumaan. Meille oli selvää, että halusimme juhlistaa hyviä GPTW tuloksia ja olimme kutsuneet aamun Live-lähetetykseen hyvää kulttuuriamme buustaamaan Johannes ”Hatsolo” Hattusen.” -Laura Saari

Hatsolo kävi boostaamassa Newsecin hyvää kulttuuria!

Visma:

”Lähetimme koko henkilöstölle yllätyspaketin, minkä sai avata vasta Suomen Parhaat Työpaikat 2021 -julkistuslähetyksen alkaessa. Paketissa oli herkkuja, juhlakoristeita sekä lämminhenkinen kiitoskortti maailman parhaille työntekijöille.

Lisäksi kaikki kutsuttiin tietenkin etägaalaan, joten seurasimme sitä isolla joukolla kotitoimistoiltamme herkkujen kera ja jaoimme fiiliksiä chateissä ja somessa.”

Vismalaiset saivat kotiovelleen vapputunnelmaisen paketin!
Vismalla sijoitusta jännitettiin etätoimistoilta.

Mihin aiotte keskittyä työntekijäkokemuksen kehittämisessä seuraavaksi?

Mandatum Life:

”Keskitymme edelleen luomaan hyvää arkea jokaiselle mandatumlaiselle. Pidämme huolta työntekijöistämme aina tilanteen vaatimalla tavalla, kehitämme yhtiötä, johtamista ja esimiestyötä. Tuemme myös kaikkia mandatumlaisia siirtymisessä seuraavaan, pandemian jälkeiseen (työ)elämään. Muutos oli raju vuonna 2020, mutta muutos tulee olemaan iso myöskin nyt. Edessämme on suuri tuntematon, uudenlainen (työ)elämä, jota kohti luovimme yhdessä. Ainoa keino onnistua tässäkin muutoksessa on kuunnella tarkasti työntekijöitämme, heidän ajatuksiaan sen suhteen, miten voimme menestyä yhdessä jatkossakin.”

Newsec:

”Newsecillä on kevään aikana käynnistetty Newsec Experence -projekti selvittämään minkälainen työympäristö parhaiten tukee uudenlaista työntekemistä ja työntekijäkokemusta. Työntekijäkokemus syntyy työympäristön kolmen osa-alueen yhteisvaikutuksesta eli fyysinen, digitaalinen ja sosiaalis-kulttuurinen kokemus. Projektin aikana Newsecille on laadittu johdon työympäristövisio. Osallistamme projektissa henkilöstöä laajasti.

Olemme matkalla kohti systemaattisempaa työurien ja osaamisen hallintaa. Tätä tukemaan tämän vuoden aikana koko Newsecin henkilöstö ottaa käyttöön uuden Taito-järjestelmän. Yleisellä tasolla panostamme lähivuosina myös järjestelmähankkeisiin parantaaksemme päivittäistä työn sujuvuutta.

Olemme tunnistaneet, että hyvä johtaminen on yksi hyvän työtekijäkokemuksen edellytyksistä. Panostamme johtamiseen kouluttamalla esihenkilöitä suunnitelmallisesti vuosikellon mukaisesti ja kehitämme edelleen mittareita hyvän johtamisen tunnistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Yhtenä esimerkkinä olemme pilotoimassa yhteispohjoismaista Newsecin Team Leader Program-nimellä kulkevaa koulutuskokonaisuutta, jossa jalkautetaan Newsecin johtamisen viitekehys.” – Heidi Lehtinen

Visma:

”Jatkamme edelleen samojen hyvien asioiden parissa, onhan Visman motto ”Make progress happen”. Olemme hyvällä tasolla tasa-arvoisuuden osalta sekä siinä, että meillä voi kukin olla oma itsensä ja kokea olonsa hyväksytyksi. Inhimillisyys ja hyvinvointi, henkilöstön jatkuva kuuntelu ja osallistaminen sekä yrittäjähenkisyyden tuoma merkityksellisyys, vapaus ja vastuu ovat meille tärkeitä kestoteemoja.

Jatkossa tulemme  tukemaan voimakkaammin työntekijöidemme kasvua ja kehittymistä, Visma-yhtiöiden välistä yhteistyötä sekä hyödyntämään paremmin yhteisöllistä osaamista. Lisäksi panostukset hyvinvointiin, jaksamiseen ja erityisesti mielenterveyteen ovat sydäntämme lähellä.”

Christoffer Strandberg haastatteli Mandatum Lifea myös Suomen Parhaat Työpaikat 2021 -julkistuslähetyksessä, löydät haastattelun kokonaisuudessaan täältä.

Liity uutiskirjelistalle

"*" näyttää pakolliset kentät