Suomen Syöpäyhdistys ry

72%

Työntekijöistä sanoo, että tämä on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Yrityksen esittely

Suomen Syöpäyhdistys on kansalaisjärjestö, jonka työ on asiantuntevaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Järjestön keskeinen voimavara ovat vapaaehtoiset, jotka tuovat osaamisensa järjestön yhteiseen työhön. Järjestö palvelee jäseniään, sidosryhmiään ja koko yhteiskuntaa, ja sen kaikki toiminta perustuu vastuullisuuteen, luotettavuuteen ja riippumattomuuteen. Tavoitteena on ehkäistä syöpään sairastumista ja turvata hyvä elämänlaatu syövästä huolimatta. Suomen Syöpäyhdistys on Suomen suurin ja samalla vaikuttavimpiin kuuluva potilas- ja kansanterveysjärjestö. Se on osa syöpäjärjestöjä, joilla tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta. Syöpäsäätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Syöpäjärjestöihin kuuluu myös 12 alueellista syöpäyhdistystä ja kuusi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä Suomen Syöpärekisteri, joka on syöpätautien epidemiologinen ja tilastollinen tutkimuslaitos.

Henkilöstö

85

Toimiala

Sosiaalipalvelut ja valtion virastot & Terveyspalvelut ja sosiaalityö

Pääkonttori

Helsinki

Henkilöstö

Demografiset tiedot tässä osiossa (ikä ja työsuhteen kesto) ovat organisaation itse toimittamia.

Ikä

Työsuhteen kesto

Työntekijäkokemus

Trust Index™ -henkilöstötutkimuksella mitattu työntekijäkokemus verrattuna tyypilliseen suomalaiseen yritykseen.

Lue lisää

72 % Suomen syöpäyhdistyksen työntekijöistä sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 %.

Lähde: Suomalaisen työelämän tila -tutkimus 2022 & Great Place to Work Trust Index -henkilöstötutkimus 2021-2022.

99 %

Tämä on fyysisesti turvallinen työpaikka.

95%

Uskon, että johto irtisanoo henkilöstöä vasta viimeisenä vaihtoehtona.

94 %

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta syntyperästä.

91 %

Tavat, joilla vaikutamme yhteiskuntaan, ovat mielestäni hyviä.

87 %

Pystyn järjestämään töistä vapaata tarpeen vaatiessa.

Työntekijöiden kommentteja

"Hyvä ilmapiiri, eri osastojen välillä yhteistyö sujuu hyvin, arvokasta ja kunniallista tehdä työtä tässä organisaatiossa, työllä on isompi merkitys yhteiskunnassamme."

"Työ on merkityksellistä. Huipputiimi, niin ammatillisesti kuin ilmapiiriltään. Työ on vaihtelevaa ja monipuolista, oma ammattitaito kehittyy jatkuvasti, koska työn luonteeseen kuuluu jatkuva muutos. Koko ajan saa oppia uutta."

Elämää Suomen Syöpäyhdistyksessä!