Hoitokoti Tulevaisuuden Portti Oy

100%

Työntekijöistä sanoo, että tämä on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Yrityksen esittely

Tulevaisuuden Portti on yksityinen, ammatillinen psykiatrinen hoitokoti keskellä kauneinta Kymenlaaksoa. Tarjoamme korkeatasoista tehostettua palveluasumista, palveluasumista, tuettua asumista, terapiapalveluita sekä ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta. Asiakaskuntaamme ovat erityisesti itsenäistymisen kynnyksellä olevat nuoret aikuiset, jonka lisäksi terapiapalveluita ja esimerkiksi intervallijaksoja on tarjolla kaiken ikäisille. Osaamisalaamme ovat myös traumahoito ja -terapeuttinen työskentely.

Henkilöstö

11

Toimiala

Terveydenhuolto

Pääkonttori

Kotka

Henkilöstö

Demografiset tiedot tässä osiossa (ikä ja työsuhteen kesto) ovat organisaation itse toimittamia.

Ikä

Työsuhteen kesto

Työntekijäkokemus

Trust Index™ -henkilöstötutkimuksella mitattu työntekijäkokemus verrattuna tyypilliseen suomalaiseen yritykseen.

Lue lisää

100 % Hoitokoti Tulevaisuuden Portin työntekijöistä sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 %.

Lähde: Suomalaisen työelämän tila -tutkimus 2022 & Great Place to Work Trust Index -henkilöstötutkimus 2021-2022.

100%

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta syntyperästä.

100%

Täällä ihmiset välittävät toisistaan.

100%

Organisaatioon tullessaan uudet työntekijät tuntevat itsensä tervetulleeksi.

100%

Organisaatioomme palkataan ihmisiä, jotka sopivat tänne hyvin.

100%

Olen ylpeä kertoessani muille työskenteleväni täällä.

Työntekijöiden kommentteja

"Sitoutunut, tiivis ja pitkään yhdessä töitä tehnyt yhteisö. Johdolta saa osakseen luottamusta kehittää toimintaa ja työtä on vapaus tehdä oman ammattitaidon, persoonan, vahvuuksien ja arvojen mukaisesti. Yhdessä rakennetut toimintatavat, kehittäminen vain tarvittaessa (ei siis jatkuvaa kehittämistä perustyön kustannuksella), selkeys ja avoimuus tekee perustyöstä sujuvaa. Työyhteisössä sopivan erilaisia persoonia ja ammattilaisia, suuri hyöty asiakkaalle ja koko yritykselle, yksittäiselle työntekijälle mahdollisuus kehittää vahvuuksiaan ja työskennellä pitkälti niiden kautta. Työntekijä tulee kohdatuksi niin johdon kuin työntekijöiden toimesta. Usein pidetyt yhteispalaverit lisäävät sitoutumista, yhteisiä toimintatapoja ja yhteishenkeä. Työntekijän hyvinvointi on merkityksellistä ja kannustetaan huolehtimaan omista voimavaroista. Työ sovitetaan muuhun elämään, eikä toisin päin. Ammattitaito suurta ja kuinka näkee miten se heijastuu asiakkaisiin. On valtavan merkityksellistä, että töitä saa tehdä niin hyvin kuin pystyy, siten, että itse voi vielä hyvin, eikä "yläpuolelta" luoda paineita suorittaa enemmän ja enemmän."

"Monipuolinen työpaikka, jossa saa luovasti toteuttaa elämänsä aikana oppimia asioita ja kokeilla/harjoitella uutta ilman paineita. Paras työyhteisö ja ilmapiiri, työkaverit ei vaihdu, opimme tuntemaan toisiamme yhä paremmin ja jakamaan työtehtäviä vahvuuksien mukaan ja auttamaan toisiamme erityisosaamisissa."

Elämää Hoitokoti Tulevaisuuden Portissa!