Centria-ammattikorkeakoulu Oy

87%

Työntekijöistä sanoo, että tämä on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Yrityksen esittely

Centria-ammattikorkeakoulu Oy on korkeakoulutuksen järjestäjä, joka toimii kolmen maakunnan alueella Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Centrialla on tällä hetkellä noin 4000 opiskelijaa sekä yli 330 henkilöstön jäsentä. Centria profiloituu työelämälähtöisyyteen, kansainvälisyyteen ja digitalisaatioon. Centria-ammattikorkeakoulun omistaa Centria-ammattikorkeakoulu Oy, jolla on useita osakkeenomistajia. Suurin osakkeenomistaja on Kokkolan kaupunki 27 prosentin omistusosuudella. Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja on rehtori Kari Ristimäki. Ammattikorkeakoulun toimintamalli perustuu prosessiajatteluun. Pääprosessit ovat oppimisprosessi sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan prosessi.

Henkilöstö

336

Toimiala

Asiantuntijapalvelut | Opetus ja koulutus

Pääkonttori

Kokkola

Henkilöstö

Demografiset tiedot tässä osiossa (ikä ja työsuhteen kesto) ovat organisaation itse toimittamia.

Ikä

Työsuhteen kesto

Työntekijäkokemus

Trust Index™ -henkilöstötutkimuksella mitattu työntekijäkokemus verrattuna tyypilliseen suomalaiseen yritykseen.

Lue lisää

87 % Centria-ammattikorkeakoulun työntekijöistä sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 %.

Lähde: Suomalaisen työelämän tila -tutkimus 2022 & Great Place to Work Trust Index -henkilöstötutkimus 2021-2022.

96%

Johto luottaa, että ihmiset tekevät työnsä hyvin ilman jatkuvaa tarkkailua.

94%

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolesta.

93%

Täällä ihmisille annetaan paljon vastuuta.

91%

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta syntyperästä

89%

Pystyn järjestämään töistä vapaata tarpeen vaatiessa.

Työntekijöiden kommentteja

"Täällä saan olla oma itseni, ja saan hoitaa omat työtehtäväni itse katsomallani tavala ilman jatkuvaa tarkkailua. Arvostan sitä vapautta toimia ja itse miettiä parhaaksi näkemäni ratkaisun. Työyhteisö kokonaisuudessaan on hyvä, kaikkien kanssa on helppo olla ja puhua sekä ihmisiä yleisesti kiinnostaa muiden kuuleminen ja näkeminen."

"Hyvät työtilat, laitteistot, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet. Tunnen kuuluvani hyvään työyhteisöön. Hyvä Helpdesk eli tietotekninen tuki. Yhteisiä koulutus- ja muita tilaisuuksia ja tapahtumia kuten laivaristeilyjä yms. henkilökunnalle. Hyvä palkka. Vastuu ja vapaus oman työn toteuttamiseen. Paljon mukavia työkavereita. Paljon helposti lähestyttäviä henkilöitä. Paljon asiantuntija-apua saatavissa työkavereilta. Työnantaja järjestää, tukee ja rohkaisee jatko-opintoja. Uralla eteneminen ja omien työtehtävien valinta mahdollista. Korkeatasoiset työpaikkaravintolat. Liikuntatilaisuuksien järjestelyt."

Elämää Centria-ammattikorkeakoulussa!