Grapevine Media Oy

100%

Työntekijöistä sanoo, että tämä on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Yrityksen esittely

A pleasure to work with’ – the underlying value behind Grapevine guides our every action. We take it seriously too, Grapevine is Finland’s first – and most coveted – digital marketing office. We pride ourselves on our high levels of client service and value our experts. Our marketing services cover all aspects related to building modern brand experiences from strategy development to practical implementation. We can help you clarify your vision, stand out in the hustle and bustle, make a good impression and connect with your target audience.

Henkilöstö

20

Toimiala

Asiantuntijapalvelut, markkinointi & mainonta

Pääkonttori

Helsinki

Henkilöstö

Demografiset tiedot tässä osiossa (ikä ja työsuhteen kesto) ovat organisaation itse toimittamia.

Ikä

Työsuhteen kesto

Työntekijäkokemus

Trust Index™ -henkilöstötutkimuksella mitattu työntekijäkokemus verrattuna tyypilliseen suomalaiseen yritykseen.

Lue lisää

100 % Grapevine:n työntekijöistä sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 %.

Lähde: Suomalaisen työelämän tila -tutkimus 2022 & Great Place to Work Trust Index -henkilöstötutkimus 2021-2022.

100%

Täällä ihmiset välittävät toisistaan.

100%

Organisaatioon tullessaan uudet työntekijät tuntevat itsensä tervetulleeksi.

100%

Olen ylpeä siitä, mitä saamme aikaan.

100%

Minulle annetaan riittävät resurssit ja välineet työni tekemiseen.

100%

Tänne on mieluisaa tulla töihin.

Työntekijöiden kommentteja

"Koen viihtyväni työpaikallani erityisesti kollegoiden ja esihenkilöiden ansiosta, jotka kunnioittavat toisiaan ja haluavat toisilleen parasta. Työilmapiiri on lähes poikkeuksetta positiivinen ja koen, että meillä on vahva luottamussuhde niin toistemme kuin asiakkaidemme välillä. Meillä jokainen saa olla oma itsensä, ja jokaisen työpanosta arvostetaan. Meillä voi mielestäni ilmaista oman mielipiteen avoimesti ja keskustelukulttuuri on avoin ja terve. Työyhteisön hyvinvoinnista pidetään myös huolta työ- ja vapaa-ajan jakamisen tärkeyden painottamisella sekä yhteiseen vapaa-ajan viettoon panostamisella."

"Vahva luottamus henkilöstön kesken, mikä näkyy vastuun jakamisessa, työn joustavuudessa, työtyytyväisyydessä. Erittäin mukava ja hyvähenkinen porukka, joka sopii yhteen vaikka jokainen onkin täysin oma persoonansa. Jokainen työntekijä on talentti ja motivoitunut työssään."

Elämää Grapevinella!